Početna
 

Višnja Tafra

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Glavni tajnik Ministarstvo uprave 09.03.2017.
Zamjenik ministra Ministarstvo obrane
01.01.2012. do 14.01.2016.

Izvješće o imovinskom stanju