Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Tomislav Dundović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Tomislav20.06.2017. Prezime Dundović 20.06.2017. Dundović24.05.2022.
Stručna sprema Stručni Prvostupnik Inženjer20.06.2017.
Zvanje Stručni prvostupnik inženjer strojarstva20.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica20.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana20.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece20.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 51223 Kukuljanovo20.06.2017. 51222 Bakar05.09.2017. 51224 Krasica04.05.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji20.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika20.06.2017. Član uprave - Direktor30.08.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Bakar20.06.2017. GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO DOBRA društvo s ograničenom odgovornošću30.08.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51222 Bakar20.06.2017. 51223 Kukuljanovo30.08.2022. Ulica Primorje20.06.2017. Kukuljanovo30.08.2022. Kućni broj 3920.06.2017. 182/230.08.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855145574620.06.2017. +3855176114430.08.2022.
Datum početka mandata 22/05/201720.06.2017. 24/05/201304.05.2021. 16/08/202230.08.2022. Predviđeni datum kraja mandata 23/05/202120.06.2017. 17/05/202104.05.2021. 17/08/202630.08.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno20.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji20.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji20.06.2017. Postoji24.05.2022. Ne postoji30.08.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća24.05.2022. Naziv pravne osobe Grad Bakar24.05.2022.
OIB pravne osobe 3170832567824.05.2022. Način obnašanja dužnosti Profesionalno24.05.2022.
Datum početka dužnosti 31/05/202224.05.2022. Datum kraja dužnosti 24.05.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51222 Bakar24.05.2022. Ulica Primorje24.05.2022. Kućni broj 3924.05.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855145574224.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji20.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji20.06.2017. Postoji05.09.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zamjenik gradonačelnika05.09.2017. Poslovođa19.12.2018. 24.05.2022. Inženjer za održavanje30.08.2022. Naziv pravne osobe Grad Bakar05.09.2017. Brodogradilište Viktor Lenac19.12.2018. 24.05.2022. INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.30.08.2022. OIB pravne osobe 3170832567805.09.2017. 2753124464719.12.2018. 24.05.2022. 2775956062530.08.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51222 Bakar05.09.2017. 51000 Rijeka19.12.2018. 24.05.2022. 10000 Zagreb30.08.2022. Ulica Primorje05.09.2017. Martinšćica19.12.2018. 24.05.2022. Avenija Većeslava Holjevca30.08.2022. Kućni broj 3905.09.2017. bbpp21019.12.2018. 24.05.2022. 1030.08.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 20/05/201305.09.2017. 01/05/201019.12.2018. 03/05/201004.05.2021. 24.05.2022. 13/12/202130.08.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/05/201705.09.2017. 20/05/201319.12.2018. 01/06/201304.05.2021. 24.05.2022. 12/08/202230.08.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zamjenik gradonačelnika30.08.2022. Naziv pravne osobe Grad Bakar30.08.2022. OIB pravne osobe 3170832567830.08.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51222 Bakar30.08.2022. Ulica Primorje30.08.2022. Kućni broj 3930.08.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 29/05/201730.08.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 20/05/202130.08.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 17844,2420.06.2017. 18082,0804.05.2021. 15588,3630.08.2022. 2068,8830.08.2022. 2415,4226.01.2024. Neto iznos (EUR) 10589,0820.06.2017. 11583,5004.05.2021. 10776,5530.08.2022. 1430,2230.08.2022. 1792,2726.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji20.06.2017. Postoji24.05.2022. Ne postoji30.08.2022.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.24.05.2022. OIB isplatitelja 2775956062524.05.2022.
Neto iznos mjesečno (EUR) 7040,0024.05.2022. 934,3724.05.2022. Pravna osnova Od nesamostalnog rada24.05.2022.
Napomena 24.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji20.06.2017. Postoji24.05.2022. Ne postoji30.08.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 845,0024.05.2022. 112,1524.05.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka24.05.2022.
Vremenski raspon Mjesečno24.05.2022.
Napomena Odredbom iz članka 3. Odluke o visini naknade članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra propisano je da zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Grada Bakra ima pravo na nadnadu za svoj rad u iznosu od 845,00 kn, za svaki tekući mjesec u godini za vrijeme trajanja mandata, do maksimalnog iznosa utvrđenog zakonom.24.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 11583,5024.05.2022. 1537,3324.05.2022. Pravna osnova Od nesamostalnog rada24.05.2022.
Vremenski raspon Mjesečno24.05.2022.
Napomena Odredbom iz članka 90.a stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da osobe koje su dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika obavljale profesionalno posljednih šest mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od šest mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini plaće koja im je isplaćivana za vrijeme posljednjih šest mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.24.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji20.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Primorska banka d.d.20.06.2017. OIB poslodavca 9667588033720.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 13070,0020.06.2017. 190904,4905.09.2017. 61475,9919.12.2018. 8159,1319.12.2018. Neto iznos (EUR) 8864,6420.06.2017. 124427,2305.09.2017. 41937,4019.12.2018. 5566,0019.12.2018.
Datum stupanja u radni odnos 08/11/201120.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 20.06.2017. 30/06/201819.12.2018.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Grad Kraljevica19.12.2018. OIB poslodavca 4187884125119.12.2018.
Bruto iznos (EUR) 49707,4119.12.2018. 114354,6820.12.2019. 15215,2004.05.2021. 2019,3804.05.2021. 2283,3626.01.2024. Neto iznos (EUR) 35915,8319.12.2018. 97853,5620.12.2019. 10210,8404.05.2021. 1355,1004.05.2021. 1573,3526.01.2024.
Datum stupanja u radni odnos 05/07/201819.12.2018. Datum prestanka radnog odnosa 19.12.2018.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji20.06.2017. Postoji19.12.2018. Ne postoji20.12.2019.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 7982,4019.12.2018. 1059,3919.12.2018. Pravna osnova Od osiguranja19.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.12.2018.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji20.06.2017. Postoji20.12.2019.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama20.12.2019. OIB isplatitelja 6933137592620.12.2019.
Neto iznos (EUR) 1534,1020.12.2019. 203,6020.12.2019. Vremenski raspon Mjesečno20.12.2019.
Vrsta Subvencija20.12.2019.
Korisnik Svrha
Napomena Subvencija je odobrena u trajanju od 84 mjeseca s ukupnim iznosom od 128.864,40 kuna.24.05.2022. Subvencija je odobrena u trajanju od 84 mjeseca s ukupnim iznosom od 17.103,25 eura.16.01.2023.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji20.06.2017. Postoji20.12.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.12.2019. Nositelj obveze Osobno20.12.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Steiermarkische Bank dd20.12.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 743000,0020.12.2019. 100000,0016.01.2023.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna20.12.2019. EUR - Euro20.12.2019. Godina zaduženja 201820.12.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 18020.12.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 5127,4520.12.2019. 680,5316.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,3720.12.2019.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji20.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji20.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto Jablanac20.06.2017. Poštanski broj 5328720.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 169,0020.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0020.06.2017. 663,6120.06.2017.
Katastarska općina Stinica20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom20.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto Jablanac20.06.2017. Poštanski broj 5328720.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 90,0020.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0020.06.2017. 1990,8420.06.2017.
Katastarska općina Stinica20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom20.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.06.2017.
Mjesto Jablanac20.06.2017. Poštanski broj 5328720.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.06.2017. Površina 446,0020.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0020.06.2017. 1327,2320.06.2017.
Katastarska općina Jablanac20.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom20.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma19.12.2018. Kuća sa okućnicom04.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.12.2018.
Mjesto Krasica19.12.2018. Poštanski broj 5122419.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.12.2018. Površina 494,0019.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 185000,0019.12.2018. 600000,0020.12.2019. 1300000,0004.05.2021. 2000000,0030.08.2022. 265445,6230.08.2022.
Katastarska općina Krasica19.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno19.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno19.12.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine19.12.2018. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.12.2019.
Napomena Kuća s okućnicom na Krasici, neto površine 108 metara kvadratnih još uvijek je u zemljišnim knjigama upisana kao šuma jer za istu nije izdana uporabna dozvola (u postupku).24.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji20.06.2017. Ne postoji05.09.2017. Postoji29.12.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.06.2017. Marka/tip Opel Astra20.06.2017.
Godina proizvodnje 200420.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0020.06.2017. 3981,6820.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom20.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.12.2017. Marka/tip Renault Captur29.12.2017.
Godina proizvodnje 201729.12.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0029.12.2017. 80000,0004.05.2021. 100000,0030.08.2022. 13272,2830.08.2022.
Oblik vlasništva Osobno29.12.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.12.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.05.2021. Marka/tip VW Up04.05.2021.
Godina proizvodnje 201204.05.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0004.05.2021. 40000,0030.08.2022. 5308,9130.08.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.05.2021. Način stjecanja Novčanom pozajmicom04.05.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji20.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji20.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji20.06.2017. Ne postoji04.05.2021.

Podatci o štednji

Iznos 400000,0020.06.2017. 445000,0005.09.2017. 325000,0029.12.2017. 110000,0019.12.2018. 443744,3420.12.2019. 58894,9520.12.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.06.2017. EUR - Euro20.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug20.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine20.06.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji20.06.2017.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: