Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Marijan Ćužić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marijan03.05.2022. Prezime Ćužić03.05.2022.
Stručna sprema VSS03.05.2022.
Zvanje Diplomirani inženjer prometa03.05.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica03.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana03.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece03.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 10373 Ivanja Reka03.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji03.05.2022. Mjesto 10373 Ivanja Reka03.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave03.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture03.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb03.05.2022. Ulica Mihanovićeva03.05.2022. Kućni broj 1203.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851453369303.05.2022.
Datum početka mandata 01/04/202203.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 01/04/202603.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno03.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji03.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji03.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji03.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji03.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Koordinator projekata II03.05.2022. Naziv pravne osobe Zagrebački Holding podružnica Čistoća03.05.2022. OIB pravne osobe 03.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb03.05.2022. Ulica Radnička cesta03.05.2022. Kućni broj 8203.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 16/08/201603.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/03/202203.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 38200,0003.05.2022. 5705,3413.01.2023. 6457,4609.02.2024. Neto iznos (EUR) 24300,0003.05.2022. 3425,6713.01.2023. 3855,0509.02.2024.
Napomena Plaća je procijenjena, s obzirom da će prva isplata plaće biti 15.05.2022.03.05.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji03.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji03.05.2022. Ne postoji09.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1058,0003.05.2022. 144,3013.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka03.05.2022.
Vremenski raspon Mjesečno03.05.2022.
Napomena 03.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji03.05.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju03.05.2022. OIB poslodavca 9912223570903.05.2022.
Bruto iznos (EUR) 13428,0003.05.2022. 1983,7313.01.2023. 2103,8209.02.2024. Neto iznos (EUR) 10743,0003.05.2022. 1618,9913.01.2023. 1741,4109.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/200603.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa 03.05.2022.
Napomena 03.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji03.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji03.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji03.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit03.05.2022. Nositelj obveze Osobno03.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna Banka Zagreb03.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 120000,0003.05.2022. 15926,7403.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna03.05.2022. EUR - Euro03.05.2022. Godina zaduženja 201903.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 8403.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1839,4103.05.2022. 244,1313.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 7,4803.05.2022.
Napomena 03.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji03.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji03.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji03.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.05.2022. Marka/tip Peugeot 300803.05.2022.
Godina proizvodnje 201703.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 185000,0003.05.2022. 23500,0013.01.2023. 23000,0009.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno03.05.2022. Način stjecanja Na neki drugi način, Zaduženjem kod banke (Kredit)03.05.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine prodaja starog vozila03.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji03.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji03.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji03.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji03.05.2022.