Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Vladimira Križaj-Grabant

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Vladimira 04.05.2022. Prezime Križaj-Grabant04.05.2022.
Stručna sprema VSS04.05.2022.
Zvanje Diplomirani pravnik04.05.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke04.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana04.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece04.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 40320 Donji Kraljevec04.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji04.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj04.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije 04.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 40320 Donji Kraljevec04.05.2022. 40000 Čakovec02.06.2022. Ulica Kolodvorska04.05.2022. Ivana Gorana Kovačića 02.06.2022. Kućni broj 4804.05.2022. 1e02.06.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854031304304.05.2022.
Datum početka mandata 31/01/202004.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 30/01/202404.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno04.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji04.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji04.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji04.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji04.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj Odjela pravnih kadrovskih općih i tehničkih poslova04.05.2022. Naziv pravne osobe Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije04.05.2022. OIB pravne osobe 0574447352804.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 40000 Čakovec04.05.2022. Ulica I. G. Kovačića 04.05.2022. Kućni broj 1e04.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 22/07/201304.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 04.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 20105,5804.05.2022. 3548,5630.01.2023. Neto iznos (EUR) 14517,5704.05.2022. 2092,7030.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji04.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji04.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2300,0004.05.2022. 300,0030.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava04.05.2022.
Vremenski raspon Mjesečno04.05.2022.
Napomena 04.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji04.05.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Županijska bolnica Čakovec04.05.2022. OIB poslodavca 8350620675204.05.2022.
Bruto iznos (EUR) 8107,0004.05.2022. 1318,7330.01.2023. Neto iznos (EUR) 5740,3604.05.2022. 736,1330.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 02/11/201904.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa 04.05.2022.
Napomena 04.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji04.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji04.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji04.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.05.2022. Nositelj obveze Osobno04.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb04.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 366094,8504.05.2022. 48589,0204.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna04.05.2022. EUR - Euro04.05.2022. Godina zaduženja 201804.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12004.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 4117,4704.05.2022. 486,1130.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,5404.05.2022.
Napomena 04.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji04.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji04.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan04.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.05.2022.
Mjesto Čakovec04.05.2022. Poštanski broj 4000004.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.05.2022. Površina 55,9404.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0004.05.2022. 75000,0030.01.2023.
Katastarska općina Čakovec04.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)04.05.2022.
Napomena 04.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji04.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.05.2022. Marka/tip Audi04.05.2022.
Godina proizvodnje 201804.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 180000,0004.05.2022. 23890,1104.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug04.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji04.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji04.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji04.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 8000,0004.05.2022. 9000,0030.01.2023. Valuta EUR - Euro04.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.05.2022.
Napomena 04.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji04.05.2022.