Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Pavle Jeličić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Pavle30.03.2023. Prezime Jeličić30.03.2023.
Stručna sprema VSS30.03.2023. Doktor Znanosti14.06.2023.
Zvanje Doktor medicine30.03.2023. Stranačka pripadnost Nisam član stranke30.03.2023.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana30.03.2023.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece30.03.2023.

Podatci o prebivalištu

Grad 10291 Prigorje Brdovečko30.03.2023.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji30.03.2023.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor30.03.2023. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d. za proizvodnju lijekova, farmaceutskih proizvoda i znanstveno-istraživački rad30.03.2023.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb30.03.2023. Ulica Rockefellerova30.03.2023. Kućni broj 230.03.2023.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851486337630.03.2023.
Datum početka mandata 13/10/202230.03.2023. Predviđeni datum kraja mandata 13/10/202730.03.2023.
Način obnašanja dužnosti Volonterski30.03.2023. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji30.03.2023.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji30.03.2023.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji30.03.2023.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju30.03.2023. Naziv pravne osobe Hrvatski zavod za javno zdravstvo30.03.2023. OIB pravne osobe 7529753204130.03.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb30.03.2023. Ulica Rockefellerova30.03.2023. Kućni broj 730.03.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 20/01/200630.03.2023. Datum prestanka radnog odnosa 30.03.2023.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji30.03.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Volonterski (EUR) 0,0030.03.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji30.03.2023.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Hrvatski zavod za javno zdravstvo30.03.2023. OIB isplatitelja 7529753204130.03.2023.
Neto iznos mjesečno (EUR) 2166,0030.03.2023. 2610,0014.06.2023. Pravna osnova Od nesamostalnog rada30.03.2023.
Napomena 30.03.2023.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji30.03.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 106,0030.03.2023. Pravna osnova Od druge djelatnosti30.03.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini30.03.2023.
Druga djelatnost Sudjelovanje u radu Povjerenstva30.03.2023.
Napomena 30.03.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 525,0930.03.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka30.03.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini30.03.2023.
Napomena Ugovor o autorskom djelu.30.03.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji30.03.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji30.03.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji30.03.2023.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji30.03.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.03.2023.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji30.03.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.03.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.03.2023.
Mjesto Fažana30.03.2023. Poštanski broj 5221230.03.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.03.2023. Površina 495,0030.03.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0030.03.2023.
Katastarska općina Fažana30.03.2023. Vrsta vlasništva Knjižno30.03.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.03.2023.
Napomena 30.03.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom30.03.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.03.2023.
Mjesto Prigorje Brdovečko30.03.2023. Poštanski broj 1029130.03.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.03.2023. Površina 434,0030.03.2023. 200,0014.06.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0030.03.2023.
Katastarska općina Brdovec30.03.2023. Vrsta vlasništva Knjižno30.03.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug30.03.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom30.03.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 30.03.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište30.03.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.03.2023.
Mjesto Prigorje Brdovečko30.03.2023. Poštanski broj 1029130.03.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.03.2023. Površina 1570,0030.03.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0030.03.2023.
Katastarska općina Brdovec30.03.2023. Vrsta vlasništva Knjižno30.03.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug30.03.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.03.2023.
Napomena 30.03.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji30.03.2023.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.03.2023. Marka/tip VW Passat30.03.2023.
Godina proizvodnje 201030.03.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,0030.03.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.03.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.03.2023.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji30.03.2023.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice30.03.2023. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom30.03.2023.
OIB poslovnog subjekta 8179314656030.03.2023. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb30.03.2023.
Broj dionica 6930.03.2023. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 25,0030.03.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%30.03.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno30.03.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.03.2023.
Napomena 30.03.2023.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice30.03.2023. Naziv poslovnog subjekta Atlantic grupa30.03.2023.
OIB poslovnog subjekta 7114991241630.03.2023. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb30.03.2023.
Broj dionica 1630.03.2023. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 49,4030.03.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%30.03.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno30.03.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.03.2023.
Napomena 30.03.2023.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji30.03.2023.

Podatci o štednji

Iznos 150000,0030.03.2023. Valuta EUR - Euro30.03.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.03.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.03.2023.
Napomena 30.03.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji30.03.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatski liječnički zbor30.03.2023. Sjedište pravne osobe Zagreb30.03.2023.
OIB pravne osobe 6019295161130.03.2023.
Datum učlanjenja 18/07/201930.03.2023. Datum kraja članstva 30.03.2023.
Funkcije 1. Dopredsjednik Hrvatskog društva za zdravstvenu ekologiju30.03.2023.
Napomena 30.03.2023.