Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Martina Damjanac

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Martina 21.04.2022. Prezime Damjanac21.04.2022.
Stručna sprema VŠS21.04.2022.
Zvanje inženjer građevine21.04.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke21.04.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana21.04.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece21.04.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 34000 Požega21.04.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.04.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor21.04.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti VODA d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, Orahovica21.04.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 33515 Orahovica21.04.2022. Ulica Vladimira Nazora21.04.2022. Kućni broj 1421.04.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853367310321.04.2022.
Datum početka mandata 24/03/202221.04.2022. Predviđeni datum kraja mandata 24/03/202721.04.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.04.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji21.04.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji21.04.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.04.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji21.04.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Kalkulant21.04.2022. Naziv pravne osobe Brana d.o.o.21.04.2022. OIB pravne osobe 8415498892721.04.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 33000 Virovitica21.04.2022. Ulica Ul. Antuna Mihanovića 21.04.2022. Kućni broj 2921.04.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 13/03/201821.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 18/08/202121.04.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Tehnički direktor21.04.2022. Naziv pravne osobe VODA d.o.o.21.04.2022. OIB pravne osobe 2535475213121.04.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 33515 Orahovica21.04.2022. Ulica Vladimira Nazora 21.04.2022. Kućni broj 1421.04.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/202121.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 23/03/202221.04.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj komunalnih djelatnosti21.04.2022. Naziv pravne osobe Papuk d.o.o.21.04.2022. OIB pravne osobe 9566402514121.04.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 33515 Orahovica21.04.2022. Ulica Vladimira Nazora21.04.2022. Kućni broj 1421.04.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/202121.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 23/03/202221.04.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 12000,0021.04.2022. 1592,6721.04.2022. Neto iznos (EUR) 9005,2521.04.2022. 1195,1721.04.2022.
Napomena U trenutku popunjavanja bruto osnovica je 12.000,00 kn + 12.000,00 kn*8% ( uvećanje od 8% za 16 godina radnog staža). 7% prirez, ukupna olakšica 4.000,00 kn U trenutku popunjavanja ne isplaćuje se naknada za putni trošak jer od 5. travnja 2022.g. koristim službeni auto u skladu s UGOVOROM O OBAVLJANJU POSLOVA ČLANA UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA VODA d.o.o.21.04.2022. U trenutku popunjavanja bruto osnovica je 12.000,00 kn + 12.000,00 kn*8% ( uvećanje od 8% za 16 godina radnog staža). 7% prirez, ukupna olakšica 4.000,00 kn U trenutku popunjavanja ne isplaćuje se naknada za putni trošak jer od 5. travnja 2022.g. koristim službeni auto u skladu s UGOVOROM O OBAVLJANJU POSLOVA ČLANA UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA VODA d.o.o. Na dan popunjavanja 27.01.2023.g. osnovica iznosi 1.592,67 eura *8,5% (uvećanje za 8,5% za 17 godina radnog staža). 7% prirez, ukupna olakšica 530,90 eura te i dalje koristim službeni auto u skladu s UGOVOROM O OBAVLJANJU POSLOVA ČLANA UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA VODA d.o.o.27.01.2023. U trenutku popunjavanja bruto osnovica je 12.000,00 kn + 12.000,00 kn*8% ( uvećanje od 8% za 16 godina radnog staža). 7% prirez, ukupna olakšica 4.000,00 kn U trenutku popunjavanja ne isplaćuje se naknada za putni trošak jer od 5. travnja 2022.g. koristim službeni auto u skladu s UGOVOROM O OBAVLJANJU POSLOVA ČLANA UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA VODA d.o.o. Na dan popunjavanja 27.01.2023.g. osnovica iznosi 1.592,67 eura *8,5% (uvećanje za 8,5% za 17 godina radnog staža). 7% prirez, ukupna olakšica 530,90 eura te i dalje koristim službeni auto u skladu s UGOVOROM O OBAVLJANJU POSLOVA ČLANA UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA VODA d.o.o. Na dan popunjavanja 31.01.2024.g. osnovica iznosi 1.592,67 eura * 9% (uvećanje za 9% za 18 godina radnog staža) te i dalje koristim službeni auto u skladu s UGOVOROM O OBAVLJANJU POSLOVA ČLANA UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA VODA d.o.o.31.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.04.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji21.04.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji21.04.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji21.04.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.04.2022. Nositelj obveze Osobno21.04.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka21.04.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 75000,0021.04.2022. 9954,2121.04.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna21.04.2022. EUR - Euro21.04.2022. Godina zaduženja 201921.04.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 8421.04.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1093,8521.04.2022. 145,0721.04.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,9521.04.2022.
