Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Slobodan Belević

Zbirna imovinska kartica obveznika

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Slobodan25.03.2024. Prezime Belević25.03.2024.
Stručna sprema Sveučilišni Specijalist25.03.2024.
Zvanje Magistar ekonomije25.03.2024. Stranačka pripadnost Nisam član stranke25.03.2024.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena25.03.2024.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece25.03.2024.

Podatci o prebivalištu

Grad 52203 Medulin25.03.2024.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji25.03.2024.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj25.03.2024. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti JAVNA USTANOVA za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin KAMENJAK25.03.2024.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52100 Premantura25.03.2024. Ulica Selo25.03.2024. Kućni broj 12025.03.2024.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855257528325.03.2024.
Datum početka mandata 22/11/202325.03.2024. Predviđeni datum kraja mandata 22/11/202725.03.2024.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno25.03.2024. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji25.03.2024.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji25.03.2024.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji25.03.2024.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji25.03.2024.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zamjenik ravnatelja ustanove25.03.2024. Naziv pravne osobe Dom za starije osobe Novigrad25.03.2024. OIB pravne osobe 6394897088225.03.2024.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52466 Novigrad25.03.2024. Ulica Domovinskih žrtava25.03.2024. Kućni broj 1425.03.2024.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 10/06/201025.03.2024. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 27/12/202325.03.2024.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 2468,2025.03.2024. Neto iznos (EUR) 1747,6525.03.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji25.03.2024.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji25.03.2024.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji25.03.2024.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji25.03.2024.

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.03.2024. Nositelj obveze Osobno25.03.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Steiermarkische Bank25.03.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 10000,0025.03.2024.
Valuta duga EUR - Euro25.03.2024. Godina zaduženja 202225.03.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 6025.03.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 192,8625.03.2024. Ugovorena kamatna stopa 6,0925.03.2024.
Napomena 25.03.2024.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji25.03.2024.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji25.03.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica s pripadajućim zemljištem25.03.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.03.2024.
Mjesto Medulin25.03.2024. Poštanski broj 5220325.03.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.03.2024. Površina 5735,0025.03.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0025.03.2024.
Katastarska općina Medulin25.03.2024. Vrsta vlasništva Knjižno25.03.2024.
Oblik vlasništva Osobno25.03.2024. Način stjecanja Darovnim ugovorom25.03.2024.
Napomena 25.03.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji25.03.2024.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.03.2024. Marka/tip Suzuki SCross25.03.2024.
Godina proizvodnje 201725.03.2024. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 11000,0025.03.2024.
Oblik vlasništva Osobno25.03.2024. Način stjecanja Darovnim ugovorom25.03.2024.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji25.03.2024.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji25.03.2024.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji25.03.2024.

Podatci o štednji

Iznos 50242,9825.03.2024. Valuta EUR - Euro25.03.2024.
Oblik vlasništva Osobno25.03.2024. Način stjecanja Prodajom imovine25.03.2024.
Napomena 25.03.2024.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji25.03.2024.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: