Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Snježa Tomljanović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Snježa 11.04.2022. Prezime Tomljanović11.04.2022.
Stručna sprema VŠS11.04.2022.
Zvanje ekonomista11.04.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke11.04.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana11.04.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece11.04.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 51252 Klenovica11.04.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji11.04.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor11.04.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Senj11.04.2022. GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ d.o.o. za komunalne djelatnosti14.12.2023.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 53270 Senj11.04.2022. Ulica splitska11.04.2022. Kućni broj 211.04.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855388533411.04.2022.
Datum početka mandata 12/12/201911.04.2022. 13/12/202314.12.2023. Predviđeni datum kraja mandata 12/12/202311.04.2022. 13/12/202714.12.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.04.2022. Stvarni datum kraja mandata 13/11/2023

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Postoji11.04.2022. Ne postoji14.12.2023.
Dužnost Član uprave - Direktor11.04.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ d.o.o. za komunalne djelatnosti11.04.2022. 14.12.2023.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 53270 Senj11.04.2022. 14.12.2023. Ulica splitska11.04.2022. 14.12.2023. Kućni broj 211.04.2022. 14.12.2023.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855388533411.04.2022. 14.12.2023.
Datum početka mandata 12/12/201911.04.2022. 14.12.2023. Predviđeni datum kraja mandata 12/12/202311.04.2022. 14.12.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.04.2022. 14.12.2023. Stvarni datum kraja mandata 11.04.2022. 13/11/202304.12.2023. 14.12.2023.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji11.04.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.04.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji11.04.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto rukovoditelj podržnice11.04.2022. Naziv pravne osobe tisak plus d.o.o.11.04.2022. OIB pravne osobe 3249700304711.04.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.04.2022. Ulica slavonska avenija 11.04.2022. Kućni broj 11a11.04.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/06/200011.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/12/201911.04.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 11250,0011.04.2022. 1493,1311.04.2022. 2425,0104.12.2023. Neto iznos (EUR) 6500,1111.04.2022. 862,7011.04.2022. 1630,0004.12.2023.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 9819,9911.04.2022. 1303,2111.04.2022. 0,0004.12.2023. Neto iznos (EUR) 5728,2611.04.2022. 760,2411.04.2022. 0,0004.12.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.04.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji11.04.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji11.04.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji11.04.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.04.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji11.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća11.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.04.2022.
Mjesto sibinj krmpotski11.04.2022. Poštanski broj 5125211.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.04.2022. Površina 300,0011.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 650000,0011.04.2022. 86269,8311.04.2022.
Katastarska općina krmpote11.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno11.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno11.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom11.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 11.04.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji11.04.2022.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.04.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji11.04.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji11.04.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji11.04.2022.