Napomena 21.04.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.04.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak21.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.04.2022.
Mjesto Požega21.04.2022. Poštanski broj 3400021.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2022. Površina 3197,0021.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0021.04.2022. 7963,3721.04.2022.
Katastarska općina DRŠKOVCI21.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno21.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom21.04.2022.
Postotak 50,0021.04.2022. 0,0031.01.2024.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 21.04.2022. Ugovor o darivanju nekretnine između darovatelja: Martina Damjanac i daroprimatelja: Kornelija Jezerčić (sestra) potpisan 31.10.2023.. Broj zadnjeg dnevnika/Upravnog rješenja: Z-5468/2023, ZK:33531.01.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.04.2022.
Mjesto Pakrac21.04.2022. Poštanski broj 3455021.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2022. Površina 4338,0021.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 32500,0021.04.2022. 4313,4921.04.2022.
Katastarska općina DRAGOVIĆ21.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno21.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom21.04.2022.
Postotak 50,0021.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 21.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.04.2022.
Mjesto Pakrac21.04.2022. Poštanski broj 3455021.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2022. Površina 270,0021.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0021.04.2022. 265,4521.04.2022.
Katastarska općina Dragović21.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno21.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom21.04.2022.
Postotak 50,0021.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 21.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.04.2022.
Mjesto Pakrac21.04.2022. Poštanski broj 3455021.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2022. Površina 550,0021.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4200,0021.04.2022. 557,4421.04.2022.
Katastarska općina Dragović21.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno21.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom21.04.2022.
Postotak 50,0021.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 21.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.04.2022.
Mjesto Pakrac21.04.2022. Poštanski broj 3455021.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2022. Površina 324,0021.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2400,0021.04.2022. 318,5321.04.2022.
Katastarska općina Dragović21.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno21.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom21.04.2022.
Postotak 50,0021.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 21.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.04.2022.
Mjesto Pakrac21.04.2022. Poštanski broj 3455021.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2022. Površina 824,0021.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6200,0021.04.2022. 822,8821.04.2022.
Katastarska općina Dragović21.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno21.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom21.04.2022.
Postotak 12,5021.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 21.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.04.2022.
Mjesto Pakrac21.04.2022. Poštanski broj 3455021.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2022. Površina 450,0021.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3400,0021.04.2022. 451,2621.04.2022.
Katastarska općina Dragović21.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno21.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom21.04.2022.
Postotak 12,5021.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 21.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.04.2022.
Mjesto Pakrac21.04.2022. Poštanski broj 3455021.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2022. Površina 1399,0021.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10500,0021.04.2022. 1393,5921.04.2022.
Katastarska općina Dragović21.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno21.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom21.04.2022.
Postotak 50,0021.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 21.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.04.2022.
Mjesto Pakrac21.04.2022. Poštanski broj 3455021.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2022. Površina 302,0021.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2300,0021.04.2022. 305,2621.04.2022.
Katastarska općina Dragović21.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno21.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom21.04.2022.
Postotak 50,0021.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 21.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.04.2022.
Mjesto Pakrac21.04.2022. Poštanski broj 3455021.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2022. Površina 9456,0021.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 71000,0021.04.2022. 9423,3221.04.2022.
Katastarska općina Dragović21.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno21.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom21.04.2022.
Postotak 50,0021.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 21.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.04.2022.
Mjesto Pakrac21.04.2022. Poštanski broj 3455021.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2022. Površina 3032,0021.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 22700,0021.04.2022. 3012,8121.04.2022.
Katastarska općina Dragović21.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno21.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom21.04.2022.
Postotak 50,0021.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 21.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.04.2022.
Mjesto Pakrac21.04.2022. Poštanski broj 3455021.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2022. Površina 1176,0021.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8800,0021.04.2022. 1167,9621.04.2022.
Katastarska općina Dragović21.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno21.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom21.04.2022.
Postotak 50,0021.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 21.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.04.2022.
