Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Miljenko Polić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Miljenko 24.08.2022. Prezime Polić 24.08.2022.
Stručna sprema Magistar Inženjer24.08.2022.
Zvanje Magistar inženjer elektrotehnike24.08.2022. Stranačka pripadnost Nezavisna lista mladih24.08.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana24.08.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece24.08.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 21276 Orah24.08.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji24.08.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave24.08.2022. Član uprave - Direktor09.02.2023. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti KOMUNALNO d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda 24.08.2022. KOMUNALNO d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, Vrgorac 24.08.2022. IZVOR PLOČE društvo sa ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju09.02.2023.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21276 Vrgorac24.08.2022. 20340 Ploče09.02.2023. Ulica Težačka24.08.2022. Trg kralja Tomislava09.02.2023. Kućni broj 824.08.2022. 1609.02.2023.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852167883224.08.2022. +3852067942609.02.2023.
Datum početka mandata 25/12/202124.08.2022. 01/07/202226.01.2023. 14/11/202209.02.2023. Predviđeni datum kraja mandata 01/07/202224.08.2022. 01/07/202626.01.2023. 14/11/202609.02.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno24.08.2022. Stvarni datum kraja mandata 13/11/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji24.08.2022. Postoji09.02.2023. Ne postoji09.02.2023.
Dužnost Član uprave - Direktor09.02.2023. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 24.08.2022. IZVOR PLOČE društvo sa ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju09.02.2023. 09.02.2023.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 24.08.2022. 20340 Ploče09.02.2023. 09.02.2023. Ulica 24.08.2022. Trg kralja Tomislava09.02.2023. 09.02.2023. Kućni broj 24.08.2022. 1609.02.2023. 09.02.2023.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 24.08.2022. +3852067942609.02.2023. 09.02.2023.
Datum početka mandata 24.08.2022. 14/11/202209.02.2023. 09.02.2023. Predviđeni datum kraja mandata 24.08.2022. 14/11/202609.02.2023. 09.02.2023.
Način obnašanja dužnosti 24.08.2022. Profesionalno09.02.2023. 09.02.2023. Stvarni datum kraja mandata 24.08.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji24.08.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji24.08.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji24.08.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Asistent24.08.2022. Naziv pravne osobe Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje24.08.2022. OIB pravne osobe 0085714422124.08.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21000 Split24.08.2022. Ulica Ruđera Boškovića24.08.2022. Kućni broj 3224.08.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/10/201324.08.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13/06/201724.08.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor09.02.2023. Naziv pravne osobe Komunalno d.o.o.09.02.2023. OIB pravne osobe 2243210613309.02.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21276 Vrgorac09.02.2023. Ulica Težačka09.02.2023. Kućni broj 809.02.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/07/201709.02.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13/11/202209.02.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 13689,5024.08.2022. 1816,8424.08.2022. 2919,5709.02.2023. Neto iznos (EUR) 9422,2424.08.2022. 1250,5124.08.2022. 1938,6009.02.2023.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 2919,5709.02.2023. Neto iznos (EUR) 1938,6009.02.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji24.08.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji24.08.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji24.08.2022. Postoji26.01.2023.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca MoMa Consulting d.o.o.26.01.2023. OIB poslodavca 2442351111726.01.2023.
Bruto iznos (EUR) 622,1426.01.2023. 883,4003.04.2023. Neto iznos (EUR) 497,7126.01.2023. 660,3003.04.2023.
Datum stupanja u radni odnos 15/03/202226.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa 26.01.2023.
Napomena 26.01.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji24.08.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 4776,0024.08.2022. 633,8824.08.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka24.08.2022.
Vremenski raspon Jednokratno24.08.2022.
Napomena Primitak ostvaren od rada za Popis stanovništva 2021. god24.08.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji24.08.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji24.08.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji24.08.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji24.08.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište24.08.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.08.2022.
Mjesto Orah24.08.2022. Poštanski broj 2127624.08.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.08.2022. Površina 1991,0024.08.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 95000,0024.08.2022. 12608,6724.08.2022. 12600,0009.02.2023.
