Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Nataša Tetec

Zbirna imovniska kartica obveznika

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Nataša03.05.2022. Prezime Tetec03.05.2022.
Stručna sprema Diplomirani03.05.2022.
Zvanje Dipl ing prehrambene tehnologije03.05.2022. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske03.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana03.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece03.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 48000 Koprivnica03.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji03.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Predsjednik uprave03.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću, Koprivnica03.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 48000 Koprivnica03.05.2022. Ulica Mosna ulica03.05.2022. Kućni broj 1503.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854825183003.05.2022.
Datum početka mandata 19/02/202203.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 18/02/202603.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno03.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji03.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji03.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji03.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji03.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Predsjednik uprave03.05.2022. Naziv pravne osobe Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovorn03.05.2022. OIB pravne osobe 4141243413003.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 48000 Koprivnica03.05.2022. Ulica Mosna ulica03.05.2022. Kućni broj 1503.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 19/02/201803.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 18/02/202203.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 26875,0003.05.2022. Neto iznos (HRK) 18000,0003.05.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji03.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji03.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1800,0003.05.2022. Pravna osnova Od kapitala03.05.2022.
Vremenski raspon Jednokratno03.05.2022.
Napomena 03.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 440,0003.05.2022. Pravna osnova Od kapitala03.05.2022.
Vremenski raspon Jednokratno03.05.2022.
Napomena 03.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji03.05.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Podravka d.d.03.05.2022. OIB poslodavca 1892852325203.05.2022.
Bruto iznos (HRK) 0,0003.05.2022. Neto iznos (HRK) 0,0003.05.2022.
Datum stupanja u radni odnos 09/01/198903.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa 03.05.2022.
Napomena Prema Kolektivnom ugovoru Podravka d.d., članak 47. ,podaci o plaći smatraju se poslovnom tajnom.03.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji03.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji03.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji03.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit03.05.2022. Nositelj obveze Osobno03.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka03.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 87400,0003.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna03.05.2022. Godina zaduženja 201703.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 9603.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1202,5003.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 7,2503.05.2022.
Napomena 03.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit03.05.2022. Nositelj obveze Osobno03.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka03.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 72795,3403.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna03.05.2022. Godina zaduženja 202103.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 4803.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1674,7903.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,9503.05.2022.
Napomena 03.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit03.05.2022. Nositelj obveze Bračni drug03.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Addiko bank03.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 200000,0003.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna03.05.2022. Godina zaduženja 201803.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12003.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2311,8803.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 6,9003.05.2022.
Napomena 03.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji03.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji03.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom03.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.05.2022.
Mjesto Koprivnica03.05.2022. Poštanski broj 4800003.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.05.2022. Površina 700,0003.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1500000,0003.05.2022.
Katastarska općina Koprivnica03.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno03.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama03.05.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom03.05.2022.
Postotak 50,0003.05.2022.
Napomena 03.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji03.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.05.2022. Marka/tip nissan qashqai03.05.2022.
Godina proizvodnje 201503.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 75000,0003.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug03.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)03.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji03.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji03.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice03.05.2022. Naziv poslovnog subjekta Podravka.d.d.03.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 1892852325203.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta Ante Starčevića 32 ,48000 Koprivnica03.05.2022.
Broj dionica 20003.05.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 220,0003.05.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%03.05.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno03.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)03.05.2022.
Napomena 03.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice03.05.2022. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom d.d.03.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 8179314656003.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb03.05.2022.
Broj dionica 5503.05.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,0003.05.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%03.05.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno03.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.05.2022.
Napomena 03.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji03.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji03.05.2022.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: