Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Tomislav Josipović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Tomislav25.06.2022. Prezime Josipović25.06.2022.
Stručna sprema VSS25.06.2022.
Zvanje Diplomirani ekonomist25.06.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke25.06.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana25.06.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece25.06.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 52212 Fažana25.06.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji25.06.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor25.06.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti PULAPROMET d. o. o. za prijevoz putnika25.06.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52100 Pula25.06.2022. Ulica Starih statuta 25.06.2022. Kućni broj 1a25.06.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855222267725.06.2022.
Datum početka mandata 01/06/202225.06.2022. Predviđeni datum kraja mandata 31/05/202625.06.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno25.06.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji25.06.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji25.06.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji25.06.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji25.06.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj odjela nabave i prodaje25.06.2022. Naziv pravne osobe TIM Topusko d.d.25.06.2022. OIB pravne osobe 25.06.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 44415 Topusko25.06.2022. Ulica Školska25.06.2022. Kućni broj 25.06.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 25/08/202125.06.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/05/202225.06.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor25.06.2022. Naziv pravne osobe TIM Topusko d.d.25.06.2022. OIB pravne osobe 25.06.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 44415 Topusko25.06.2022. Ulica Školska25.06.2022. Kućni broj 25.06.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 28/03/201925.06.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 24/08/202125.06.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 19767,8025.06.2022. 2784,6019.01.2023. Neto iznos (EUR) 14259,4625.06.2022. 1878,1419.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji25.06.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji25.06.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji25.06.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Infobip d.o.o.25.06.2022. OIB poslodavca 2975665989525.06.2022.
Bruto iznos (EUR) 0,0025.06.2022. Neto iznos (EUR) 0,0025.06.2022.
Datum stupanja u radni odnos 05/11/201825.06.2022. Datum prestanka radnog odnosa 25.06.2022.
Napomena Poslovna tajna, podaci dostavljeni Povjerenstvu.25.06.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji25.06.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 113786,7225.06.2022. 17642,4119.01.2023. Pravna osnova Od druge djelatnosti25.06.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini25.06.2022.
Druga djelatnost Ugostiteljska djelatnost25.06.2022.
Napomena Iznajmljivanje apartmana.25.06.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji25.06.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji25.06.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji25.06.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji25.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća25.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.06.2022.
Mjesto Fažana25.06.2022. Poštanski broj 5221225.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.06.2022. Površina 122,2625.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1574000,0025.06.2022. 208905,7025.06.2022.
Katastarska općina Fažana25.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno25.06.2022.
Oblik vlasništva Osobno25.06.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom25.06.2022.
Napomena 25.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan25.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.06.2022.
Mjesto Fažana25.06.2022. Poštanski broj 5221225.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.06.2022. Površina 68,1025.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 877000,0025.06.2022. 116397,9025.06.2022.
Katastarska općina Fažana25.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno25.06.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug25.06.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom25.06.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 25.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)25.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.06.2022.
Mjesto Sveta Katarina25.06.2022. Poštanski broj 5233225.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.06.2022. Površina 1081,0025.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 14000,0025.06.2022. 1858,1225.06.2022.
Katastarska općina Pićan25.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno25.06.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.06.2022. Način stjecanja Nasljedstvom25.06.2022.
Postotak 25,0025.06.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 25.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)25.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.06.2022.
Mjesto Sveta Katarina25.06.2022. Poštanski broj 5233225.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.06.2022. Površina 213,0025.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0025.06.2022. 398,1725.06.2022.
Katastarska općina Pićan25.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno25.06.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.06.2022. Način stjecanja Nasljedstvom25.06.2022.
Postotak 25,0025.06.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 25.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)25.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.06.2022.
Mjesto Sveta Katarina25.06.2022. Poštanski broj 5233225.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.06.2022. Površina 243,0025.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3500,0025.06.2022. 464,5325.06.2022.
Katastarska općina Pićan25.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno25.06.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.06.2022. Način stjecanja Nasljedstvom25.06.2022.
Postotak 25,0025.06.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 25.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)25.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.06.2022.
Mjesto Sveta Katarina25.06.2022. Poštanski broj 5233225.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.06.2022. Površina 9720,0025.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 136000,0025.06.2022. 18050,3025.06.2022.
Katastarska općina Pićan25.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno25.06.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.06.2022. Način stjecanja Nasljedstvom25.06.2022.
Postotak 25,0025.06.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 25.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma25.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.06.2022.
Mjesto Sveta Katarina25.06.2022. Poštanski broj 5233225.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.06.2022. Površina 6375,0025.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 89000,0025.06.2022. 11812,3325.06.2022.
Katastarska općina Pićan25.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno25.06.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.06.2022. Način stjecanja Nasljedstvom25.06.2022.
Postotak 25,0025.06.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 25.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)25.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.06.2022.
Mjesto Sveta Katarina25.06.2022. Poštanski broj 5233225.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.06.2022. Površina 1134,0025.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0025.06.2022. 1990,8425.06.2022.
Katastarska općina Pićan25.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno25.06.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama25.06.2022. Način stjecanja Nasljedstvom25.06.2022.
Postotak 25,0025.06.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 25.06.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji25.06.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.06.2022. Marka/tip Toyota Corolla 25.06.2022.
Godina proizvodnje 200425.06.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0025.06.2022. 2654,4625.06.2022.
Oblik vlasništva Osobno25.06.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.06.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.06.2022. Marka/tip Hyundai i3025.06.2022.
Godina proizvodnje 201925.06.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0025.06.2022. 13272,2825.06.2022.
Oblik vlasništva Osobno25.06.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.06.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji25.06.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji25.06.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji25.06.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji25.06.2022.