Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Marko Barin Turica

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marko08.09.2022. Prezime Barin Turica08.09.2022.
Stručna sprema VSS08.09.2022.
Zvanje Ekonomist08.09.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke08.09.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana08.09.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece08.09.2022. Ima djece05.01.2023.

Podatci o prebivalištu

Grad 22240 Tisno08.09.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji08.09.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave08.09.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti JEŽINAC d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 08.09.2022. JEŽINAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti08.09.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 22240 Tisno08.09.2022. Ulica Uska ulica08.09.2022. Kućni broj 108.09.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852243925708.09.2022.
Datum početka mandata 01/02/202208.09.2022. 01/06/202214.09.2022. Predviđeni datum kraja mandata 31/05/202208.09.2022. 01/06/202614.09.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno08.09.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji08.09.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji08.09.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji08.09.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji08.09.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Specijalist za upravljanje kvalitetom usluge08.09.2022. Naziv pravne osobe Hrvatska poštanska banka d.d.08.09.2022. OIB pravne osobe 8793910421708.09.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb08.09.2022. Ulica Jurišićeva 08.09.2022. Kućni broj 408.09.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/04/201908.09.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/01/202208.09.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 15000,0008.09.2022. 1990,8408.09.2022. Neto iznos (EUR) 10256,0008.09.2022. 1361,2108.09.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji08.09.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji08.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 22425,0008.09.2022. 2976,3108.09.2022. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti08.09.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini08.09.2022.
Napomena 08.09.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji08.09.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji08.09.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.09.2022. Nositelj obveze Osobno08.09.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka d.d.08.09.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 15000,0008.09.2022.
Valuta duga EUR - Euro08.09.2022. Godina zaduženja 201708.09.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 8408.09.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 214,0608.09.2022. Ugovorena kamatna stopa 3,9008.09.2022.
Napomena 08.09.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.09.2022. Nositelj obveze Osobno08.09.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka d.d.08.09.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 20000,0008.09.2022. 2654,4608.09.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.09.2022. EUR - Euro08.09.2022. Godina zaduženja 202008.09.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 2408.09.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 875,4108.09.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,0508.09.2022.
Napomena 08.09.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji08.09.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji08.09.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji08.09.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.09.2022. Marka/tip Audi08.09.2022.
Godina proizvodnje 200308.09.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0008.09.2022. 1990,8408.09.2022.
Oblik vlasništva Osobno08.09.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.09.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl08.09.2022. Marka/tip Tomos A3508.09.2022.
Godina proizvodnje 199908.09.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0008.09.2022. 265,4508.09.2022.
Oblik vlasništva Osobno08.09.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada08.09.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji08.09.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji08.09.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji08.09.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji08.09.2022.