Početna
 

Mario Tomašek

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Općinski načelnik Općina Domašinec 29.05.2017.

Izvješće o imovinskom stanju