Početna
 

Mario Tomašek

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Općinski načelnik Općina Domašinec 25.05.2021.
Općinski načelnik Općina Domašinec
29.05.2017. do 24.05.2021.

Akti

Izvješće o imovinskom stanju