Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Klanac

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivan24.05.2018. Prezime Klanac24.05.2018.
Stručna sprema VŠS24.05.2018.
Zvanje Inženjer aeronautike - pilot24.05.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke24.05.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana24.05.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece24.05.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10290 Zaprešić24.05.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji24.05.2018. Mjesto 10290 Zaprešić24.05.2018.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Ravnatelj24.05.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 24.05.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10410 Velika Gorica24.05.2018. Ulica Zračna luka Zagreb24.05.2018. Kućni broj pp7824.05.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851630315024.05.2018. Fax (službeni) +3851622467724.05.2018.
Datum početka mandata 21/12/201724.05.2018. Predviđeni datum kraja mandata 21/12/202124.05.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno24.05.2018. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji24.05.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji24.05.2018.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji24.05.2018.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji24.05.2018.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Voditelj odjela letačkih operacija24.05.2018. Naziv pravne osobe Direkcija za korištenje sllužbenih zrakoplova24.05.2018. OIB pravne osobe 3471861353224.05.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10410 Velika Gorica24.05.2018. Ulica Zračna luka Zagreb24.05.2018. Kućni broj pp7824.05.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 19/01/200624.05.2018. Datum prestanka radnog odnosa 21/12/201724.05.2018.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 50603,3724.05.2018. Neto iznos (HRK) 30054,2524.05.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji24.05.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji24.05.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji24.05.2018.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji24.05.2018.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Srednja škola Ban Josip Jelačić24.05.2018. OIB poslodavca 3866021679424.05.2018.
Bruto iznos (HRK) 5322,1524.05.2018. Neto iznos (HRK) 4134,6924.05.2018.
Datum stupanja u radni odnos 17/02/201624.05.2018. Datum prestanka radnog odnosa 24.05.2018.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji24.05.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji24.05.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.05.2018. Nosioc obveze Osobno24.05.2018.
Vjerovnik Zagrebačka banka24.05.2018. Iznos duga 100000,0024.05.2018.
Valuta duga EUR - Euro24.05.2018. Godina zaduženja 201524.05.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 36024.05.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 443,7024.05.2018. Ugovorena kamatna stopa 3,3324.05.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.05.2018. Nosioc obveze Osobno24.05.2018.
Vjerovnik Zagrebačka banka24.05.2018. Iznos duga 200000,0024.05.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna24.05.2018. Godina zaduženja 201524.05.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 24024.05.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 1217,3224.05.2018. Ugovorena kamatna stopa 3,9824.05.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.05.2018. Nosioc obveze Osobno24.05.2018.
Vjerovnik Zagrebačka banka24.05.2018. Iznos duga 219230,7724.05.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna24.05.2018. Godina zaduženja 201724.05.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 7224.05.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 3785,2324.05.2018. Ugovorena kamatna stopa 7,4524.05.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.05.2018. Nosioc obveze Osobno24.05.2018.
Vjerovnik Raiffeisen banka24.05.2018. Iznos duga 10000,0024.05.2018.
Valuta duga EUR - Euro24.05.2018. Godina zaduženja 201324.05.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 8224.05.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 160,9524.05.2018. Ugovorena kamatna stopa 8,4524.05.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji24.05.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji24.05.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom24.05.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.05.2018.
Mjesto Zaprešić24.05.2018. Poštanski broj 1029024.05.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.05.2018. Površina 202,0024.05.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 950000,0024.05.2018.
Katastarska općina Zaprešić24.05.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.05.2018.
Oblik vlasništva Osobno24.05.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)24.05.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom24.05.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.05.2018.
Mjesto Zaprešić24.05.2018. Poštanski broj 1029024.05.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.05.2018. Površina 697,0024.05.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500000,0024.05.2018.
Katastarska općina Zaprešić24.05.2018. Vrsta vlasništva Knjižno24.05.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama24.05.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom24.05.2018.
Postotak 25,0024.05.2018.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji24.05.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.05.2018. Marka/tip Mazda CX-524.05.2018.
Godina proizvodnje 201424.05.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,0024.05.2018.
Oblik vlasništva Osobno24.05.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)24.05.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.05.2018. Marka/tip Mazda MX-524.05.2018.
Godina proizvodnje 200324.05.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0024.05.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug24.05.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.05.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji24.05.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji24.05.2018.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji24.05.2018.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji24.05.2018.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: