Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Tatjana Šterk-Tudić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Tatjana02.05.2022. Prezime Šterk-Tudić02.05.2022.
Stručna sprema VSS02.05.2022.
Zvanje magistar ekonomije02.05.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica02.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana02.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece02.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 47000 Karlovac02.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji02.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj02.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti DOM ZDRAVLJA KARLOVAC02.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 47000 Karlovac02.05.2022. Ulica dr Vladka Mačeka02.05.2022. Kućni broj 4802.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854741126002.05.2022.
Datum početka mandata 11/05/202002.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 10/05/202402.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno02.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji02.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji02.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji02.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji02.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ravnatelj02.05.2022. Naziv pravne osobe DOM ZDRAVLJA KARLOVAC02.05.2022. OIB pravne osobe 8149948805002.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 47000 Karlovac02.05.2022. Ulica dr Vladka Mačeka 02.05.2022. Kućni broj 4802.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 11/05/201602.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 10/05/202002.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 20621,8402.05.2022. 2596,4118.01.2023. Neto iznos (EUR) 11945,8402.05.2022. 1740,0518.01.2023.
Napomena Plaća za ožujak 2022.02.05.2022. Plaća isplaćena u prosincu 2022.18.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji02.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji02.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji02.05.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Veleučilšte u Karlovcu02.05.2022. OIB poslodavca 6282085997602.05.2022.
Bruto iznos (EUR) 20185,8202.05.2022. 2402,0018.01.2023. Neto iznos (EUR) 12076,5302.05.2022. 1594,0018.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/12/200402.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa 02.05.2022.
Napomena 02.05.2022. Plaća isplaćena u prosincu 2022.18.01.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji02.05.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2404,0002.05.2022. 256,0018.01.2023. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti02.05.2022.
Vremenski raspon Mjesečno02.05.2022.
Napomena Naznačeni iznos odnosi se mjesečni dodatak plaći u vidu plaćanja prekovremenih sati sukladno godišnjem nastavnom opterećenju rada na 4 stručna i specijalistička studijska programa na Veleučilištu u Karlovcu.02.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji02.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji02.05.2022. Postoji18.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.01.2023. Nositelj obveze Bračni drug18.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Karlovačka banka18.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 13000,0018.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro18.01.2023. Godina zaduženja 202218.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 3618.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 396,0018.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,5018.01.2023.
Napomena 18.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji02.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji02.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan02.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.05.2022.
Mjesto Karlovac02.05.2022. Poštanski broj 4700002.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.05.2022. Površina 119,0002.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 890000,0002.05.2022. 118123,3002.05.2022.
Katastarska općina Karlovac02.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno02.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug02.05.2022. Način stjecanja Prodajom imovine02.05.2022.
Napomena Stan kupljen 2004. godine po cijeni od 40.000 eura (protuvrijednost u kunama) novčanim sredstvima od prodaje prvog stana koji je stečen nasljedstvom bračnog druga. Radilo se o starogradnji i nalazio se u lošem stanju ( zapušten, bez grijanja, s starim nefunkcionalnim instalacijama, s krovom koji prokišnjava).02.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan02.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.05.2022.
Mjesto Karlovac02.05.2022. Poštanski broj 4700002.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.05.2022. Površina 65,2502.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 590000,0002.05.2022. 78306,4602.05.2022.
Katastarska općina Karlovac 02.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno02.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug02.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.05.2022.
Napomena Stan kupljen 2005. godine od vlasnika koji je stan dobio nakon povratka imovine postupkom povrata nacionalizirane imovine u potpuno derutnom i devastiranom stanju bez funkcionalnih instalacija . U takvom stanju plaćen je samo 12000 eura (protuvrijednost u kunama). Plaćen sredstvima otpremnine bračnog druga -66000,00 kn.02.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan02.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.05.2022.
Mjesto Zagreb02.05.2022. Poštanski broj 1000002.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.05.2022. Površina 41,0302.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 780000,0002.05.2022. 103523,7902.05.2022.
Katastarska općina Trnje02.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno02.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno02.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom02.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Nasljedstvo novčanih sredstava od pokojne majke. Stan kupljen na javnoj stečajnoj dražbi tvrtke Tehnopaneli na Trgovačkom sudu u Zagrebu dana 01.07.2014. za vrijednost od 365.000,00 kn.02.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan02.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.05.2022.
Mjesto Zagreb02.05.2022. Poštanski broj 1000002.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.05.2022. Površina 38,3802.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 730000,0002.05.2022. 96887,6502.05.2022.
Katastarska općina Trnje02.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno02.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug02.05.2022. Način stjecanja Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju02.05.2022.
Napomena Nasljedstvo od pokojnog oca temeljem ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju koji je bio državljanin Republike Slovenije. Stan kupljen na javnoj stečajnoj dražbi tvrtke Tehnopaneli na Trgovačkom sudu u Zagrebu dana 01.07.2014. za vrijednost od 370.000,00 kn.02.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža02.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.05.2022.
Mjesto Zagreb02.05.2022. Poštanski broj 1000002.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.05.2022. Površina 15,2702.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 96000,0002.05.2022. 12741,3902.05.2022.
Katastarska općina Trnje02.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno02.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug02.05.2022. Način stjecanja Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju02.05.2022.
Napomena Nasljedstvo od pokojnog oca temeljem Ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju koji je bio državljanin Republike Slovenije. Garaža kupljena na javnoj stečajnoj dražbi tvrtke Tehnopaneli na Trgovačkom sudu u Zagrebu dana 21.10.2014. za vrijednost od 42.000,00 kn.02.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan02.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.05.2022.
Mjesto Krk02.05.2022. Poštanski broj 5150002.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.05.2022. Površina 254,4302.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1650000,0002.05.2022. 218992,6302.05.2022.
Katastarska općina Krk02.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno02.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug02.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od osiguranja, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit), Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju02.05.2022.
Napomena Prodaja obiteljske kuće u Sloveniji od pokojnog oca koji je bio državljanin Republike Slovenije. Stan kupljen od tvrtke Jadri trade d.o.o. 2019. godine za vrijednost od 166.000 eura plaćeno u kunama. U rujnu 2015. naplaćena premija životnog osiguranja bračnog druga u iznosu od 220000,00 kn. Kredit Addiko Bank doo. Nekretnina se sastoji od stana površine 93,43 m2; okućnice od 136 m2; te 2 parkirna mjesta od 25,00 m2.02.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan18.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.01.2023.
Mjesto Zagreb18.01.2023. Poštanski broj 1000018.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.01.2023. Površina 63,0918.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 220000,0018.01.2023.
Katastarska općina Trnje18.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno18.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug18.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.01.2023.
Napomena Stan kupljen 21.10.2022. Kupnja ostvarena prodajom stana u Karlovcu 26.09.2022. za 106.310,00 eura, štednjom te kreditom Karlovačke banke.18.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža18.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.01.2023.
Mjesto Zagreb18.01.2023. Poštanski broj 1000018.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.01.2023. Površina 15,1718.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0018.01.2023.
Katastarska općina Trnje18.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno18.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug18.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.01.2023.
Napomena Garaža kupljena 21.10.2022. Kupnja ostvarena prodajom stana u Karlovcu 26.09.2022. za 106.310,00 eura, štednjom te kreditom Karlovačke banke.18.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji02.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.05.2022. Marka/tip Mercedes B Klase02.05.2022.
Godina proizvodnje 201502.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 98000,0002.05.2022. 13006,8402.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno02.05.2022. Način stjecanja Prodajom imovine, Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju02.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.05.2022. Marka/tip Peugeot 308 HDI02.05.2022.
Godina proizvodnje 200702.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0002.05.2022. 4645,3002.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug02.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji02.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji02.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji02.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 51500,0002.05.2022. Valuta EUR - Euro02.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno02.05.2022. Način stjecanja Prodajom imovine02.05.2022.
Napomena 2021. godine prodan je apartman u Jadranovu za 70000,00 eura ( protuvrijednost u kunama).02.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 62850,0002.05.2022. Valuta EUR - Euro02.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug02.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine02.05.2022.
Napomena 2021. godine prodan je apartman u Jadranovu za 70000,00 eura ( protuvrijednost u kunama).02.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 2000,0018.01.2023. Valuta EUR - Euro18.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno18.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.01.2023.
Napomena Wustenrot uplaćena stambena štednja.18.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 2000,0018.01.2023. Valuta EUR - Euro18.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug18.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.01.2023.
Napomena Wustenrot uplaćena stambena štednja.18.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji02.05.2022.