Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Kristina Zadro Omrčen

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Kristina28.10.2022. Prezime Zadro Omrčen28.10.2022.
Stručna sprema VSS28.10.2022.
Zvanje Diplomirana pravnica28.10.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke28.10.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.10.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.10.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb28.10.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.10.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik Tajnika28.10.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor28.10.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb28.10.2022. Ulica Trg sv. Marka 28.10.2022. Kućni broj 628.10.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456943628.10.2022.
Datum početka mandata 07/10/202228.10.2022. Predviđeni datum kraja mandata 07/10/202628.10.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.10.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.10.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.10.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.10.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji28.10.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Tajnica radnog tijela - tajnica Mandatno-imunitetnog povjerenstva28.10.2022. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor28.10.2022. OIB pravne osobe 3859750623428.10.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb28.10.2022. Ulica Trg sv. Marka 28.10.2022. Kućni broj 628.10.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 20/02/201728.10.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28.10.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 24057,7128.10.2022. 3192,9128.10.2022. Neto iznos (EUR) 15648,0828.10.2022. 2076,8528.10.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.10.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.10.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji28.10.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca IINA INDUSTRIJA NAFTE d.d.28.10.2022. OIB poslodavca 2775956062528.10.2022.
Bruto iznos (EUR) 18850,0028.10.2022. 2501,8228.10.2022. Neto iznos (EUR) 12878,1228.10.2022. 1707,8020.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 15/06/199928.10.2022. Datum prestanka radnog odnosa 28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji28.10.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 4500,0028.10.2022. 600,0020.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava28.10.2022.
Vremenski raspon Mjesečno28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.10.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.10.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.10.2022. Nositelj obveze Osobno28.10.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka28.10.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 135072,9528.10.2022.
Valuta duga EUR - Euro28.10.2022. Godina zaduženja 201028.10.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 30028.10.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 642,9028.10.2022. Ugovorena kamatna stopa 2,1428.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.10.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.10.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.10.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.10.2022.
Mjesto Zagreb28.10.2022. Poštanski broj 1000028.10.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.10.2022. Površina 71,3228.10.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1612081,6228.10.2022. 213959,9228.10.2022.
Katastarska općina Zaprudski otok28.10.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.10.2022.
Oblik vlasništva Osobno28.10.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža28.10.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.10.2022.
Mjesto Zagreb28.10.2022. Poštanski broj 1000028.10.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.10.2022. Površina 12,4228.10.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 76000,0028.10.2022. 10086,9328.10.2022.
Katastarska općina Zaprudski otok28.10.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.10.2022.
Oblik vlasništva Osobno28.10.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.10.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.10.2022.
Mjesto Zagreb28.10.2022. Poštanski broj 1000028.10.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.10.2022. Površina 55,8928.10.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 760000,0028.10.2022. 100869,3328.10.2022.
Katastarska općina Grad Zagreb28.10.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.10.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug28.10.2022. Način stjecanja Na neki drugi način28.10.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine Nekretnina kupljena od strane roditelja28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.10.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.10.2022.
Mjesto Karlovac28.10.2022. Poštanski broj 4700028.10.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.10.2022. Površina 91,8628.10.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 555000,0028.10.2022. 73661,1628.10.2022.
Katastarska općina Karlovac I28.10.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.10.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug28.10.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom28.10.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 28.10.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.10.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.10.2022.
Mjesto Kamenjak28.10.2022. Poštanski broj 5124428.10.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.10.2022. Površina 126,0028.10.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 760000,0028.10.2022. 100869,3328.10.2022.
Katastarska općina Grižane28.10.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.10.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug28.10.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća28.10.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.10.2022.
Mjesto Kamenjak28.10.2022. Poštanski broj 5124428.10.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv28.10.2022. Površina 55,0028.10.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0028.10.2022. 10000,0020.01.2023.
Katastarska općina Grižane28.10.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.10.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama28.10.2022. Način stjecanja Nasljedstvom28.10.2022.
Postotak 0,5028.10.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 28.10.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.10.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.10.2022.
Mjesto Grižane28.10.2022. Poštanski broj 5124428.10.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.10.2022. Površina 2930,0028.10.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 110000,0028.10.2022. 14599,5128.10.2022.
Katastarska općina Grižane28.10.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.10.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug28.10.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.10.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.10.2022.
Mjesto Grižane28.10.2022. Poštanski broj 5124428.10.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.10.2022. Površina 310,0028.10.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 23000,0028.10.2022. 3052,6228.10.2022.
Katastarska općina Grižane28.10.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.10.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug28.10.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.10.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.10.2022.
Mjesto Grižane28.10.2022. Poštanski broj 5124428.10.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.10.2022. Površina 7770,0028.10.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 292737,9228.10.2022. 38755,0020.01.2023.
Katastarska općina Grižane28.10.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.10.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug28.10.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.10.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.10.2022. Marka/tip Škoda Octavia28.10.2022.
Godina proizvodnje 201428.10.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0028.10.2022. 5308,9128.10.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug28.10.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.10.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.10.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji28.10.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice28.10.2022. Naziv poslovnog subjekta HT D.D.28.10.2022.
OIB poslovnog subjekta 8179314656028.10.2022. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb28.10.2022.
Broj dionica 6928.10.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 8973,6128.10.2022. 1190,9228.10.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%28.10.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno28.10.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice28.10.2022. Naziv poslovnog subjekta Atlantic Grupa d.d.28.10.2022.
OIB poslovnog subjekta 7114991241628.10.2022. Sjedište poslovnog subjekta Miramarska cesta 2328.10.2022.
Broj dionica 428.10.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 40,0028.10.2022. 5,3128.10.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug28.10.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji28.10.2022.

Podatci o štednji

Iznos 49686,0028.10.2022. 6804,9320.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna28.10.2022. EUR - Euro28.10.2022.
Oblik vlasništva Osobno28.10.2022. Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.10.2022.
Drugi način stjecanja Dar28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Podatci o štednji

Iznos 4479,0028.10.2022. 1200,0020.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna28.10.2022. EUR - Euro28.10.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug28.10.2022. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Podatci o štednji

Iznos 17834,0028.10.2022. Valuta EUR - Euro28.10.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug28.10.2022. Način stjecanja Na neki drugi način, Prodajom imovine28.10.2022.
Drugi način stjecanja Dar roditelja28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Podatci o štednji

Iznos 14336,6928.10.2022. 2288,0720.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna28.10.2022. EUR - Euro28.10.2022.
Oblik vlasništva Dijete28.10.2022. Način stjecanja Na neki drugi način28.10.2022.
Drugi način stjecanja Dar28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.10.2022.