Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Paola Božanić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Paola04.10.2022. Prezime Božanić04.10.2022.
Stručna sprema Magistar Inženjer04.10.2022.
Zvanje mag ing logist04.10.2022. INŽINJERKA LOGISTIKE U PROMETU I POMRSTVU27.01.2023. INŽINJERKA LOGISTIKE U PROMETU I POMORSTVU29.01.2024. Stranačka pripadnost Nisam član stranke04.10.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana04.10.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece04.10.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 53294 Lun04.10.2022. 21485 Komiža27.01.2023.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji04.10.2022. Ne postoji27.01.2023. Mjesto 21485 Komiža04.10.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave04.10.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, d.o.o. za usluge u nautičkom turizmu, ostale lučke usluge, komunalne djelatnosti i graditeljstvo04.10.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21485 Komiža04.10.2022. Ulica Hrvatskih mučenika04.10.2022. Kućni broj 1704.10.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38591271302204.10.2022.
Datum početka mandata 11/08/202204.10.2022. Predviđeni datum kraja mandata 11/08/202504.10.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno04.10.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji04.10.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji04.10.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji04.10.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji04.10.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Izvršni direktor 04.10.2022. Naziv pravne osobe Geopark Viški arhipelag04.10.2022. OIB pravne osobe 1138576212804.10.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21485 Komiža04.10.2022. Ulica Hrvatskih mučenika 04.10.2022. Kućni broj 1704.10.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 07/09/202004.10.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 09/08/202204.10.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 18937,1804.10.2022. 2513,3704.10.2022. 2508,4729.01.2024. Neto iznos (EUR) 14000,0004.10.2022. 1858,1204.10.2022. 1851,8229.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji04.10.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji04.10.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji04.10.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca HRVATSKA POŠTA D.D04.10.2022. VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA D.O.O.27.01.2023. OIB poslodavca 8731181035604.10.2022. 9615343453127.01.2023.
Bruto iznos (EUR) 5948,8004.10.2022. 1335,9427.01.2023. 1811,2429.01.2024. Neto iznos (EUR) 4599,6404.10.2022. 1125,7527.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 17/03/201404.10.2022. 28/11/202227.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa 04.10.2022.
Napomena Suprug je još (u trenutku podnošenja obrasca) u radnom odnosu kod poslodavca Hrvatska pošta d.d.04.10.2022. 27.01.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji04.10.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji04.10.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji04.10.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji04.10.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji04.10.2022. Postoji27.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2023.
Mjesto KOMIŽA27.01.2023. Poštanski broj 2148527.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2023. Površina 1200,0027.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8000,0027.01.2023.
Katastarska općina KOMIŽA27.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug27.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.01.2023.
Napomena 27.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji04.10.2022. Postoji27.01.2023.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.01.2023. Marka/tip DACIA SANDERO27.01.2023.
Godina proizvodnje 201527.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,0027.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug27.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.01.2023.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod27.01.2023. Marka/tip PASARA27.01.2023.
Godina proizvodnje 198027.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500,0027.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug27.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.01.2023.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl27.01.2023. Marka/tip PEUGEOT27.01.2023.
Godina proizvodnje 200227.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,0027.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug27.01.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.01.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji04.10.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji04.10.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji04.10.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji04.10.2022. Postoji27.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe GOPARK VIŠKI ARHIPELAG27.01.2023. Sjedište pravne osobe HRVATSKIH MUČENIKA 1727.01.2023.
OIB pravne osobe 1138576212827.01.2023.
Datum učlanjenja 18/11/202227.01.2023. Datum kraja članstva 14/12/202227.01.2023.
Funkcije ČLAN SKUPŠTINE UDRUGE27.01.2023.
Napomena Udrugu Geopark Viški arhipelag osnovala su dva Grada, Grad Vis i Grad Komiža i dvije gradske tvrtke (Nautički centar Komiža d.o.o. i Gradina Vis d.o.o.) Predstavnici navedenih tvrtki čine Skupštinu Udruge.27.01.2023.