Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Nives Cetina

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Nives22.04.2022. Prezime Cetina22.04.2022.
Stručna sprema VŠS22.04.2022.
Zvanje Prvostupnik ekonomije22.04.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke22.04.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Izvanbračna zajednica22.04.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece22.04.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 52206 Marčana22.04.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji22.04.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave22.04.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti SAVIČENTA d.o.o. za održavanje, izgradnju i turistička agencija22.04.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52342 Svetvinčenat22.04.2022. Ulica Svetvinčenat22.04.2022. Kućni broj 4722.04.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855238431822.04.2022.
Datum početka mandata 06/12/202122.04.2022. Predviđeni datum kraja mandata 06/12/202522.04.2022.
Način obnašanja dužnosti Volonterski22.04.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji22.04.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji22.04.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji22.04.2022.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Viši referent za administrativne poslove22.04.2022. Naziv pravne osobe Općina Svetvinčenat 22.04.2022. OIB pravne osobe 7982586672322.04.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52342 Svetvinčenat22.04.2022. Ulica Svetvinčenat22.04.2022. Kućni broj 4722.04.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 16/05/201622.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa 22.04.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji22.04.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Volonterski (EUR) 0,0022.04.2022. 573,3529.01.2024.
Napomena Prosječni netto iznos naknade isplaćene u 10. i 11. mjesecu 2023. godine29.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji22.04.2022.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Općina Svetvinčenat22.04.2022. OIB isplatitelja 7982586672322.04.2022.
Neto iznos mjesečno (EUR) 5931,4422.04.2022. 848,0125.01.2023. 900,0129.01.2024. Pravna osnova Od nesamostalnog rada22.04.2022.
Napomena 22.04.2022. Prosječni netto iznos/mjesečno.29.01.2024.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji22.04.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji22.04.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca BINA-ISTRA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE d.o.o.22.04.2022. OIB poslodavca 7675713751222.04.2022.
Bruto iznos (EUR) 10354,0022.04.2022. 1374,2122.04.2022. 1610,5629.01.2024. Neto iznos (EUR) 8364,0022.04.2022. 1110,0922.04.2022. 1250,1329.01.2024.
Datum stupanja u radni odnos 02/11/200922.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa 22.04.2022.
Napomena 22.04.2022. Prosječni izračun bruto i neto plaće za mjesec.29.01.2024.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji22.04.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji22.04.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji22.04.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji22.04.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji22.04.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji22.04.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil22.04.2022. Marka/tip Peugeot 30722.04.2022.
Godina proizvodnje 200622.04.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 18500,0022.04.2022. 2455,3722.04.2022. 2000,0029.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno22.04.2022. Način stjecanja Na neki drugi način22.04.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine Od prodaje nekretnine člana obitelji 22.04.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji22.04.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji22.04.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji22.04.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji22.04.2022.