Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Mirela Janković

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mirela14.06.2022. Prezime Janković14.06.2022.
Stručna sprema VSS14.06.2022.
Zvanje magistra ekonomije14.06.2022. Stranačka pripadnost Hrvatski suverenisti14.06.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana14.06.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece14.06.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 32000 Vukovar14.06.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji14.06.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor14.06.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva d.o.o. za upravljanje memorijalnim spomen-obilježjem Domovinskog rata14.06.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32000 Vukovar14.06.2022. Ulica Bana Josipa Jelačića14.06.2022. Kućni broj 314.06.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853263999914.06.2022.
Datum početka mandata 05/01/202214.06.2022. Predviđeni datum kraja mandata 05/01/202614.06.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno14.06.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Postoji14.06.2022. Ne postoji19.01.2023.
Dužnost Član uprave14.06.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Najpar d.o.o. za ugostiteljstvo14.06.2022. 19.01.2023.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32000 Vukovar14.06.2022. 19.01.2023. Ulica Bana Josipa Jelačića 14.06.2022. 19.01.2023. Kućni broj 314.06.2022. 19.01.2023.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853263999914.06.2022. 19.01.2023.
Datum početka mandata 05/01/202214.06.2022. 19.01.2023. Predviđeni datum kraja mandata 05/01/202614.06.2022. 19.01.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno14.06.2022. 19.01.2023. Stvarni datum kraja mandata 14.06.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji14.06.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji14.06.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji14.06.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditeljica poslova prodaje nabave i marketinga14.06.2022. Naziv pravne osobe Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva d.o.o.14.06.2022. OIB pravne osobe 2033696062714.06.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32000 Vukovar14.06.2022. Ulica Bana Josipa Jelačića14.06.2022. Kućni broj 314.06.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/06/202014.06.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 04/01/202214.06.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditeljica poslovanja putničke agencije14.06.2022. Naziv pravne osobe Črnja tours d.o.o.14.06.2022. OIB pravne osobe 5008196011514.06.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52210 Rovinj14.06.2022. Ulica Štanga14.06.2022. Kućni broj 5c14.06.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/06/201514.06.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/05/202014.06.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 17707,2514.06.2022. 2349,4819.01.2023. Neto iznos (EUR) 13324,2114.06.2022. 1768,7319.01.2023.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 0,0014.06.2022. Neto iznos (EUR) 0,0014.06.2022.
Napomena U Najpar d.o.o. sam član uprave, ali ne primam nikakvu naknadu.14.06.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji14.06.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji14.06.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji14.06.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca VUPIK plus d.o.o.14.06.2022. OIB poslodavca 8152301962414.06.2022.
Bruto iznos (EUR) 0,0014.06.2022. Neto iznos (EUR) 0,0014.06.2022.
Datum stupanja u radni odnos 20/01/201314.06.2022. Datum prestanka radnog odnosa 14.06.2022.
Napomena Plaća u firmi se smatra poslovnom tajnom. Poslala sam ugovor o radu kao dokaz s kojim se potvrđuje isto na adresu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, te na kojem je naveden bruto i neto iznos plaće bračnog druga.14.06.2022. Plaća u firmi smatra se poslovnom tajnom. Poslan je ugovor o radu s kojim se potvrđuje navedeno, kao i zadnja platna listu za 12/2022. na adresu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa na kojoj je naveden bruto i neto iznos plaće bračnog druga.19.01.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji14.06.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji14.06.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji14.06.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit14.06.2022. Nositelj obveze Bračni drug14.06.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb14.06.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 258809,8514.06.2022. 34349,9719.01.2023.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna14.06.2022. EUR - Euro14.06.2022. Godina zaduženja 201714.06.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 18014.06.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1809,7814.06.2022. 240,2019.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,1814.06.2022.
Napomena 14.06.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit14.06.2022. Nositelj obveze Osobno14.06.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb14.06.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,0014.06.2022. 6636,1414.06.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna14.06.2022. EUR - Euro14.06.2022. Godina zaduženja 202214.06.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 1814.06.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2909,5514.06.2022. 386,1619.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,9114.06.2022.
Napomena 14.06.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji14.06.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji14.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan14.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2022.
Mjesto Vukovar14.06.2022. Poštanski broj 3200014.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2022. Površina 76,5014.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0014.06.2022. 70000,0019.01.2023.
Katastarska općina Vukovar14.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug14.06.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)14.06.2022.
Napomena 14.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina19.01.2023.
Mjesto Bihać19.01.2023. Poštanski broj 7700019.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.01.2023. Površina 29675,0019.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2900,0019.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama19.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom19.01.2023.
Postotak 12,5019.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 19.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina19.01.2023.
Mjesto Bihać19.01.2023. Poštanski broj 7700019.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.01.2023. Površina 5786,0019.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5700,0019.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama19.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom19.01.2023.
Postotak 6,2519.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 19.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada19.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina19.01.2023.
Mjesto Bihać19.01.2023. Poštanski broj 7700019.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.01.2023. Površina 21078,0019.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0019.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama19.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom19.01.2023.
Postotak 12,5019.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 19.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom19.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina19.01.2023.
Mjesto Bihać19.01.2023. Poštanski broj 7700019.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.01.2023. Površina 698,0019.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 17500,0019.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama19.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom19.01.2023.
Postotak 6,2519.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 19.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji14.06.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil14.06.2022. Marka/tip Citroen C-Elysee14.06.2022.
Godina proizvodnje 201614.06.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0014.06.2022. 6500,0019.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug14.06.2022. Način stjecanja Prodajom imovine14.06.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji14.06.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji14.06.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji14.06.2022.

Podatci o štednji

Iznos 20000,0014.06.2022. 2654,4614.06.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna14.06.2022. EUR - Euro14.06.2022.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.06.2022.
Napomena 14.06.2022.

Podatci o štednji

Iznos 10000,0014.06.2022. 15000,0019.01.2023. Valuta EUR - Euro14.06.2022.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.06.2022.
Napomena 14.06.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji14.06.2022. Ne postoji19.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Osnovna škola Mitnica14.06.2022. Sjedište pravne osobe Vukovar14.06.2022.
OIB pravne osobe 1553024500814.06.2022.
Datum učlanjenja 18/05/201814.06.2022. Datum kraja članstva 14.06.2022.
Funkcije Član školskog odbora14.06.2022.
Napomena Za navedeno članstvo ne primam naknadu.14.06.2022.