Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Jasna Bet

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Jasna27.04.2022. Prezime Bet27.04.2022.
Stručna sprema SSS27.04.2022.
Zvanje birotehnčki stručni radnik 27.04.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke27.04.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana27.04.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece27.04.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 43203 Babotok27.04.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.04.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor27.04.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti KOMUNALNO KAPELA d.o.o. za trgovinu i usluge27.04.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43203 Kapela27.04.2022. Ulica Bilogorska ulica 27.04.2022. Kućni broj 9027.04.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854388491727.04.2022.
Datum početka mandata 25/12/202127.04.2022. Predviđeni datum kraja mandata 27/04/202527.04.2022.
Način obnašanja dužnosti Volonterski27.04.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Postoji27.04.2022. Ne postoji23.02.2023.
Dužnost Član uprave - Direktor27.04.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti KAPELAKOM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, komunalne i druge usluge27.04.2022. 23.02.2023.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43203 Kapela27.04.2022. 23.02.2023. Ulica Bilogorska ulica27.04.2022. 23.02.2023. Kućni broj 9027.04.2022. 23.02.2023.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854388491727.04.2022. 23.02.2023.
Datum početka mandata 25/12/202127.04.2022. 23.02.2023. Predviđeni datum kraja mandata 27/04/202527.04.2022. 23.02.2023.
Način obnašanja dužnosti Volonterski27.04.2022. 23.02.2023. Stvarni datum kraja mandata 27.04.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji27.04.2022. Postoji23.02.2023. Ne postoji31.01.2024.

Druga javna dužnost

Dužnost član uprave23.02.2023. Naziv pravne osobe Kapelakom d.o.o.23.02.2023.
OIB pravne osobe 9810938909723.02.2023. Način obnašanja dužnosti Volonterski23.02.2023.
Datum početka dužnosti 04/09/201823.02.2023. Datum kraja dužnosti 07/08/202223.02.2023.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 43203 Kapela23.02.2023. Ulica Bilogorska 23.02.2023. Kućni broj 9023.02.2023.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38504388491723.02.2023.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji27.04.2022.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto referent za administativne i računovodstveno financijske poslove 27.04.2022. Naziv pravne osobe Općina Kapela27.04.2022. OIB pravne osobe 39819228656627.04.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 43203 Kapela27.04.2022. Ulica Bilogorska ulica 27.04.2022. Kućni broj 9027.04.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/03/199627.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa 27.04.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji27.04.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Volonterski (EUR) 1000,0027.04.2022. 132,7227.04.2022.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Volonterski (EUR) 500,0027.04.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji27.04.2022.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Općina Kapela27.04.2022. OIB isplatitelja 3981922865627.04.2022.
Neto iznos mjesečno (EUR) 5789,4227.04.2022. 828,71 860,2731.01.2024. Pravna osnova Od nesamostalnog rada27.04.2022.
Napomena 27.04.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.04.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji27.04.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji27.04.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.04.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća27.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.04.2022.
Mjesto Babotok27.04.2022. Poštanski broj 4320327.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.04.2022. Površina 120,0027.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0027.04.2022. 9290,6027.04.2022.
Katastarska općina zdelice27.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno27.04.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.04.2022. Način stjecanja Nasljedstvom27.04.2022.
Postotak 33,3327.04.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 27.04.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.04.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.04.2022. Marka/tip fiat grande punto27.04.2022.
Godina proizvodnje 200627.04.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7500,0027.04.2022. 995,4227.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno27.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.04.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.04.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji27.04.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji27.04.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji27.04.2022.