Početna
 

Ivan Klanac

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Ravnatelj Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 21.12.2017.

Izvješće o imovinskom stanju