Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Marija Bubaš

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marija19.09.2022. Prezime Bubaš19.09.2022.
Stručna sprema Doktor Znanosti19.09.2022.
Zvanje doktor medicine specijalist medicina rada i sporta19.09.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke19.09.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena19.09.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece19.09.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb19.09.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji19.09.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Državni tajnik19.09.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo zdravstva19.09.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb19.09.2022. Ulica Ksaver 19.09.2022. Kućni broj 200a19.09.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851467710019.09.2022.
Datum početka mandata 18/08/202219.09.2022. Predviđeni datum kraja mandata 23/07/202519.09.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno19.09.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Postoji19.09.2022. Ne postoji07.02.2023.
Dužnost Član uprave - Direktor19.09.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d. za proizvodnju lijekova, farmaceutskih proizvoda i znanstveno-istraživački rad19.09.2022. 07.02.2023.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb19.09.2022. 07.02.2023. Ulica Rockefellerova19.09.2022. 07.02.2023. Kućni broj 219.09.2022. 07.02.2023.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38591533955319.09.2022. 07.02.2023.
Datum početka mandata 10/06/202219.09.2022. 07.02.2023. Predviđeni datum kraja mandata 10/06/202619.09.2022. 07.02.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno19.09.2022. 07.02.2023. Stvarni datum kraja mandata 19.09.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji19.09.2022. Ne postoji07.02.2023.

