Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Mirko Bošković

Zbirna imovinska kartica obveznika

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mirko Prezime Bošković
Stručna sprema Stručni Prvostupnik Inženjer
Zvanje INŽENJER POLJOPRIVREDE Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 32272 Cerna

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Agrotehnološki centar društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32272 Cerna Ulica ŠETALIŠTE DR.FRANJE TUĐMANA Kućni broj 2

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +385953552505
Datum početka mandata 25/12/2021 Predviđeni datum kraja mandata 29/01/2023
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto VLASNIK OBRTA Naziv pravne osobe PO MIRKO BOŠKOVIĆ OIB pravne osobe 01636537777
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32272 Cerna Ulica J.J. STROSSMAYERA Kućni broj 21A
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 06/12/1996 Datum prestanka radnog odnosa

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 2355,1904.08.2023. Neto iznos (EUR) 1655,2704.08.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 50364,25 Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Druga djelatnost POLJOPRIVREDNI OBRT
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) HPB Iznos duga (početni iznos glavnice) 16700,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2020
Rok vraćanja u mjesecima 24 Iznos mjesečnog anuiteta 316,12 Ugovorena kamatna stopa 4,47
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) KENT BANKA Iznos duga (početni iznos glavnice) 19908,42
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2021
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 220,03 Ugovorena kamatna stopa 5,90
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) KENT BANKA Iznos duga (početni iznos glavnice) 195000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2019
Rok vraćanja u mjesecima 80 Iznos mjesečnog anuiteta 8333,33 Ugovorena kamatna stopa 4,00
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) HPB Iznos duga (početni iznos glavnice) 9688,77
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2021
Rok vraćanja u mjesecima 99 Iznos mjesečnog anuiteta 108,33 Ugovorena kamatna stopa 6,15
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto CERNA Poštanski broj 32272
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 15130,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,00
Katastarska općina CERNA Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto CERNA Poštanski broj 32272
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 6903,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,00
Katastarska općina CERNA Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od štednje
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto CERNA Poštanski broj 32272
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 328719,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 320000,00
Katastarska općina CERNA Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto OKRUG GORNJI Poštanski broj 21220
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 50,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,00
Katastarska općina OKRUG NOVI Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip CITROEN
Godina proizvodnje 2006 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: