Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Renata Bek

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Renata Prezime Bek
Stručna sprema Magistar Znanosti
Zvanje doktor medicine Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 23000 Zadar

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23000 Zadar Ulica Ivana Mažuranića Kućni broj 28/b

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38523239800
Datum početka mandata 25/03/2022 Predviđeni datum kraja mandata 24/03/2026
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto ravnatelj Naziv pravne osobe Dom zdravlja Zadarske županije OIB pravne osobe
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23000 Zadar Ulica Ivana Mažuranića Kućni broj 28/b
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 27/04/1992 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 30790,71 4086,54 4177,1801.02.2024. Neto iznos (EUR) 17695,61 2348,53 2712,1101.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 100000,00 13272,28 9604,8401.02.2024. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena Prihodi od obavljenih vještačenja najviše od Županijskog suda, ali i od drugih sudova po nalogu za vještačenje. Primam i oko 20000,00 godišnje alimentaciju za dijete.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1700,0026.07.2022. 225,6326.07.2022. Pravna osnova Uzdržavanje (alimentacija)26.07.2022.
Vremenski raspon Mjesečno26.07.2022.
Napomena 26.07.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zadar Poštanski broj 23000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 73,31
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1600000,00 212356,49
Katastarska općina Zadar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 29,50
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 680000,00 90251,51
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Osijek Poštanski broj 31000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 74,90
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,00 79633,69
Katastarska općina Osijek Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Osijek Poštanski broj 31000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 19,09
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7600,00 1008,69
Katastarska općina Osijek Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip VW Passat
Godina proizvodnje 2006 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,00 6636,14
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Prodajom imovine
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.01.2023. Marka/tip Audi A 426.01.2023.
Godina proizvodnje 202226.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 34500,0026.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno26.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.01.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 350000,00 29000,0026.01.2023. 110000,0001.02.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 55000,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske Sjedište pravne osobe Zagreb
OIB pravne osobe 32787730056
Datum učlanjenja 01/01/2000 Datum kraja članstva
Funkcije član predsjedništva
Napomena