Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Milorad Damjanović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Milorad21.04.2022. Prezime Damjanović21.04.2022.
Stručna sprema Magistar21.04.2022.
Zvanje magistar prava21.04.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke21.04.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana21.04.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.04.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 32257 Drenovci21.04.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.04.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor21.04.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Drenovački Vodovod d.o.o. za vodne usluge 21.04.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32257 Drenovci21.04.2022. Ulica Franje Hanamana 21.04.2022. Kućni broj 121.04.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853286116721.04.2022.
Datum početka mandata 13/08/201921.04.2022. Predviđeni datum kraja mandata 12/08/202321.04.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.04.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji21.04.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji21.04.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.04.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji21.04.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pravnik društva21.04.2022. Naziv pravne osobe Drenovci d.o.o. Drenovci21.04.2022. OIB pravne osobe 5802054186421.04.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32257 Drenovci21.04.2022. Ulica Franje Hanamana21.04.2022. Kućni broj 121.04.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 06/12/200621.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30/09/201921.04.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 14446,3821.04.2022. 1917,3624.01.2023. 2164,8002.02.2024. Neto iznos (EUR) 10763,6021.04.2022. 1428,5824.01.2023. 1614,6602.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.04.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji21.04.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji21.04.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Eko Solar Kalistović d.o.o.21.04.2022. OIB poslodavca 8965685263421.04.2022.
Bruto iznos (EUR) 2343,7521.04.2022. 311,0724.01.2023. 420,0002.02.2024. Neto iznos (EUR) 1875,0021.04.2022. 248,8621.04.2022. 320,0002.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 18/01/202221.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa 17/04/202221.04.2022. 02.02.2024.
Napomena 21.04.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji21.04.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji21.04.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji21.04.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.04.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.04.2022.
Mjesto Drenovci21.04.2022. Poštanski broj 3225721.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2022. Površina 4569,0021.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0021.04.2022. 26544,5624.01.2023.
Katastarska općina Drenovci21.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno21.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno21.04.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom21.04.2022.
Napomena 21.04.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.04.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.04.2022. Marka/tip KIA CEED21.04.2022.
Godina proizvodnje 201421.04.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,0021.04.2022. 9290,6024.01.2023. 7500,0002.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno21.04.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)21.04.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.04.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji21.04.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji21.04.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji21.04.2022.