Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Željko Biščan

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Željko06.07.2022. Prezime Biščan06.07.2022.
Stručna sprema SSS06.07.2022.
Zvanje VOZAČ MOTORNIH VOZILA06.07.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka06.07.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana06.07.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece06.07.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 43272 Slovinska Kovačica06.07.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji06.07.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor06.07.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti KOMUNALNO PODUZEĆE NOVA RAČA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge06.07.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43272 Nova Rača06.07.2022. Ulica DR. MATEJA PIŠKORIĆA 06.07.2022. Kućni broj 306.07.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38599835540306.07.2022.
Datum početka mandata 30/07/202106.07.2022. Predviđeni datum kraja mandata 30/07/202506.07.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno06.07.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji06.07.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji06.07.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji06.07.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji06.07.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 10416,6606.07.2022. 1382,4406.07.2022. Neto iznos (EUR) 7900,0006.07.2022. 1048,5106.07.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji06.07.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji06.07.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 12000,0006.07.2022. 1592,6706.07.2022. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti06.07.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini06.07.2022.
Napomena 06.07.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji06.07.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca PPK BJELOVAR DD06.07.2022. OIB poslodavca 3782802035906.07.2022.
Bruto iznos (EUR) 8400,0006.07.2022. 1114,8706.07.2022. Neto iznos (EUR) 5700,0006.07.2022. 756,5206.07.2022.
Datum stupanja u radni odnos 10/10/201006.07.2022. Datum prestanka radnog odnosa 06.07.2022.
Napomena 06.07.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji06.07.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji06.07.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji06.07.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit06.07.2022. Nositelj obveze Osobno06.07.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PODRAVSKA BANKA DD06.07.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 95000,0006.07.2022. 12608,6706.07.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna06.07.2022. EUR - Euro06.07.2022. Godina zaduženja 202106.07.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 5906.07.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1895,5106.07.2022. 251,5106.07.2022. Ugovorena kamatna stopa 3,0006.07.2022.
Napomena 06.07.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji06.07.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji06.07.2022. Postoji30.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2023.
Mjesto SLOVINSKA KOVAČICA30.01.2023. Poštanski broj 4327230.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.01.2023. Površina 8000,0030.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0030.01.2023.
Katastarska općina SLOVINSKA KOVAČICA30.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji06.07.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.07.2022. Marka/tip NISSAN06.07.2022.
Godina proizvodnje 201406.07.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0006.07.2022. 13272,2806.07.2022.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)06.07.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor06.07.2022. Marka/tip TORPEDO 750606.07.2022.
Godina proizvodnje 199106.07.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0006.07.2022. 5972,5306.07.2022.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor06.07.2022. Marka/tip TORPEDO 400606.07.2022.
Godina proizvodnje 197906.07.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0006.07.2022. 2654,4606.07.2022.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji06.07.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji06.07.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji06.07.2022. Postoji30.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 10000,0030.01.2023. Valuta EUR - Euro30.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji06.07.2022.