Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Večeslav Bergman

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Večeslav 29.04.2022. Prezime Bergman29.04.2022.
Stručna sprema Doktor Znanosti29.04.2022.
Zvanje dr med dent spec stomatološke protetike29.04.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica29.04.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana29.04.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece29.04.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb29.04.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji29.04.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj29.04.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Dom zdravlja Zagrebačke županije29.04.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10430 Samobor29.04.2022. Ulica Gajeva 29.04.2022. Kućni broj 3729.04.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851604060429.04.2022.
Datum početka mandata 23/04/201929.04.2022. Predviđeni datum kraja mandata 23/04/202329.04.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno29.04.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji29.04.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji29.04.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji29.04.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji29.04.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto ravnatelj29.04.2022. Naziv pravne osobe dom zdravlja zagrebačke županije29.04.2022. OIB pravne osobe 6702101036129.04.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10430 Samobor29.04.2022. Ulica Gajeva29.04.2022. Kućni broj 3729.04.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 18/06/201029.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 19/03/202229.04.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 29955,4029.04.2022. 3975,7129.04.2022. Neto iznos (EUR) 20137,7529.04.2022. 2672,6429.04.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji29.04.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji29.04.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji29.04.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DR.MED.DENT. DUBRAVKA BERGMAN29.04.2022. OIB poslodavca 8550195359729.04.2022.
Bruto iznos (EUR) 60000,0029.04.2022. 7963,3729.04.2022. Neto iznos (EUR) 40000,0029.04.2022. 5308,9129.04.2022.
Datum stupanja u radni odnos 14/02/198229.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa 29.04.2022.
Napomena Supruga je vlasnik privatne stomatološke ordinacije koja ima ugovor s HZZOom .29.04.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji29.04.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji29.04.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji29.04.2022. Ne postoji20.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.04.2022. Nositelj obveze Bračni drug29.04.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZABA29.04.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 300000,0029.04.2022. 39816,8429.04.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna29.04.2022. EUR - Euro29.04.2022. Godina zaduženja 202029.04.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 8429.04.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 4605,8029.04.2022. Ugovorena kamatna stopa 6,8529.04.2022.
Napomena 29.04.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji29.04.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji29.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan29.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.04.2022.
Mjesto Zagreb29.04.2022. Poštanski broj 1000029.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.04.2022. Površina 136,5029.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000000,0029.04.2022. 265445,6229.04.2022.
Katastarska općina Zagreb29.04.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno29.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno29.04.2022. Način stjecanja Prodajom imovine29.04.2022.
Napomena 29.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman29.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.04.2022.
Mjesto Tisno29.04.2022. Poštanski broj 2224029.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.04.2022. Površina 103,6629.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1300000,0029.04.2022. 172539,6529.04.2022.
Katastarska općina Tisno29.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno29.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno29.04.2022. Način stjecanja Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine29.04.2022.
Napomena 29.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište29.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.04.2022.
Mjesto Kraj29.04.2022. Poštanski broj 1029329.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.04.2022. Površina 5846,0029.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0029.04.2022. 39816,8429.04.2022.
Katastarska općina Kraj29.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno29.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno29.04.2022. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti29.04.2022.
Napomena Katastarske čestice 2144/1 i 2144/2 kupljene su 1986 godine , a čestica 2143 kupljena je 2008 godine kao oranice i vinogradi , a tek zadnjim izmjenama prostornog plana dobila je status građevinskog zemljišta .29.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište29.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.04.2022.
Mjesto Zagreb29.04.2022. Poštanski broj 1000029.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.04.2022. Površina 2496,0029.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1900000,0029.04.2022. 252173,3429.04.2022.
Katastarska općina Zagreb29.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno29.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug29.04.2022. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti29.04.2022.
Napomena zemljište se sastoji od 4 parcele ( 1696 , 1696/1 ,1698 , 1695 ) i kupovane su u periodu od 1996 -2008 godine od 4 vlasnika . Kad je zemljište kupovano bilo je negrađevinsko svrstano u parkove i šume . Izmjenama GUPa cijela je zona pretvorena u građevinsko zemljište .29.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan29.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.04.2022.
Mjesto Zagreb29.04.2022. Poštanski broj 1000029.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.04.2022. Površina 126,4829.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1800000,0029.04.2022. 238901,0629.04.2022.
Katastarska općina Zagreb29.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno29.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug29.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom29.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 29.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan29.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.04.2022.
Mjesto Zagreb29.04.2022. Poštanski broj 1000029.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.04.2022. Površina 72,7329.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,0029.04.2022. 132722,8129.04.2022.
Katastarska općina Centar29.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno29.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug29.04.2022. Način stjecanja Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)29.04.2022.
Napomena 29.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan29.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.04.2022.
Mjesto Zagreb29.04.2022. Poštanski broj 1000029.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.04.2022. Površina 35,5129.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800000,0029.04.2022. 106178,2529.04.2022.
Katastarska općina Zagreb29.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno29.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug29.04.2022. Način stjecanja Prodajom imovine29.04.2022.
Napomena 29.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica29.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.04.2022.
Mjesto Tisno29.04.2022. Poštanski broj 2224029.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.04.2022. Površina 168,0029.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1800000,0029.04.2022. 238901,0629.04.2022.
Katastarska općina Tisno29.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno29.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug29.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom29.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Parcela je 168 m2 , na kojem se nalazi polovica dvojnog objekta koji je u tlocrtu 40 m2 u 3 nivoa ( cca 120 m2 ) .29.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica s pripadajućim zemljištem29.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.04.2022.
Mjesto Juršići Paradiž29.04.2022. Poštanski broj 5234229.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.04.2022. Površina 591,0029.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000000,0029.04.2022. 265445,6229.04.2022.
Katastarska općina Juršići29.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno29.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug29.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom29.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena na parceli od 591 m2 nalazi nalazi se objekt od 140 m2 .29.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža29.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.04.2022.
Mjesto Zagreb29.04.2022. Poštanski broj 1000029.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.04.2022. Površina 19,0429.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0029.04.2022. 19908,4229.04.2022.
Katastarska općina Zagreb29.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno29.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug29.04.2022. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti29.04.2022.
Napomena 29.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža29.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.04.2022.
Mjesto Zagreb29.04.2022. Poštanski broj 1000029.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.04.2022. Površina 18,0029.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0029.04.2022. 19908,4229.04.2022.
Katastarska općina Zagreb29.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno29.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug29.04.2022. Način stjecanja Prodajom imovine29.04.2022.
Napomena 29.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža29.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.04.2022.
Mjesto Zagreb29.04.2022. Poštanski broj 1000029.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.04.2022. Površina 17,1529.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0029.04.2022. 19908,4229.04.2022.
Katastarska općina Zagreb29.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno29.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug29.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom29.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 29.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža29.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.04.2022.
Mjesto Zagreb29.04.2022. Poštanski broj 1000029.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.04.2022. Površina 17,5929.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0029.04.2022. 19908,4229.04.2022.
Katastarska općina Zagreb29.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno29.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug29.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom29.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 29.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)29.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.04.2022.
Mjesto Klanac29.04.2022. Poštanski broj 5321229.04.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv29.04.2022. Površina 4348,0029.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0029.04.2022. 15926,7429.04.2022.
Katastarska općina Klanac29.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno29.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug29.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom29.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena parcela se sastoji od 10 manjih parcela29.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)29.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.04.2022.
Mjesto Klanac29.04.2022. Poštanski broj 5321229.04.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv29.04.2022. Površina 574,0029.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0029.04.2022. 3981,6829.04.2022.
Katastarska općina Klanac29.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno29.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug29.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom29.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena suvlasnički dio63/8429.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)29.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.04.2022.
Mjesto Klanac29.04.2022. Poštanski broj 5321229.04.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv29.04.2022. Površina 267,0029.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0029.04.2022. 1990,8429.04.2022.
Katastarska općina Klanac29.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno29.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug29.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom29.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena suvlasnički dio 24/4829.04.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji29.04.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.04.2022. Marka/tip MERCEDES29.04.2022.
Godina proizvodnje 201329.04.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 180000,0029.04.2022. 23890,1129.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug29.04.2022. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti29.04.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji29.04.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji29.04.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji29.04.2022.

Podatci o štednji

Iznos 200000,0029.04.2022. Valuta EUR - Euro29.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug29.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom29.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 29.04.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji29.04.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe GNK DINAMO29.04.2022. Sjedište pravne osobe Maksimirska 128, 10 000 Zagreb, Hrvatska29.04.2022.
OIB pravne osobe 9337685745829.04.2022.
Datum učlanjenja 05/09/200729.04.2022. Datum kraja članstva 29.04.2022.
Funkcije ČLAN IZVRŠNOG ODBORA29.04.2022.
Napomena 29.04.2022.