Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Marijan Blažok

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marijan 24.04.2022. Prezime Blažok 24.04.2022.
Stručna sprema Magistar24.04.2022.
Zvanje magistar spec polje ekonomije i dipl ing naft rud24.04.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke24.04.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana24.04.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece24.04.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 48350 Đurđevac24.04.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji24.04.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor24.04.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Piškornica - sanacijsko odlagalište društvo s ograničenom odgovornošću za sanaciju odlagališta otpada24.04.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 48314 Koprivnički Ivanec24.04.2022. Ulica Matije Gupca24.04.2022. Kućni broj 1224.04.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3859824818424.04.2022.
Datum početka mandata 03/09/201824.04.2022. 04/09/202229.09.2022. Predviđeni datum kraja mandata 03/09/202224.04.2022. 04/09/202629.09.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno24.04.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji24.04.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji24.04.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji24.04.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji24.04.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Član uprave24.04.2022. Naziv pravne osobe Radnik d.d. Križevci24.04.2022. OIB pravne osobe 2184679229224.04.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 48260 Križevci24.04.2022. Ulica Kralja Tomislava24.04.2022. Kućni broj 4524.04.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 09/09/201324.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 11/03/201824.04.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 18206,7824.04.2022. 21607,5029.09.2022. 2867,7429.09.2022. Neto iznos (EUR) 12802,3424.04.2022. 14978,7929.09.2022. 1987,9229.09.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji24.04.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji24.04.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji24.04.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dječji vrtić Bubamara Kalinovac24.04.2022. OIB poslodavca 4819468423224.04.2022.
Bruto iznos (EUR) 6850,3424.04.2022. 909,1524.04.2022. Neto iznos (EUR) 5836,8024.04.2022. 774,5724.04.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/01/199924.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa 24.04.2022.
Napomena 24.04.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji24.04.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji24.04.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji24.04.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.04.2022. Nositelj obveze Osobno24.04.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka d.d.24.04.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 224100,0024.04.2022. 29743,1824.04.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna24.04.2022. EUR - Euro24.04.2022. Godina zaduženja 201624.04.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12024.04.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2261,0824.04.2022. 300,0417.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,7624.04.2022.
Napomena 24.04.2022.

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo24.04.2022. Nositelj obveze Lovro Blažok24.04.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka d.d.24.04.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 75000,0024.04.2022.
Valuta duga EUR - Euro24.04.2022. Godina zaduženja 202124.04.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 18024.04.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 330,0124.04.2022. Ugovorena kamatna stopa 2,1424.04.2022.
Napomena 24.04.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.09.2022. Nositelj obveze Osobno29.09.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka d.d.29.09.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 26000,0029.09.2022. 3450,7929.09.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna29.09.2022. EUR - Euro29.09.2022. Godina zaduženja 202229.09.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 1229.09.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1928,6129.09.2022. 255,9717.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 6,0929.09.2022.
Napomena 29.09.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji24.04.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji24.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom24.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.04.2022.
Mjesto Đurđevac24.04.2022. Poštanski broj 4835024.04.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv24.04.2022. Površina 341,0024.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800000,0024.04.2022. 106178,2524.04.2022.
Katastarska općina Đurđevac24.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno24.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug24.04.2022. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)24.04.2022.
Napomena 24.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd24.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.04.2022.
Mjesto Šemovci24.04.2022. Poštanski broj 4835024.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.04.2022. Površina 2830,0024.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 55000,0024.04.2022. 7299,7524.04.2022.
Katastarska općina Šemovci24.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno24.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug24.04.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom24.04.2022.
Napomena 24.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma24.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.04.2022.
Mjesto Šemovci24.04.2022. Poštanski broj 4835024.04.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv24.04.2022. Površina 419,0024.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0024.04.2022. 663,6124.04.2022.
Katastarska općina Šemovci24.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno24.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug24.04.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom24.04.2022.
Napomena 24.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan24.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.04.2022.
Mjesto Zagreb24.04.2022. Poštanski broj 1000024.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.04.2022. Površina 36,0224.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 380000,0024.04.2022. 50434,6724.04.2022.
Katastarska općina Rudeš24.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno24.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug24.04.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom24.04.2022.
Napomena 24.04.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji24.04.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.04.2022. Marka/tip Mazda 524.04.2022.
Godina proizvodnje 200724.04.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0024.04.2022. 3318,0724.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug24.04.2022. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)24.04.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.04.2022. Marka/tip Kia Rio24.04.2022.
Godina proizvodnje 200724.04.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0024.04.2022. 2654,4624.04.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug24.04.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom24.04.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl24.04.2022. Marka/tip Honda 800X24.04.2022.
Godina proizvodnje 201224.04.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0024.04.2022. 5972,5324.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno24.04.2022. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)24.04.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl29.09.2022. Marka/tip Suzuki GSX-S 12529.09.2022.
Godina proizvodnje 201729.09.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0029.09.2022. 1990,8429.09.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug29.09.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)29.09.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl17.01.2023. Marka/tip Suzuki GSX-S 12517.01.2023.
Godina proizvodnje 201717.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1990,8417.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug17.01.2023. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)17.01.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji24.04.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji24.04.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji24.04.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji24.04.2022. Ne postoji17.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Strukovna škola Đurđevac24.04.2022. Sjedište pravne osobe Đurđevac24.04.2022.
OIB pravne osobe 6509121270024.04.2022.
Datum učlanjenja 11/03/202124.04.2022. Datum kraja članstva 24.04.2022.
Funkcije Član Školskog odbora24.04.2022.
Napomena 24.04.2022.