Druga javna dužnost

Dužnost Članica saborskog odbora19.09.2022. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor19.09.2022.
OIB pravne osobe 3859750623419.09.2022. Način obnašanja dužnosti Profesionalno19.09.2022.
Datum početka dužnosti 22/07/202019.09.2022. Datum kraja dužnosti 19.09.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb19.09.2022. Ulica Trg Sv.Marka19.09.2022. Kućni broj 619.09.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38591533955319.09.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji19.09.2022. Postoji07.02.2023.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Specijalist medicine rada07.02.2023. Naziv pravne osobe Hrvatski zavod za javno zdravstvo07.02.2023. OIB pravne osobe 7529753204107.02.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb07.02.2023. Ulica Rockefellerova07.02.2023. Kućni broj 707.02.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/10/202207.02.2023. Datum prestanka radnog odnosa 07.02.2023.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Docent21.02.2024. Naziv pravne osobe Sveučilište Sjever21.02.2024. OIB pravne osobe 5962492805221.02.2024.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 48000 Koprivnica21.02.2024. Ulica Trg dr. Žarka Dolinara21.02.2024. Kućni broj 121.02.2024.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 13/11/202321.02.2024. Datum prestanka radnog odnosa 21.02.2024.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji19.09.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pomoćnik ravnatelja19.09.2022. Naziv pravne osobe Hrvatski zavod za javno zdravstvo19.09.2022. OIB pravne osobe 7529753204119.09.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb19.09.2022. Ulica Rockefellerova 19.09.2022. Kućni broj 719.09.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/03/201919.09.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/08/202219.09.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 26596,0019.09.2022. 3266,5907.02.2023. 3281,2821.02.2024. Neto iznos (EUR) 17200,0019.09.2022. 2121,8307.02.2023. 2137,6821.02.2024.
Napomena Mjesečno primanje još nisam zaprimila jer ugovor o radu teče od 1.9.2022. pa točan iznos ne mogu upisati. Ovdje upisani iznosi su okvirni izračun očekivanih mjesečnih primanja.19.09.2022.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 00000,0019.09.2022. Neto iznos (EUR) 00000,0019.09.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji19.09.2022. Postoji21.02.2024.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Sveučilište Sjever21.02.2024. OIB isplatitelja 5962492805221.02.2024.
Neto iznos mjesečno (EUR) 307,6421.02.2024. Pravna osnova Od nesamostalnog rada21.02.2024.
Napomena Prijavljeni iznos je isplaćen u prosincu 2023. Kumulativni radni odnos 20 %.21.02.2024.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji19.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1240,8819.09.2022. 164,5819.09.2022. Pravna osnova Od druge djelatnosti19.09.2022.
Vremenski raspon Jednokratno19.09.2022.
Druga djelatnost medicinsko vještačenje na sudovima Republike Hrvatske19.09.2022.
Napomena 19.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0019.09.2022. 199,0819.09.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka19.09.2022.
Vremenski raspon Jednokratno19.09.2022.
Napomena Godišnja naknada za mentorstvo19.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1279,2619.09.2022. 169,7519.09.2022. Pravna osnova Od druge djelatnosti19.09.2022.
Vremenski raspon Jednokratno19.09.2022.
Druga djelatnost medicinsko vještačenje na sudovima Republike Hrvatske19.09.2022.
Napomena 19.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0019.09.2022. 199,0819.09.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka19.09.2022.
Vremenski raspon Jednokratno19.09.2022.
Napomena Godišnja naknada za mentorstvo19.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2103,7519.09.2022. 769,8607.02.2023. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti19.09.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.09.2022.
Napomena Sudjelovanje u izvedbi nastave kao vanjski suradnik (viši znanstveni suradnik).19.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3000,0019.09.2022. 398,1719.09.2022. 400,0021.02.2024. Pravna osnova Uzdržavanje (alimentacija)19.09.2022.
Vremenski raspon Mjesečno19.09.2022.
Napomena 19.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 8399,8819.09.2022. 650,7707.02.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka19.09.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.09.2022.
Napomena 19.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 14443,7419.09.2022. 1118,9207.02.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka19.09.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.09.2022.
Napomena Naknada za rad u saborskom odboru19.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3000,0019.09.2022. 398,1719.09.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka19.09.2022.
Vremenski raspon Jednokratno19.09.2022.
Napomena Naknada za mentorstvo za dva specijalizanta.19.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3837,7819.09.2022. 509,2619.09.2022. Pravna osnova Od druge djelatnosti19.09.2022.
Vremenski raspon Jednokratno19.09.2022.
Druga djelatnost Medicinsko vještačenje za sudove u Republici Hrvatskoj19.09.2022.
Napomena sudski depozit19.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1918,8919.09.2022. 254,5619.09.2022. Pravna osnova Od druge djelatnosti19.09.2022.
Vremenski raspon Jednokratno19.09.2022.
Druga djelatnost Medicinsko vještačenje za sudove u Republici Hrvatskoj19.09.2022.
Napomena Sudski depozit19.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1918,8919.09.2022. 254,5619.09.2022. Pravna osnova Od druge djelatnosti19.09.2022.
Vremenski raspon Jednokratno19.09.2022.
Druga djelatnost Medicinsko vještačenje za sudove u Republici Hrvatskoj19.09.2022.
Napomena sudski depozit19.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1918,8919.09.2022. 254,5619.09.2022. Pravna osnova Od druge djelatnosti19.09.2022.
Vremenski raspon Jednokratno19.09.2022.
Druga djelatnost Medicinsko vještačenje za sudove u Republici Hrvatskoj19.09.2022.
Napomena sudski depozit19.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3030,9419.09.2022. 402,1519.09.2022. Pravna osnova Od druge djelatnosti19.09.2022.
Vremenski raspon Jednokratno19.09.2022.
Druga djelatnost sudjelovanje u radu Povjerenstva19.09.2022.
Napomena 19.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 364,6419.09.2022. 48,3119.09.2022. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti19.09.2022.
Vremenski raspon Jednokratno19.09.2022.
Napomena Vanjski predavač, naknada.19.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1787,7719.09.2022. 237,1819.09.2022. 370,2521.02.2024. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti19.09.2022.
Vremenski raspon Jednokratno19.09.2022.
Napomena Vanjski suradnik, predavač.19.09.2022. Vanjski suradnik, predavač 2022. godina07.02.2023. Vanjski suradnik, 2023. godina21.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 10000,0019.09.2022. 1327,2319.09.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka19.09.2022.
