Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Mladen Bastijanić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mladen02.08.2022. Prezime Bastijanić02.08.2022.
Stručna sprema SSS02.08.2022.
Zvanje STROJARSKI TEHNIČAR02.08.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke02.08.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana02.08.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece02.08.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 52220 Labin02.08.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji02.08.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Vršitelj dužnosti direktora02.08.2022. Član uprave - Direktor15.02.2024. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti02.08.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51306 Čabar02.08.2022. Ulica Narodnog osobođenja02.08.2022. Kućni broj 202.08.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855182957202.08.2022.
Datum početka mandata 01/07/202202.08.2022. Predviđeni datum kraja mandata 01/08/202202.08.2022. 31/03/202415.02.2024.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno02.08.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji02.08.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji02.08.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji02.08.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji02.08.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 6598,0602.08.2022. 875,7102.08.2022. Neto iznos (EUR) 5007,4202.08.2022. 664,6015.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji02.08.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji02.08.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5900,0002.08.2022. 890,0015.02.2024. Pravna osnova Od druge djelatnosti02.08.2022.
Vremenski raspon Mjesečno02.08.2022.
Druga djelatnost MIROVINA02.08.2022.
Napomena 02.08.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji02.08.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji02.08.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1900,0002.08.2022. 290,0015.02.2024. Pravna osnova Od drugog dohodka02.08.2022.
Vremenski raspon Mjesečno02.08.2022.
Napomena MIROVINA02.08.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji02.08.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji02.08.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji02.08.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji02.08.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom02.08.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2022.
Mjesto LABIN02.08.2022. Poštanski broj 5222002.08.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2022. Površina 1500,0002.08.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0002.08.2022. 99542,1102.08.2022.
Katastarska općina CERE02.08.2022. Vrsta vlasništva Knjižno02.08.2022.
Oblik vlasništva Osobno02.08.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)02.08.2022.
Napomena 02.08.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište02.08.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2022.
Mjesto LABIN02.08.2022. Poštanski broj 5222002.08.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2022. Površina 480,0002.08.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 110000,0002.08.2022. 14599,5102.08.2022.
Katastarska općina CERE02.08.2022. Vrsta vlasništva Knjižno02.08.2022.
Oblik vlasništva Osobno02.08.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)02.08.2022.
Napomena 02.08.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada02.08.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2022.
Mjesto MARTINSKI02.08.2022. Poštanski broj 5223102.08.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2022. Površina 2130,0002.08.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 160000,0002.08.2022. 21235,6502.08.2022.
Katastarska općina CERE02.08.2022. Vrsta vlasništva Knjižno02.08.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama02.08.2022. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2022.
Postotak 11,9002.08.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Nekretnina je u suvlasništvu u udjelu 25/210, ukupna površina svih udjela je 17891m202.08.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada02.08.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2022.
Mjesto MARTINSKI02.08.2022. Poštanski broj 5223102.08.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2022. Površina 1267,0002.08.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 95000,0002.08.2022. 12608,6702.08.2022.
Katastarska općina CERE02.08.2022. Vrsta vlasništva Knjižno02.08.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama02.08.2022. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2022.
Postotak 11,9002.08.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Nekretnina je u suvlasništvu u udjelu 25/210, ukupna površina svih udjela je 10641m202.08.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada02.08.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2022.
Mjesto MARTINSKI02.08.2022. Poštanski broj 5223102.08.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2022. Površina 334,0002.08.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0002.08.2022. 3318,0702.08.2022.
Katastarska općina CERE02.08.2022. Vrsta vlasništva Knjižno02.08.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama02.08.2022. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2022.
Postotak 11,9002.08.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Nekretnina je u suvlasništvu u udjelu 25/210, ukupna površina svih udjela je 2805m202.08.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada02.08.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.08.2022.
Mjesto MARTINSKI02.08.2022. Poštanski broj 5223102.08.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.08.2022. Površina 6789,0002.08.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 510000,0002.08.2022. 67688,6302.08.2022.
Katastarska općina MARTINSKI02.08.2022. Vrsta vlasništva Knjižno02.08.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama02.08.2022. Način stjecanja Nasljedstvom02.08.2022.
Postotak 11,9002.08.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Nekretnina je u suvlasništvu u udjelu 50/420, ukupna površina svih udjela je 57030m202.08.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji02.08.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.08.2022. Marka/tip RENAULT TRAFFIC02.08.2022.
Godina proizvodnje 201002.08.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0002.08.2022. 3000,0015.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno02.08.2022. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka02.08.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.08.2022. Marka/tip CITROEN02.08.2022.
Godina proizvodnje 200202.08.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0002.08.2022. 600,0015.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno02.08.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.08.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji02.08.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji02.08.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice02.08.2022. Naziv poslovnog subjekta VALAMAR RIVIERA DD02.08.2022.
OIB poslovnog subjekta 3620121284702.08.2022. Sjedište poslovnog subjekta POREČ,STANCIJA KALIGARI 102.08.2022.
Broj dionica 216402.08.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 13,0002.08.2022. 1,7302.08.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos02.08.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno02.08.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.08.2022.
Napomena 02.08.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji02.08.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji02.08.2022.