Katastarska općina Orah24.08.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno24.08.2022.
Oblik vlasništva Osobno24.08.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom24.08.2022.
Napomena Radi se o dijelu č. zem. 1166/82-1, površine 1991 m2. Znak - nije moguće upisati u ćeliju Katastarska čestica.24.08.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd24.08.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.08.2022.
Mjesto Orah24.08.2022. Poštanski broj 2127624.08.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.08.2022. Površina 1539,0024.08.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0024.08.2022. 5972,5324.08.2022. 6000,0009.02.2023.
Katastarska općina Orah24.08.2022. Vrsta vlasništva Knjižno24.08.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama24.08.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom24.08.2022.
Postotak 50,0024.08.2022.
Napomena Vinograd star 35 god.24.08.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište24.08.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.08.2022.
Mjesto Vrgorac24.08.2022. Poštanski broj 2127624.08.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.08.2022. Površina 399,0024.08.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0024.08.2022. 10617,8224.08.2022. 10700,0009.02.2023.
Katastarska općina Vrgorac24.08.2022. Vrsta vlasništva Knjižno24.08.2022.
Oblik vlasništva Osobno24.08.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom24.08.2022.
Napomena 24.08.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća24.08.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.08.2022.
Mjesto Orah24.08.2022. Poštanski broj 2127624.08.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.08.2022. Površina 65,0024.08.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0024.08.2022. 2654,4624.08.2022. 2650,0009.02.2023.
Katastarska općina Orah24.08.2022. Vrsta vlasništva Knjižno24.08.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama24.08.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom24.08.2022.
Postotak 25,0024.08.2022.
Napomena Stara kuća u ruševnom stanju, sagrađjena 1911 god.24.08.2022. Stara kuća u ruševnom stanju, sagradjena 1911 god.09.02.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji24.08.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.08.2022. Marka/tip Citroen C324.08.2022.
Godina proizvodnje 200824.08.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0024.08.2022. 1327,2324.08.2022. 1200,0009.02.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug24.08.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.08.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.08.2022. Marka/tip BMW serije 524.08.2022.
Godina proizvodnje 199124.08.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0024.08.2022. 530,8924.08.2022. 500,0009.02.2023.
Oblik vlasništva Osobno24.08.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.08.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.08.2022. Marka/tip BMW serije 524.08.2022.
Godina proizvodnje 200824.08.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0024.08.2022. 7963,3724.08.2022. 7500,0009.02.2023.
Oblik vlasništva Osobno24.08.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)24.08.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji24.08.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji24.08.2022. Postoji26.01.2023.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio26.01.2023. Naziv poslovnog subjekta Pustolovna Zagora d.o.o.26.01.2023.
OIB poslovnog subjekta 4211256746226.01.2023. Sjedište poslovnog subjekta Rade Miletića 2, Vrgorac26.01.2023.
Udio vlasništva izražen u postocima 50,0026.01.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug26.01.2023. Način stjecanja Na neki drugi način26.01.2023.
Drugi način stjecanja Suosnivač društva26.01.2023.
Napomena 26.01.2023.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji24.08.2022.

Podatci o štednji

Iznos 300000,0024.08.2022. 39816,8424.08.2022. 40000,0009.02.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna24.08.2022. EUR - Euro24.08.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug24.08.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka24.08.2022.
Napomena 24.08.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji24.08.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe OPG Polić - Željko Polić24.08.2022. Sjedište pravne osobe Orah 17, 21276 Vrgorac24.08.2022.
OIB pravne osobe 3488815910624.08.2022.
Datum učlanjenja 10/08/202024.08.2022. Datum kraja članstva 24.08.2022.
Funkcije Član OPG-a24.08.2022.
Napomena 24.08.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe UDRUGA NAŠ HAJDUK26.01.2023. Sjedište pravne osobe Zrinsko-Frankopanska 17, Split26.01.2023.
OIB pravne osobe 9484072071826.01.2023.
Datum učlanjenja 11/04/202226.01.2023. Datum kraja članstva 31/12/202226.01.2023.
Funkcije Član26.01.2023.
Napomena 26.01.2023.