Vremenski raspon Jednokratno19.09.2022.
Napomena autorski honorar19.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 10000,0019.09.2022. 1327,2319.09.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka19.09.2022.
Vremenski raspon Jednokratno19.09.2022.
Napomena autorski honorar19.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1260,8807.02.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka07.02.2023.
Vremenski raspon Mjesečno07.02.2023.
Napomena Ugovor o djelu07.02.2023. Ugovor o djelu do 31.12.202321.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 164,7907.02.2023. Pravna osnova Od druge djelatnosti07.02.2023.
Vremenski raspon Jednokratno07.02.2023.
Druga djelatnost medicinsko vještaćenje na sudovima Republike Hrvatske07.02.2023.
Napomena 07.02.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3000,0007.02.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka07.02.2023.
Vremenski raspon Jednokratno07.02.2023.
Napomena Naknada za mentorstvo za dva specijalizanta07.02.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 397,8807.02.2023. Pravna osnova Od druge djelatnosti07.02.2023.
Vremenski raspon Jednokratno07.02.2023.
Druga djelatnost Medicinsko vještaćenje za sudov u Republici Hrvatskoj07.02.2023.
Napomena sudski depozit07.02.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 309,4221.02.2024. Pravna osnova Od drugog dohodka21.02.2024.
Vremenski raspon Jednokratno21.02.2024.
Napomena Ugovor o djelu21.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 550,0021.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti21.02.2024.
Vremenski raspon Jednokratno21.02.2024.
Napomena Ugovor o djelu21.02.2024.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji19.09.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji19.09.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.09.2022. Nositelj obveze Osobno19.09.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) RBA19.09.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 175000,0019.09.2022.
Valuta duga EUR - Euro19.09.2022. Godina zaduženja 202019.09.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 19219.09.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1140,2919.09.2022. Ugovorena kamatna stopa 2,9019.09.2022.
Napomena 19.09.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji19.09.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji19.09.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan19.09.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.09.2022.
Mjesto Zagreb19.09.2022. Poštanski broj 1000019.09.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.09.2022. Površina 162,8519.09.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 602545,0019.09.2022. 651400,0021.02.2024.
Katastarska općina Trnje19.09.2022. Vrsta vlasništva Knjižno19.09.2022.
Oblik vlasništva Osobno19.09.2022. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)19.09.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine podjela bračne stečevine19.09.2022.
Napomena 19.09.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža19.09.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.09.2022.
Mjesto Zagreb19.09.2022. Poštanski broj 1000019.09.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.09.2022. Površina 16,1019.09.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 28980,0019.09.2022. 32200,0021.02.2024.
Katastarska općina Trnje19.09.2022. Vrsta vlasništva Knjižno19.09.2022.
Oblik vlasništva Osobno19.09.2022. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)19.09.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine podjela bračne stečevine19.09.2022.
Napomena 19.09.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža19.09.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.09.2022.
Mjesto Zagreb19.09.2022. Poštanski broj 1000019.09.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.09.2022. Površina 16,1019.09.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 28980,0019.09.2022. 32200,0021.02.2024.
Katastarska općina Trnje19.09.2022. Vrsta vlasništva Knjižno19.09.2022.
Oblik vlasništva Osobno19.09.2022. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)19.09.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine podjelom bračne stečevine19.09.2022.
Napomena 19.09.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan19.09.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.09.2022.
Mjesto Zagreb19.09.2022. Poštanski broj 1000019.09.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.09.2022. Površina 44,3519.09.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 172965,0019.09.2022. 177400,0021.02.2024.
Katastarska općina Trnje19.09.2022. Vrsta vlasništva Knjižno19.09.2022.
Oblik vlasništva Osobno19.09.2022. Način stjecanja Na neki drugi način19.09.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine podjela bračne stečevine19.09.2022.
Napomena 19.09.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža19.09.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.09.2022.
Mjesto Zagreb19.09.2022. Poštanski broj 1000019.09.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.09.2022. Površina 16,3519.09.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 29430,0019.09.2022. 32700,0021.02.2024.
Katastarska općina Trnje19.09.2022. Vrsta vlasništva Knjižno19.09.2022.
Oblik vlasništva Osobno19.09.2022. Način stjecanja Na neki drugi način19.09.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine podjela bračne stečevine19.09.2022.
Napomena 19.09.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan21.02.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.02.2024.
Mjesto Zagreb21.02.2024. Poštanski broj 1000021.02.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.02.2024. Površina 46,1121.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 190000,0021.02.2024.
Katastarska općina Centar21.02.2024. Vrsta vlasništva Knjižno21.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno21.02.2024. Način stjecanja Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju21.02.2024.
Napomena 21.02.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji19.09.2022.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji19.09.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji19.09.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji19.09.2022.

Podatci o štednji

Iznos 19000,0019.09.2022. Valuta EUR - Euro19.09.2022.
Oblik vlasništva Osobno19.09.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka19.09.2022.
Napomena 19.09.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji19.09.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe OB Slavonski Brod19.09.2022. Sjedište pravne osobe Andrije Štampara 42 Slavonski Brod 35 00019.09.2022.
OIB pravne osobe 9155484426519.09.2022.
Datum učlanjenja 29/04/202119.09.2022. Datum kraja članstva 19.09.2022.
Funkcije članica Upravnog vijeća19.09.2022.
Napomena 19.09.2022. Bez naknade21.02.2024.