Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Petar Benković

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Petar04.08.2022. Prezime Benković04.08.2022.
Stručna sprema VŠS04.08.2022.
Zvanje Prvostupnik informatike i komunikologije04.08.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke04.08.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana04.08.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece04.08.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 20225 Babino Polje04.08.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji04.08.2022. Mjesto 20226 Goveđari04.08.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave04.08.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti VODA MLJET d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju04.08.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20225 Babino Polje04.08.2022. Ulica Žukovac BB04.08.2022. Kućni broj 004.08.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852074518504.08.2022.
Datum početka mandata 25/12/202104.08.2022. Predviđeni datum kraja mandata 24/05/202304.08.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno04.08.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji04.08.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji04.08.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji04.08.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji04.08.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Učitelj informatike04.08.2022. Naziv pravne osobe Osnovna škola Mljet04.08.2022. OIB pravne osobe 04.08.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 20225 Babino Polje04.08.2022. Ulica Sršenovići 04.08.2022. Kućni broj 04.08.2022. 4223.01.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 26/09/201504.08.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 11/10/201704.08.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 13869,4504.08.2022. 1516,3623.01.2023. Neto iznos (EUR) 9534,5404.08.2022. 1265,3804.08.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji04.08.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji04.08.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji04.08.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ordinacija opće medicine dr. Sandra Benković04.08.2022. OIB poslodavca 6167650741304.08.2022.
Bruto iznos (EUR) 16000,0004.08.2022. 2123,5604.08.2022. Neto iznos (EUR) 12000,0004.08.2022. 1592,6704.08.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/01/200904.08.2022. Datum prestanka radnog odnosa 04.08.2022.
Napomena 04.08.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji04.08.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji04.08.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji04.08.2022.

Obveza

Vrsta obveze Najam/zakup nekretnine04.08.2022. Nositelj obveze Bračni drug04.08.2022.
Predmet najma/zakupa nekretnina stanovanja04.08.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Dom Zdravlja Dubrovnik04.08.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 0,0004.08.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna04.08.2022. EUR - Euro04.08.2022. Godina zaduženja 201904.08.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6004.08.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2200,0004.08.2022. 292,0023.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 0,0004.08.2022.
Napomena Najam stana za vrijeme trajanja koncesije liječnika u Ambulanti Goveđari na Mljetu.04.08.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji04.08.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji04.08.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.08.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.08.2022.
Mjesto Babino Polje04.08.2022. Poštanski broj 2022504.08.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.08.2022. Površina 636,0004.08.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0004.08.2022. 19908,4204.08.2022.
Katastarska općina Babino Polje04.08.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.08.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.08.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.08.2022.
Napomena 04.08.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji04.08.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac04.08.2022. Marka/tip Kuster 1504.08.2022.
Godina proizvodnje 201104.08.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0004.08.2022. 4645,3004.08.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.08.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.08.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji04.08.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji04.08.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji04.08.2022.

Podatci o štednji

Iznos 94000,0004.08.2022. 9150,0023.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna04.08.2022. EUR - Euro04.08.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.08.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.08.2022.
Napomena 04.08.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji04.08.2022.