Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Vanda Basta

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Vanda11.05.2022. Prezime Basta11.05.2022.
Stručna sprema Magistar11.05.2022.
Zvanje Magistar novinarstva11.05.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica11.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana11.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece11.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 47000 Karlovac11.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji11.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor11.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti HRVATSKI RADIO KARLOVAC d.o.o. za proizvodnju i emitiranje radijskog programa11.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 47000 Karlovac11.05.2022. Ulica Obala Vladimira Mažuranića11.05.2022. Kućni broj 211.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854761140011.05.2022.
Datum početka mandata 03/11/202011.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 03/11/202411.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji11.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji11.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji11.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 11416,0711.05.2022. 1925,2626.01.2023. Neto iznos (EUR) 8013,9011.05.2022. 1374,8526.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji11.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji11.05.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca LANA - KARLOVAČKA TISKARA d.d.11.05.2022. OIB poslodavca 6684002465011.05.2022.
Bruto iznos (EUR) 7832,3311.05.2022. 1039,4911.05.2022. Neto iznos (EUR) 6153,4011.05.2022. 816,6411.05.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/201711.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa 11.05.2022.
Napomena 11.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji11.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji11.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji11.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Ugovorena polica osiguranja11.05.2022. Nositelj obveze Bračni drug11.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Wiener osiguranje 11.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 201920,8611.05.2022. 26799,3911.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna11.05.2022. EUR - Euro11.05.2022. Godina zaduženja 200611.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 87611.05.2022. 88826.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 297,0011.05.2022. 39,4226.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 0,0011.05.2022.
Napomena 11.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.01.2023. Nositelj obveze Osobno26.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Karlovačka banka 26.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 27000,0026.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro26.01.2023. Godina zaduženja 202226.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 7826.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 379,7826.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 2,9026.01.2023.
Napomena 26.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji11.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan11.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.05.2022.
Mjesto Karlovac11.05.2022. Poštanski broj 4700011.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.05.2022. Površina 50,0611.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 560000,0011.05.2022. 74324,7711.05.2022.
Katastarska općina Karlovac 11.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno11.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug11.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)11.05.2022.
Napomena 11.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.05.2022. Marka/tip Volvo c3011.05.2022.
Godina proizvodnje 201111.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0011.05.2022. 4645,3011.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug11.05.2022. Način stjecanja Na neki drugi način11.05.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine Dar od roditelja 11.05.2022. Poklon od roditelja26.01.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji11.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji11.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 94057,1711.05.2022. 13142,9326.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna11.05.2022. EUR - Euro11.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug11.05.2022. Način stjecanja Od osiguranja11.05.2022.
Napomena 11.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji11.05.2022.