Mjesto Pakrac21.04.2022. Poštanski broj 3455021.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2022. Površina 183,0021.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1400,0021.04.2022. 185,8121.04.2022.
Katastarska općina Dragović21.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno21.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom21.04.2022.
Postotak 50,0021.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 21.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.04.2022.
Mjesto Pakrac21.04.2022. Poštanski broj 3455021.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2022. Površina 655,0021.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4900,0021.04.2022. 650,3421.04.2022.
Katastarska općina Dragović21.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno21.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom21.04.2022.
Postotak 50,0021.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 21.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.04.2022.
Mjesto Pakrac21.04.2022. Poštanski broj 3455021.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2022. Površina 655,0021.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4900,0021.04.2022. 650,3421.04.2022.
Katastarska općina Dragović21.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno21.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom21.04.2022.
Postotak 50,0021.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 21.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.04.2022.
Mjesto Pakrac21.04.2022. Poštanski broj 3455021.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2022. Površina 3935,0021.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 29500,0021.04.2022. 3915,3221.04.2022.
Katastarska općina Dragović21.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno21.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom21.04.2022.
Postotak 50,0021.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 21.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada21.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.04.2022.
Mjesto Pakrac21.04.2022. Poštanski broj 3455021.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2022. Površina 2320,0021.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 17400,0021.04.2022. 2309,3821.04.2022.
Katastarska općina Dragović21.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno21.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom21.04.2022.
Postotak 50,0021.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 21.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine21.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.04.2022.
Mjesto Pakrac21.04.2022. Poštanski broj 3455021.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2022. Površina 255,0021.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0021.04.2022. 265,4521.04.2022.
Katastarska općina Dragović21.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno21.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom21.04.2022.
Postotak 50,0021.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena k.č.br. 380/2 Put čaira površine 255m2, zk.ul.br.162. k.o. Dragović21.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine21.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.04.2022.
Mjesto Pakrac21.04.2022. Poštanski broj 3355021.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2022. Površina 374,0021.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500,0021.04.2022. 199,0821.04.2022.
Katastarska općina Dragović21.04.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno21.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom21.04.2022.
Postotak 50,0021.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Posjedovni list 247, 1/1 Jela Damjanac (Marušić), b.k.č. 381/1 potkućnica površine 374 m2, rješenje o nasljeđivanju Broj:O-827/20, UPP/OS-264/20 od 25.02.2021.g. neuređene zemljišne knjige 381/1 PUT U DONJEM BRDU, ZK Uložak:1, RH vlasnički dio 1/1, 482 m221.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine21.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.04.2022.
Mjesto Pakrac21.04.2022. Poštanski broj 3455021.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2022. Površina 108,0021.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800,0021.04.2022. 106,1821.04.2022.
Katastarska općina Dragović21.04.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno21.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom21.04.2022.
Postotak 12,5021.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Posjedovni list 250, 1/4 Jela Damjanac (Marušić), b.k.č. 381/1 potkućnica površine 108m2, rješenje o nasljeđivanju Broj:O-827/20, UPP/OS-264/20 od 25.02.2021.g. neuređene zemljišne knjige 381/1 PUT U DONJEM BRDU, ZK Uložak:1, RH vlasnički dio 1/1, 482 m221.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine21.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.04.2022.
Mjesto Pakrac21.04.2022. Poštanski broj 3355021.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.04.2022. Površina 1457,0021.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 11000,0021.04.2022. 1459,9521.04.2022.
Katastarska općina Dragović21.04.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno21.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom21.04.2022.
Postotak 50,0021.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Posjedovni list 247, udio 1/1 Jela Damjanac (Marušić), b.k.č. 597/6 BRDO GRIĆ, livada 1457 m2 , rješenje o nasljeđivanju Broj:O-827/20, UPP/OS-264/20 od 25.02.2021.g. Posjedovni list 164, udio 1/1 RH, b.k.č. 597/6 BRDO GRIĆ, 8535 m2 neuređene zemljišne knjige 597/6 oranica u brdu 999 m2, ZK Uložak: 91, 13 suvlasnika s djelom udjela /76821.04.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.04.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.04.2022. Marka/tip VW Golf 521.04.2022.
Godina proizvodnje 200821.04.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0021.04.2022. 5308,9121.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno21.04.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)21.04.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.04.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji21.04.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji21.04.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji21.04.2022.