Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Kristijan Bizek

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Kristijan14.06.2022. Prezime Bizek14.06.2022.
Stručna sprema Magistar14.06.2022.
Zvanje Magistar kineziologije14.06.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati14.06.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana14.06.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece14.06.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 42250 Lepoglava14.06.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji14.06.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor14.06.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti TURISTIČKO KULTURNO - INFORMATIVNI CENTAR društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i usluge, Lepoglava14.06.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 42250 Lepoglava14.06.2022. Ulica Hrvatskih pavlina 14.06.2022. Kućni broj 714.06.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38595878954514.06.2022.
Datum početka mandata 20/05/202214.06.2022. Predviđeni datum kraja mandata 20/05/202914.06.2022. 19/05/202628.06.2022. 20/05/202619.01.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno14.06.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji14.06.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji14.06.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji14.06.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji14.06.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Stručni suradnik za sportske i edukacijske programe djece i mladih14.06.2022. Naziv pravne osobe TKIC d.o.o.14.06.2022. OIB pravne osobe 3876469122314.06.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 42250 Lepoglava14.06.2022. Ulica Hrvatskih pavlina 14.06.2022. Kućni broj 714.06.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 04/01/201914.06.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/12/202114.06.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 15044,6414.06.2022. 1996,7619.01.2023. 2377,2125.01.2024. Neto iznos (EUR) 10300,0014.06.2022. 1367,0414.06.2022. 1620,0025.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji14.06.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji14.06.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji14.06.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Grad Varaždin14.06.2022. OIB poslodavca 1326901153114.06.2022.
Bruto iznos (EUR) 13223,7914.06.2022. 1754,9914.06.2022. Neto iznos (EUR) 9535,9614.06.2022. 1265,5114.06.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/05/201514.06.2022. Datum prestanka radnog odnosa 14.06.2022.
Napomena 14.06.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji14.06.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji14.06.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji14.06.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit14.06.2022. Nositelj obveze Osobno14.06.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka14.06.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 60000,0014.06.2022. 21500,0019.01.2023.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna14.06.2022. EUR - Euro14.06.2022. Godina zaduženja 201814.06.2022. 202219.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 6014.06.2022. 8419.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 1200,8614.06.2022. 301,3719.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 7,4514.06.2022. 4,7519.01.2023.
Napomena 14.06.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit14.06.2022. Nositelj obveze Bračni drug14.06.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka Banka14.06.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 128644,9414.06.2022. 13200,0019.01.2023.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna14.06.2022. EUR - Euro14.06.2022. Godina zaduženja 201914.06.2022. 202219.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 8414.06.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1860,8814.06.2022. 180,0019.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,7014.06.2022. 4,0519.01.2023.
Napomena 14.06.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji14.06.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji14.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom14.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2022.
Mjesto Lepoglava14.06.2022. Poštanski broj 4225014.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2022. Površina 100,0014.06.2022. 250,0019.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0014.06.2022. 200000,0019.01.2023.
Katastarska općina Lepoglava14.06.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno14.06.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama14.06.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom14.06.2022.
Postotak 33,0014.06.2022.
Napomena 14.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2022.
Mjesto Lepoglava14.06.2022. Poštanski broj 4225014.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2022. Površina 319,0014.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0014.06.2022. 663,6114.06.2022.
Katastarska općina Lepoglava14.06.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno14.06.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug14.06.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.06.2022.
Napomena 14.06.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji14.06.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil14.06.2022. Marka/tip Fiat punto 214.06.2022. Renault Megane
Godina proizvodnje 200314.06.2022. 2015 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0014.06.2022. 500,0019.01.2023. 11900,00
Oblik vlasništva Osobno14.06.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)14.06.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil14.06.2022. Marka/tip Nisan Qasqai14.06.2022.
Godina proizvodnje 201614.06.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0014.06.2022. 13272,2814.06.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug14.06.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)14.06.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji14.06.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji14.06.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji14.06.2022. Ne postoji19.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 17636,2314.06.2022. 2340,7014.06.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna14.06.2022. EUR - Euro14.06.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug14.06.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.06.2022.
Napomena 14.06.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji14.06.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe NK Lepoglava14.06.2022. Sjedište pravne osobe Lepoglava14.06.2022.
OIB pravne osobe 4920441814714.06.2022.
Datum učlanjenja 06/05/202214.06.2022. Datum kraja članstva 14.06.2022.
Funkcije Predsjednik14.06.2022.
Napomena 14.06.2022.