Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Slađana Fumić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Slađana30.11.2023. Prezime Fumić30.11.2023.
Stručna sprema VSS30.11.2023.
Zvanje Diplomirani pravnik30.11.2023. Stranačka pripadnost Nisam član stranke30.11.2023.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana30.11.2023.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece30.11.2023.

Podatci o prebivalištu

Grad 47000 Karlovac30.11.2023.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji30.11.2023.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj30.11.2023. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije30.11.2023.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 47000 Karlovac30.11.2023. Ulica Jurja Križanića 30.11.2023. Kućni broj 1130.11.2023.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854760902230.11.2023.
Datum početka mandata 01/11/202330.11.2023. Predviđeni datum kraja mandata 31/10/202730.11.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno30.11.2023. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji30.11.2023.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji30.11.2023.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji30.11.2023.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji30.11.2023.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj odsjeka za imovinsko pravne poslove30.11.2023. Naziv pravne osobe Grad Karlovac30.11.2023. OIB pravne osobe 2565464715330.11.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 47000 Karlovac30.11.2023. Ulica Ivana Banjavčića 30.11.2023. Kućni broj 930.11.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 09/09/200230.11.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/10/202330.11.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 2267,0230.11.2023. 2285,4430.01.2024. Neto iznos (EUR) 1584,6230.11.2023. 1630,6830.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji30.11.2023.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji30.11.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji30.11.2023.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Centar za vozila Hrvatske d.d. 30.11.2023. OIB poslodavca 7329431402430.11.2023.
Bruto iznos (EUR) 1472,9530.11.2023. 1168,5430.01.2024. Neto iznos (EUR) 1037,2230.11.2023. 867,7530.01.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/202030.11.2023. Datum prestanka radnog odnosa 30.11.2023.
Napomena Radni odnos na neodređeno vrijeme. Brutto i neto iznos plaće se odnosi na zadnju isplaćenu plaću prije podnošenja imovinske kartice za mjesec listopad 2023.30.11.2023. Radni odnos na neodređeno vrijeme. Brutto i neto iznos plaće se odnosi na zadnju isplaćenu plaću prije podnošenja imovinske kartice za mjesec prosinac 2023.30.01.2024.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji30.11.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 350,0030.11.2023. Pravna osnova Od sportske djelatnosti30.11.2023.
Vremenski raspon Mjesečno30.11.2023.
Napomena Ugovor o treniranju na poslovima trenera zaključen na određeno vrijeme od 01.08.2023. do 15.06.2024.30.11.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji30.11.2023.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji30.11.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.11.2023. Nositelj obveze Osobno30.11.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d. 30.11.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 29862,6330.11.2023.
Valuta duga EUR - Euro30.11.2023. Godina zaduženja 201730.11.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 12030.11.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 363,5830.11.2023. Ugovorena kamatna stopa 8,0830.11.2023.
Napomena 30.11.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.11.2023. Nositelj obveze Osobno30.11.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.30.11.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 2000,0030.11.2023.
Valuta duga EUR - Euro30.11.2023. Godina zaduženja 202230.11.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 8430.11.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 29,2030.11.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,9830.11.2023.
Napomena 30.11.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.11.2023. Nositelj obveze Bračni drug30.11.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.30.11.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 11945,0530.11.2023.
Valuta duga EUR - Euro30.11.2023. Godina zaduženja 201730.11.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 12030.11.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 145,4330.11.2023. Ugovorena kamatna stopa 8,0830.11.2023.
Napomena 30.11.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.11.2023. Nositelj obveze Bračni drug30.11.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.30.11.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 10352,3830.11.2023.
Valuta duga EUR - Euro30.11.2023. Godina zaduženja 202130.11.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 8430.11.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 151,1330.11.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,9830.11.2023.
Napomena 30.11.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.11.2023.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji30.11.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan30.11.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.11.2023.
Mjesto Karlovac30.11.2023. Poštanski broj 4700030.11.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.11.2023. Površina 53,2730.11.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0030.11.2023.
Katastarska općina Karlovac II30.11.2023. Vrsta vlasništva Knjižno30.11.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug30.11.2023. Način stjecanja Na neki drugi način30.11.2023.
Drugi način stjecanja nekretnine dio darovanje u novcu od roditelja bračnog druga dio ušteđevina bračnog druga od profsionalnog igranja nogometa30.11.2023.
Napomena 30.11.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji30.11.2023.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.11.2023. Marka/tip Opel Astra CDTI ENJOY PLUS30.11.2023.
Godina proizvodnje 201430.11.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8000,0030.11.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug30.11.2023. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)30.11.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.11.2023.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji30.11.2023.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji30.11.2023.

Podatci o štednji

Iznos 2600,0030.11.2023. 2743,0030.01.2024. Valuta EUR - Euro30.11.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Dijete30.11.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.11.2023.
Napomena Zlatna dječja štednja D12, ugovorena u Privrednoj banci Zagreb na ime djeteta, Slađana Fumić kao zakonski zastupnik30.11.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji30.11.2023.