Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Tatiana Zanini Gavranić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Tatiana19.04.2022. Prezime Zanini Gavranić19.04.2022.
Stručna sprema Doktor Znanosti19.04.2022.
Zvanje doktor ekonomskih znanosti19.04.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke19.04.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana19.04.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece19.04.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 52203 Medulin19.04.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji19.04.2022. Mjesto 52203 Medulin19.04.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor19.04.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti LUKA PULA d. o. o. za prekrcaj tereta i skladištenje te ostale usluge u pomorskom promet19.04.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52100 Pula19.04.2022. Ulica Sv. Polikarpa 19.04.2022. Kućni broj 819.04.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3859871232219.04.2022.
Datum početka mandata 29/01/202219.04.2022. Predviđeni datum kraja mandata 29/01/202619.04.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno19.04.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji19.04.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji19.04.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji19.04.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji19.04.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Administrativni poslovi19.04.2022. Naziv pravne osobe Alkion d.o.o.19.04.2022. OIB pravne osobe 6525499973519.04.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52100 Pula19.04.2022. Ulica Pješčana uvala19.04.2022. Kućni broj 3/1819.04.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 13/11/202119.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28/01/202219.04.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 22742,6319.04.2022. 3212,7709.01.2023. Neto iznos (EUR) 15213,3419.04.2022. 2141,9609.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji19.04.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji19.04.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3306,9719.04.2022. 1142,7409.01.2023. Pravna osnova Od znanstvenog dohodka19.04.2022. Od imovine i imovinskih prava09.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.04.2022.
Napomena ugovor o dijelu19.04.2022. Prihodi od iznajmljivanja kuće za odmor09.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 200000,0019.04.2022. 26542,4109.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava19.04.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.04.2022.
Napomena Procijenjeni prihodi od iznajmljivanja kuće za odmor19.04.2022. Prihodi od iznajmljivanja kuće za odmor09.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 50000,0019.04.2022. 3281,5009.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava19.04.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.04.2022.
Napomena Procijenjeni prihodi od iznajmljivanja kuće za odmor19.04.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5000,0019.04.2022. 663,6119.04.2022. Pravna osnova Od kapitala19.04.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.04.2022.
Napomena procijenjena vrijednost u slučaju isplate dividende19.04.2022. isplata dividende09.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji19.04.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Alkion d.o.o.19.04.2022. OIB poslodavca 6525499973519.04.2022.
Bruto iznos (EUR) 7200,0019.04.2022. 955,6019.04.2022. Neto iznos (EUR) 4700,0019.04.2022. 623,8019.04.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/03/199519.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa 19.04.2022.
Napomena početak rada je otprilike19.04.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji19.04.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji19.04.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji19.04.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji19.04.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji19.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom19.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.04.2022.
Mjesto Pula19.04.2022. Poštanski broj 5210019.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.04.2022. Površina 677,0019.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000000,0019.04.2022. 398168,4319.04.2022.
Katastarska općina pula19.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno19.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno19.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)19.04.2022.
Napomena 19.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom09.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.01.2023.
Mjesto Medulin09.01.2023. Poštanski broj 5220309.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.01.2023. Površina 482,0009.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0009.01.2023.
Katastarska općina pula09.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno09.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno09.01.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom09.01.2023.
Napomena 09.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji19.04.2022. Postoji09.01.2023.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil09.01.2023. Marka/tip Volkswagen passat karavan09.01.2023.
Godina proizvodnje 201709.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 16000,0009.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno09.01.2023. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava09.01.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji19.04.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji19.04.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice19.04.2022. Naziv poslovnog subjekta Maistra d.d.19.04.2022.
OIB poslovnog subjekta 2519086934919.04.2022. Sjedište poslovnog subjekta Rovinj19.04.2022.
Broj dionica 17019.04.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 116,7819.04.2022. 15,4019.04.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%19.04.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno19.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.04.2022.
Napomena 19.04.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice19.04.2022. Naziv poslovnog subjekta MON PERIN D.D.19.04.2022.
OIB poslovnog subjekta 0637415528519.04.2022. Sjedište poslovnog subjekta Bale19.04.2022.
Broj dionica 530319.04.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 10,0019.04.2022. 1,3319.04.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%19.04.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno19.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.04.2022.
Napomena 19.04.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio19.04.2022. Naziv poslovnog subjekta Terra Vallis doo19.04.2022.
OIB poslovnog subjekta 0237711683619.04.2022. Sjedište poslovnog subjekta Bale19.04.2022.
Udio vlasništva izražen u postocima 0,0419.04.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%19.04.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno19.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.04.2022.
Napomena 19.04.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji19.04.2022.

Podatci o štednji

Iznos 13000,0019.04.2022. Valuta EUR - Euro19.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno19.04.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.04.2022.
Napomena 19.04.2022.

Podatci o štednji

Iznos 110000,0019.04.2022. 48000,0009.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna19.04.2022. EUR - Euro19.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno19.04.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala19.04.2022.
Napomena od navedenog iznosa 20.000,00kn je na ZB plus novčanom fondu19.04.2022. 09.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji19.04.2022.