Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Martina Božičević Badanjak

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Martina Prezime Božičević Badanjak
Stručna sprema Magistar
Zvanje magistar ekonomije Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 47300 Ogulin

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti SABKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti i turistička agencija

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 47306 Saborsko Ulica Senj Kućni broj 44

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38547801602
Datum početka mandata 21/02/2022 Predviđeni datum kraja mandata 21/02/2026
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Viši stručni suradnik za financije gospodarstvo i pisanje projekata Naziv pravne osobe OPĆINA SABORSKO OIB pravne osobe 97869213325
Sjedište pravne osobe
Mjesto 47306 Saborsko Ulica Senj Kućni broj 44
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 16/01/2014 Datum prestanka radnog odnosa

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 6971,75 214,5013.01.2023. Neto iznos (EUR) 5699,13 154,5513.01.2023.
Napomena Od 04.04.2022. obveznik je na rodiljnom dopustu13.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Općina Saborsko OIB isplatitelja 97869213325
Neto iznos mjesečno (EUR) 2825,25 121,7113.01.2023. Pravna osnova Od nesamostalnog rada
Napomena Od 04.04.2022. obveznik je na rodiljnom dopustu13.01.2023.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 4551,16 16732,3613.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Mjesečno Na godišnjoj razini13.01.2023.
Napomena Apartmani Lovro, Kučinić Selo 37, Ogulin; vlasnik apartmana Neto iznos je prikazan za prethodni mjesec, mjesec lipanj; mjesečno se razlikuje, ovisi o broju rezervacija Apartmani Lovro, Kučinić Selo 37, Ogulin; vlasnik apartmana13.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca HEP-PROIZVODNJA d.o.o. OIB poslodavca 09518585079
Bruto iznos (EUR) 16707,77 2332,2213.01.2023. Neto iznos (EUR) 10687,98 1604,6813.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/2014 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 45000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2014
Rok vraćanja u mjesecima 360 Iznos mjesečnog anuiteta 186,24 190,7013.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 2,57 2,8013.01.2023.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Ogulin Poštanski broj 47300
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 84,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 420000,00 55743,58
Katastarska općina Ogulin Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji