Početna
 

Dario Friščić

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Općinski načelnik Općina Kotoriba 04.06.2021.

Izvješće o imovinskom stanju