Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Miroslav Delić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Miroslav 24.05.2022. Miroslav14.02.2024. Prezime Delić24.05.2022.
Stručna sprema VSS24.05.2022.
Zvanje diplomirani pravnik24.05.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke24.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana24.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece24.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 21210 Solin24.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji24.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Predsjednik uprave24.05.2022. Član uprave - Direktor05.09.2023. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti PROMET d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu, Split24.05.2022. VODOVOD I KANALIZACIJA, društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Split05.09.2023.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21000 Split24.05.2022. Ulica Hercegovačka24.05.2022. Kućni broj 2024.05.2022. 805.09.2023.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852140780124.05.2022. +3852154610505.09.2023.
Datum početka mandata 11/02/201924.05.2022. 21/08/202305.09.2023. Predviđeni datum kraja mandata 11/02/202324.05.2022. 20/08/202705.09.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno24.05.2022. Stvarni datum kraja mandata 15/07/2023

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji24.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji24.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji24.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji24.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor24.05.2022. Predsjednik uprave05.09.2023. Naziv pravne osobe Čistoća d.o.o.24.05.2022. Promet d.o.o. Split05.09.2023. OIB pravne osobe 3881245141724.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21000 Split24.05.2022. Ulica Put Mostina24.05.2022. Hercegovačka 05.09.2023. Kućni broj 4924.05.2022. 2005.09.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/01/201424.05.2022. 11/02/201905.09.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 10/02/201924.05.2022. 15/07/202305.09.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 32302,6724.05.2022. 4228,2030.01.2023. 4300,0005.09.2023. 4400,0014.02.2024. Neto iznos (EUR) 19524,2824.05.2022. 2610,2830.01.2023. 2750,0005.09.2023. 2950,0014.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji24.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji24.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji24.05.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ministarstvo obrane RH24.05.2022. OIB poslodavca HR6648618271424.05.2022.
Bruto iznos (EUR) 11847,8524.05.2022. 1572,3724.05.2022. Neto iznos (EUR) 9478,2924.05.2022. 1257,9524.05.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/03/199524.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa 24.05.2022.
Napomena 24.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji24.05.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2500,0024.05.2022. 331,8124.05.2022. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava24.05.2022.
Vremenski raspon Mjesečno24.05.2022.
Napomena 24.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji24.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji24.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.05.2022. Nositelj obveze Osobno24.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZABA24.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 14000,0024.05.2022.
Valuta duga EUR - Euro24.05.2022. Godina zaduženja 202124.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 7224.05.2022. 6014.02.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 255,2024.05.2022. 246,1414.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 2,2924.05.2022.
Napomena 24.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.05.2022. Nositelj obveze Osobno24.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZABA24.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 46000,0024.05.2022. 6105,2524.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna24.05.2022. EUR - Euro24.05.2022. Godina zaduženja 202024.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 8424.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1372,4824.05.2022. 182,1024.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,7024.05.2022.
Napomena 24.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit14.02.2024. Nositelj obveze Osobno14.02.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZABA14.02.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 20000,0014.02.2024.
Valuta duga EUR - Euro14.02.2024. Godina zaduženja 202414.02.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 6014.02.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 377,4214.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 5,5914.02.2024.
Napomena 14.02.2024.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji24.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji24.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan24.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.05.2022.
Mjesto Split24.05.2022. Poštanski broj 2100024.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.05.2022. Površina 55,0024.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 900000,0024.05.2022. 130000,0030.01.2023. 140000,0014.02.2024.
Katastarska općina Split24.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno24.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug24.05.2022. Način stjecanja Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju24.05.2022.
Napomena 24.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan24.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.05.2022.
Mjesto Split24.05.2022. Poštanski broj 2100024.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.05.2022. Površina 55,0024.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,0024.05.2022. 140000,0030.01.2023. 150000,0014.02.2024.
Katastarska općina Split24.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno24.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug24.05.2022. Način stjecanja Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju24.05.2022.
Napomena 24.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji24.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.05.2022. Marka/tip hyundai getz24.05.2022.
Godina proizvodnje 200724.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0024.05.2022. 2000,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug24.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)24.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.05.2022. Marka/tip Peugeot 208 24.05.2022.
Godina proizvodnje 201724.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0024.05.2022. 6500,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Dijete24.05.2022. Način stjecanja Prodajom imovine24.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil14.02.2024. Marka/tip Renault14.02.2024.
Godina proizvodnje 202314.02.2024. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0014.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno14.02.2024. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)14.02.2024.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji24.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji24.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji24.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 20000,0024.05.2022. 25000,0030.01.2023. Valuta EUR - Euro24.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno24.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.05.2022.
Napomena 24.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 40000,0024.05.2022. Valuta EUR - Euro24.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno24.05.2022. Način stjecanja Prodajom imovine24.05.2022.
Napomena 24.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 40000,0024.05.2022. 45000,0030.01.2023. 40000,0005.09.2023. Valuta EUR - Euro24.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug24.05.2022. Način stjecanja Prodajom imovine24.05.2022.
Napomena 24.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji24.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe NK Solin24.05.2022. Sjedište pravne osobe Solin24.05.2022.
OIB pravne osobe 2793644703724.05.2022.
Datum učlanjenja 01/07/201024.05.2022. Datum kraja članstva 24.05.2022.
Funkcije Predsjednik kluba24.05.2022.
Napomena 24.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga veterana DR 114. br. HV24.05.2022. Udruga veterana Dom. rata 114. br. HV14.02.2024. Sjedište pravne osobe Split24.05.2022.
OIB pravne osobe 1441038228824.05.2022.
Datum učlanjenja 01/05/201124.05.2022. Datum kraja članstva 24.05.2022.
Funkcije Predsjednik NO , likvidator24.05.2022.
Napomena 24.05.2022.