Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Stribor Filić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Stribor29.03.2023. Prezime Filić29.03.2023.
Stručna sprema Diplomirani29.03.2023.
Zvanje stručnjak diplomacije i međunarodnih odnosa29.03.2023. Stranačka pripadnost Nisam član stranke29.03.2023.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana29.03.2023.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece29.03.2023.

Podatci o prebivalištu

Grad 52475 Zambratija29.03.2023.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji29.03.2023.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave29.03.2023. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti RADIO STAR TV, d. o. o. za RTV difuziju i marketing29.03.2023.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52470 Umag29.03.2023. Ulica trgovačka29.03.2023. Kućni broj 629.03.2023.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855274262629.03.2023.
Datum početka mandata 16/08/202229.03.2023. Predviđeni datum kraja mandata 01/03/203629.03.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno29.03.2023. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji29.03.2023.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji29.03.2023.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji29.03.2023.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji29.03.2023.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto glavni urednik29.03.2023. Naziv pravne osobe radio star tv29.03.2023. OIB pravne osobe 64008276615029.03.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52470 Umag29.03.2023. Ulica 1.svibnja29.03.2023. Kućni broj 429.03.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/10/201329.03.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 15/08/202229.03.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 1195,2129.03.2023. Neto iznos (EUR) 863,2129.03.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji29.03.2023.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji29.03.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 20000,0029.03.2023. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti29.03.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini29.03.2023.
Napomena 29.03.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji29.03.2023.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji29.03.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji29.03.2023.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji29.03.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća29.03.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.03.2023.
Mjesto umag29.03.2023. Poštanski broj 5247029.03.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.03.2023. Površina 500,0029.03.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,0029.03.2023. 500000,0007.02.2024.
Katastarska općina buje29.03.2023. Vrsta vlasništva Knjižno29.03.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama29.03.2023. Način stjecanja Nasljedstvom29.03.2023.
Postotak 50,0029.03.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 29.03.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt30.11.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.11.2023.
Mjesto Grožnjan30.11.2023. Poštanski broj 5242930.11.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.11.2023. Površina 90,0030.11.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0030.11.2023.
Katastarska općina Završje30.11.2023. Vrsta vlasništva Knjižno30.11.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.11.2023. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.11.2023.
Napomena 30.11.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt30.11.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.11.2023.
Mjesto Grožnjan30.11.2023. Poštanski broj 5242930.11.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.11.2023. Površina 150,0030.11.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0030.11.2023.
Katastarska općina Završje30.11.2023. Vrsta vlasništva Knjižno30.11.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.11.2023. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.11.2023.
Napomena 30.11.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.11.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.11.2023.
Mjesto Grožnjan30.11.2023. Poštanski broj 5242930.11.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.11.2023. Površina 80,0030.11.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,0030.11.2023.
Katastarska općina Završje30.11.2023. Vrsta vlasništva Knjižno30.11.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.11.2023. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.11.2023.
Napomena 30.11.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji29.03.2023.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.03.2023. Marka/tip mercedes e 22029.03.2023.
Godina proizvodnje 201729.03.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0029.03.2023.
Oblik vlasništva Osobno29.03.2023. Način stjecanja Nasljedstvom29.03.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji29.03.2023.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji29.03.2023.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji29.03.2023.

Podatci o štednji

Iznos 38000,0029.03.2023. 40000,0030.11.2023. Valuta EUR - Euro29.03.2023.
Oblik vlasništva Osobno29.03.2023. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti29.03.2023.
Napomena 29.03.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji29.03.2023.