Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Matija Bažulić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Matija19.04.2022. Prezime Bažulić19.04.2022.
Stručna sprema Stručni Specijalist19.04.2022. Magistar07.02.2024.
Zvanje Ekonomist19.04.2022. Stranačka pripadnost NEZAVISNI19.04.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana19.04.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece19.04.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 48350 Đurđevac19.04.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji19.04.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor19.04.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti STARI GRAD društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i turizam19.04.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 48350 Đurđevac19.04.2022. Ulica Stjepana Radića19.04.2022. Kućni broj 119.04.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38595357625319.04.2022.
Datum početka mandata 25/12/202119.04.2022. Predviđeni datum kraja mandata 25/12/202519.04.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno19.04.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji19.04.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji19.04.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik19.04.2022. Naziv pravne osobe Udruga kazališnih amatera - Gradsko kazalište Đurđevac19.04.2022.
OIB pravne osobe 2544086080519.04.2022. Način obnašanja dužnosti Volonterski19.04.2022.
Datum početka dužnosti 11/03/202019.04.2022. Datum kraja dužnosti 11/09/202519.04.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 48350 Đurđevac19.04.2022. Ulica Vladimira Nazora19.04.2022. Kućni broj 219.04.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38595357625319.04.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji19.04.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji19.04.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Administrator19.04.2022. Naziv pravne osobe Osatina d.o.o.19.04.2022. OIB pravne osobe 5212313912619.04.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 48350 Đurđevac19.04.2022. Ulica Ulica grada Vukovara19.04.2022. Kućni broj 6019.04.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/06/202019.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 07/06/202119.04.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Koordinator turističke ponude19.04.2022. Naziv pravne osobe Stari grad d.o.o.19.04.2022. OIB pravne osobe 8764881582719.04.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 48350 Đurđevac19.04.2022. Ulica Stjepana Radića19.04.2022. Kućni broj 119.04.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/07/202119.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 24/12/202119.04.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj ureda19.04.2022. Naziv pravne osobe Algebra do.o.o.19.04.2022. OIB pravne osobe 2491998444819.04.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb19.04.2022. Ulica Gradišćanska19.04.2022. Kućni broj 2419.04.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/10/201919.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/05/202019.04.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 13500,0019.04.2022. 1791,7619.04.2022. 2655,7607.02.2024. Neto iznos (EUR) 9440,0019.04.2022. 1252,9019.04.2022. 1805,8707.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji19.04.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji19.04.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji19.04.2022. Postoji03.01.2023.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj APN03.01.2023. OIB isplatitelja 6933137592603.01.2023.
Neto iznos (EUR) 84,7503.01.2023. Vremenski raspon Mjesečno03.01.2023.
Vrsta Subvencija03.01.2023.
Korisnik Svrha
Napomena 03.01.2023.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji19.04.2022. Postoji03.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit03.01.2023. Nositelj obveze Osobno03.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka03.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 60000,0003.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro03.01.2023. Godina zaduženja 202203.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 36003.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 217,3003.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 1,8503.01.2023.
Napomena 03.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.02.2024. Nositelj obveze Osobno07.02.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka07.02.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 12200,0007.02.2024.
Valuta duga EUR - Euro07.02.2024. Godina zaduženja 202307.02.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 6007.02.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 235,2907.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 5,9007.02.2024.
Napomena 07.02.2024.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji19.04.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji19.04.2022. Postoji03.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom03.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.01.2023.
Mjesto Đurđevac03.01.2023. Poštanski broj 4835003.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.01.2023. Površina 722,0003.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0003.01.2023.
Katastarska općina Đurđevac03.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno03.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno03.01.2023. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)03.01.2023.
Napomena 03.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma07.02.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2024.
Mjesto Đurđevac07.02.2024. Poštanski broj 4835007.02.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2024. Površina 2820,0007.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0007.02.2024.
Katastarska općina Đurđevac I07.02.2024. Vrsta vlasništva Knjižno07.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.02.2024.
Napomena 07.02.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine07.02.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2024.
Mjesto Đurđevac07.02.2024. Poštanski broj 4835007.02.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2024. Površina 666,0007.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12000,0007.02.2024.
Katastarska općina Đurđevac I07.02.2024. Vrsta vlasništva Knjižno07.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2024. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)07.02.2024.
Napomena 07.02.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji19.04.2022. Postoji03.01.2023.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.01.2023. Marka/tip WW Polo03.01.2023.
Godina proizvodnje 200603.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0003.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno03.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.01.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji19.04.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji19.04.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji19.04.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji19.04.2022.