Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Marko Bošnjak

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marko22.07.2022. Prezime Bošnjak22.07.2022.
Stručna sprema VSS22.07.2022.
Zvanje Magistar ekonomije22.07.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica22.07.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana22.07.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece22.07.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 53000 Gospić22.07.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji22.07.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor22.07.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti TESLA NET d.o.o. za telekomunikacijske usluge22.07.2022. TESLA NET društvo s ograničenom odgovornošću za telekomunikacijske usluge22.07.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 53000 Gospić22.07.2022. Ulica Trg Stjepana Radića 22.07.2022. Kućni broj 1422.07.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855333342122.07.2022.
Datum početka mandata 17/03/202222.07.2022. Predviđeni datum kraja mandata 31/12/202222.07.2022.
Način obnašanja dužnosti Volonterski22.07.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji22.07.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji22.07.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji22.07.2022.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Viši stručni suradnik za gospodarstvo22.07.2022. Naziv pravne osobe Grad Gospić22.07.2022. OIB pravne osobe 2253876396522.07.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 53000 Gospić22.07.2022. Ulica Budačka22.07.2022. Kućni broj 5522.07.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/02/201422.07.2022. Datum prestanka radnog odnosa 22.07.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji22.07.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Viši stručni suradnik za gospodarstvo22.07.2022. Naziv pravne osobe Grad Gospić22.07.2022. OIB pravne osobe 2253876396522.07.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 53000 Gospić22.07.2022. Ulica Budačka22.07.2022. Kućni broj 5522.07.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/02/201422.07.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22.07.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Volonterski (EUR) 2000,0022.07.2022. 265,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji22.07.2022.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Grad Gospić22.07.2022. OIB isplatitelja 2253876396522.07.2022.
Neto iznos mjesečno (EUR) 8940,6122.07.2022. 1186,5422.07.2022. Pravna osnova Od nesamostalnog rada22.07.2022.
Napomena Plaća uz oba djeteta na poreznoj kartici.22.07.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji22.07.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2328,0022.07.2022. 308,9822.07.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka22.07.2022.
Vremenski raspon Mjesečno22.07.2022.
Napomena Naknada isplaćena za korištenje roditeljskog dopusta na pola radnog vremena: mjesec dana roditeljskog dopusta iskorišteno kao pola radnog vremena od sredine studenog 2021. do sredine siječnja 2022.22.07.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3326,0022.07.2022. 441,4422.07.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak22.07.2022.
Vremenski raspon Jednokratno22.07.2022.
Napomena Potpora za rođenje djeteta kao zaposleniku Grada Gospića.22.07.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3000,0022.07.2022. 398,1722.07.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak22.07.2022.
Vremenski raspon Jednokratno22.07.2022.
Napomena Potpora za rođenje djeteta koju isplaćuje JLS22.07.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2328,2022.07.2022. 308,9822.07.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak22.07.2022.
Vremenski raspon Jednokratno22.07.2022.
Napomena Pomoć za opremu novorođenog djeteta22.07.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji22.07.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje22.07.2022. OIB poslodavca 84397956623 22.07.2022.
Bruto iznos (EUR) 13158,8222.07.2022. 2561,04 Neto iznos (EUR) 8281,0822.07.2022. 1608,53
Datum stupanja u radni odnos 01/11/201922.07.2022. 06/07/2022 Datum prestanka radnog odnosa 22.07.2022.
Napomena Unesena zadnja puna plaća prije odlaska na bolovanje zbog komplikacija u trudnoći (za travanj 2021)22.07.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji22.07.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 4257,2822.07.2022. 565,0022.07.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka22.07.2022.
Vremenski raspon Mjesečno22.07.2022.
Napomena Od svibnja do listopada 2021. bolovanje zbog komplikacija u trudnoći (za travanj 2021)22.07.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 8200,0022.07.2022. 1088,3322.07.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka22.07.2022.
Vremenski raspon Mjesečno22.07.2022.
Napomena Rodiljni dopust od listopada 2021 do svibnja 2022.22.07.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 5600,0022.07.2022. 743,2522.07.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka22.07.2022.
Vremenski raspon Mjesečno22.07.2022.
Napomena Roditeljski dopust od svibnja 2022 do srpnja 202222.07.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji22.07.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji22.07.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji22.07.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji22.07.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji22.07.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil22.07.2022. Marka/tip Volkswagen CC22.07.2022. Kia Sportage
Godina proizvodnje 201322.07.2022. 2022 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,0022.07.2022. 30666,00
Oblik vlasništva Osobno22.07.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.07.2022. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji22.07.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji22.07.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji22.07.2022.

Podatci o štednji

Iznos 8400,0022.07.2022. Valuta EUR - Euro22.07.2022.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2022. Način stjecanja Od osiguranja22.07.2022.
Napomena Životno osiguranje ugovoreno 2012. na rok od 20 godina, uz mjesečnu ratu od cca 35 eura.22.07.2022. Životno osiguranje ugovoreno 2012. na rok od 20 godina, uz mjesečnu ratu od cca 35 eura. Polica raskinuta u studenom 2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji22.07.2022.