Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Ljiljana Blažević

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ljiljana11.11.2015. Prezime Blažević 11.11.2015. Blažević27.06.2023.
Stručna sprema Doktor Znanosti11.11.2015.
Zvanje dr društv znan prava dipl ing elektrotehnike11.11.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke11.11.2015. Hrvatska demokratska zajednica03.03.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena11.11.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece11.11.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 32000 Vukovar11.11.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji11.11.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Predsjednik11.11.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Fond Za Obnovu I Razvoj Grada Vukovara11.11.2015. Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara11.11.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32000 Vukovar11.11.2015. Ulica J.J.Strossmayera11.11.2015. Kućni broj 14a11.11.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853245040011.11.2015.
Datum početka mandata 07/10/200811.11.2015. 15/06/202327.06.2023. Predviđeni datum kraja mandata 07/10/201611.11.2015. 07/10/202031.12.2018. 07/10/202431.01.2022. 15/06/202727.06.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.11.2015. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji11.11.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji11.11.2015. Postoji14.09.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost član Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara14.09.2020. Naziv pravne osobe Grad Vukovar14.09.2020.
OIB pravne osobe 5004126471014.09.2020. Način obnašanja dužnosti Volonterski14.09.2020.
Datum početka dužnosti 14/09/202014.09.2020. Datum kraja dužnosti 14/09/202314.09.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 32000 Vukovar14.09.2020. Ulica TRG DRAŽENA PETROVIĆA 14.09.2020. Kućni broj 214.09.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853245040014.09.2020.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.11.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji11.11.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zamjenik predsjednika Fonda11.11.2015. Naziv pravne osobe Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara11.11.2015. OIB pravne osobe 3299719261611.11.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32000 Vukovar11.11.2015. Ulica J.J.Strossmayera 11.11.2015. Kućni broj 14a11.11.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 30/10/200211.11.2015. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 07/10/200811.11.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ovlaštenica za obavljanje poslova Predsjednika Fonda27.06.2023. Naziv pravne osobe Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara27.06.2023. OIB pravne osobe 3299719261627.06.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32000 Vukovar27.06.2023. Ulica J.J.Strossmayera 27.06.2023. Kućni broj 14a27.06.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/06/202227.06.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 15/06/202327.06.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 15362,2811.11.2015. 3618,7427.06.2023. Neto iznos (EUR) 9669,3711.11.2015. 2207,3927.06.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.11.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji11.11.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji11.11.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji11.11.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit11.11.2015. Nositelj obveze Osobno11.11.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Croatia banka dd11.11.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 15000,0011.11.2015.
Valuta duga EUR - Euro11.11.2015. Godina zaduženja 201111.11.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 6011.11.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 329,8911.11.2015. Ugovorena kamatna stopa 11,5011.11.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit11.11.2015. Nositelj obveze Osobno11.11.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hypo Alpe Adria Bank dd11.11.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 38000,0011.11.2015.
Valuta duga EUR - Euro11.11.2015. Godina zaduženja 200411.11.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 24011.11.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 300,6411.11.2015. Ugovorena kamatna stopa 7,7111.11.2015.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.11.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji11.11.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan11.11.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.11.2015.
Mjesto Vukovar11.11.2015. Poštanski broj 3200011.11.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.11.2015. Površina 138,5011.11.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 363562,5011.11.2015. 48252,9711.11.2015.
Katastarska općina Vukovar11.11.2015. Vrsta vlasništva Knjižno11.11.2015.
Oblik vlasništva Osobno11.11.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)11.11.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica11.11.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.11.2015.
Mjesto Vukovar11.11.2015. Poštanski broj 3200011.11.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.11.2015. Površina 102,0011.11.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 153000,0011.11.2015. 20306,5911.11.2015.
Katastarska općina Vukovar11.11.2015. Vrsta vlasništva Knjižno11.11.2015.
Oblik vlasništva Osobno11.11.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom11.11.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor11.11.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.11.2015.
Mjesto Vukovar11.11.2015. Poštanski broj 3200011.11.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.11.2015. Površina 91,7211.11.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 275160,0011.11.2015. 36520,0111.11.2015.
Katastarska općina Vukovar11.11.2015. Vrsta vlasništva Knjižno11.11.2015.
Oblik vlasništva Osobno11.11.2015. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.11.2015.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.11.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.11.2015. Marka/tip Toyota Avensis11.11.2015. Volkswagen Tiguan31.12.2018.
Godina proizvodnje 200811.11.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 65000,0011.11.2015. 190000,0031.12.2018. 25217,3331.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno11.11.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)11.11.2015.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.11.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji11.11.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji11.11.2015.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji11.11.2015.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe ERSA Hrvatska sekcija europskih udruženja regionalnih istraživača11.11.2015. Sjedište pravne osobe Trg J.F.Kennedya 711.11.2015.
OIB pravne osobe 0000108230311.11.2015.
Datum učlanjenja 15/05/201311.11.2015. Datum kraja članstva 11.11.2015.
Funkcije član11.11.2015.
Napomena