Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Nikola Čuljak

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Nikola20.07.2022. Prezime Čuljak20.07.2022.
Stručna sprema SSS20.07.2022.
Zvanje Tehničar za elektroniku20.07.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke20.07.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana20.07.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece20.07.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 35253 Stari Slatinik20.07.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji20.07.2022. Mjesto 35250 Oriovac20.07.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor20.07.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti LOCORUM d.o.o. za knjigovodstvo i usluge20.07.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35253 Brodski Stupnik20.07.2022. Ulica Stjepana Radića 20.07.2022. Kućni broj 11720.07.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853542794120.07.2022.
Datum početka mandata 07/05/201820.07.2022. Predviđeni datum kraja mandata 06/05/202320.07.2022. 06/05/202820.02.2024.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno20.07.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji20.07.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji20.07.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji20.07.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji20.07.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 8500,0020.07.2022. 1193,4730.01.2023. 1253,1420.02.2024. Neto iznos (EUR) 6240,0020.07.2022. 870,0030.01.2023. 916,8220.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji20.07.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji20.07.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji20.07.2022. Ne postoji30.01.2023. Postoji20.02.2024.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca LAG POSAVINA20.07.2022. OIB poslodavca 4649746347020.07.2022.
Bruto iznos (EUR) 9356,2220.07.2022. 1241,7520.07.2022. Neto iznos (EUR) 6787,9820.07.2022. 900,7920.07.2022.
Datum stupanja u radni odnos 02/09/202020.07.2022. Datum prestanka radnog odnosa 01/08/202220.07.2022.
Napomena 20.07.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Globalna hrana d.o.o.20.02.2024. OIB poslodavca 9749213162620.02.2024.
Bruto iznos (EUR) 1150,0020.02.2024. Neto iznos (EUR) 857,0020.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/10/202320.02.2024. Datum prestanka radnog odnosa 31/03/202420.02.2024.
Napomena 20.02.2024.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji20.07.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji20.07.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji20.07.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji20.07.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji20.07.2022. Postoji30.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2023.
Mjesto Stari Slatinik30.01.2023. Poštanski broj 3525330.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.01.2023. Površina 2109,0030.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0030.01.2023.
Katastarska općina Stari Slatinik30.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug30.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji20.07.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.07.2022. Marka/tip Peugeot20.07.2022. Peugeot 20630.01.2023.
Godina proizvodnje 200520.07.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0020.07.2022. 1327,2320.07.2022. 1400,0020.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno20.07.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.07.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji20.07.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji20.07.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji20.07.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji20.07.2022.