Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Jagoda Perković

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Jagoda28.10.2022. Prezime Perković28.10.2022.
Stručna sprema VSS28.10.2022.
Zvanje diplomirani inženjer građevinarstva28.10.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke28.10.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.10.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.10.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb28.10.2022. 22202 Primošten21.02.2024.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji28.10.2022. Ne postoji21.02.2024. Mjesto 22202 Primošten28.10.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor28.10.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti PRIMOŠTEN ODVODNJA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti28.10.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 22202 Primošten28.10.2022. Ulica Svetog Josipa 28.10.2022. Kućni broj 728.10.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852257045228.10.2022.
Datum početka mandata 10/03/201428.10.2022. Predviđeni datum kraja mandata 12/03/202628.10.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.10.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.10.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.10.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.10.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji28.10.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 13668,3328.10.2022. 1814,0628.10.2022. 2042,7621.02.2024. Neto iznos (EUR) 9385,9828.10.2022. 1245,6028.10.2022. 1357,6421.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.10.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji28.10.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 250000,0028.10.2022. 33180,7028.10.2022. 37571,0021.02.2024. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava28.10.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 491,2828.10.2022. 65,1728.10.2022. 66,9421.02.2024. Pravna osnova Od kapitala28.10.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji28.10.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji28.10.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 250000,0028.10.2022. 33180,7028.10.2022. 37571,0021.02.2024. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava28.10.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 206,5228.10.2022. 27,3428.10.2022. 41,1621.02.2024. Pravna osnova Od kapitala28.10.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 486,8628.10.2022. 64,5028.10.2022. Pravna osnova Od kapitala28.10.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 178,0021.02.2024. Pravna osnova Od kapitala21.02.2024.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.02.2024.
Napomena 21.02.2024.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.10.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.10.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.10.2022. Nositelj obveze Osobno28.10.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.28.10.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 250000,0028.10.2022.
Valuta duga EUR - Euro28.10.2022. Godina zaduženja 201928.10.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 24028.10.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1344,2828.10.2022. Ugovorena kamatna stopa 2,6528.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.10.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.10.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.10.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.10.2022.
Mjesto Zagreb28.10.2022. Poštanski broj 1004028.10.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.10.2022. Površina 97,3128.10.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,0028.10.2022. 199084,2128.10.2022.
Katastarska općina Granešina nova28.10.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.10.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug28.10.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.10.2022.
Napomena 97,31 m2 je neto obračunska površina u koju su s odgovarajućim koeficijentima uračunate terase, podrum i parkirna mjesta.28.10.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.10.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.10.2022.
Mjesto Primošten28.10.2022. Poštanski broj 2220228.10.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.10.2022. Površina 735,0028.10.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000000,0028.10.2022. 398168,4328.10.2022. 450000,0021.02.2024.
Katastarska općina Primošten28.10.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.10.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug28.10.2022. Osobno, Bračni drug21.02.2024. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.10.2022.
Napomena 735 m2 je površina parcele, na njoj se nalazi dvoetažna stambena zgrada tlocrtne bruto površine 68 m2, prizemnica bruto površine 60 m2, te pomoćni objekti.28.10.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.10.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.10.2022.
Mjesto Kaprije28.10.2022. Poštanski broj 2223528.10.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.10.2022. Površina 299,0028.10.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000000,0028.10.2022. 265445,6228.10.2022. 300000,0021.02.2024.
Katastarska općina Žirje28.10.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.10.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama28.10.2022. Bračni drug21.02.2024. Način stjecanja Nasljedstvom28.10.2022. Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Nasljedstvom21.02.2024.
Postotak 50,0028.10.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 299 m2 je površina parcele, na njoj se nalazi dvoetažna stambena zgrada tlocrtne bruto površine 76 m2 i pomoćni objekti.28.10.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.10.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.10.2022.
Mjesto Šibenik28.10.2022. Poštanski broj 2200028.10.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.10.2022. Površina 67,0328.10.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 900000,0028.10.2022. 119450,5328.10.2022. 180000,0021.02.2024.
Katastarska općina Šibenik28.10.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.10.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama28.10.2022. Način stjecanja Nasljedstvom28.10.2022.
Postotak 25,0028.10.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 28.10.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.10.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.10.2022. Marka/tip Ford Mondeo28.10.2022.
Godina proizvodnje 200828.10.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0028.10.2022. 3981,6828.10.2022. 3500,0021.02.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug28.10.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine28.10.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod28.10.2022. Marka/tip MacGregor 26M28.10.2022.
Godina proizvodnje 200828.10.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0028.10.2022. 19908,4228.10.2022. 19000,0021.02.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug28.10.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava28.10.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac28.10.2022. Marka/tip Pasara 330 cm s motorom Yamaha 5 KS28.10.2022. Pasara s motorom Yamaha 5 KS21.02.2024.
Godina proizvodnje 198028.10.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0028.10.2022. 530,8928.10.2022. 550,0021.02.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug28.10.2022. Način stjecanja Nasljedstvom28.10.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl28.10.2022. Marka/tip Yamaha YBR 125 Custom28.10.2022.
Godina proizvodnje 200828.10.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7500,0028.10.2022. 995,4228.10.2022. 1000,0021.02.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug28.10.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.10.2022. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava21.02.2024.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.10.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji28.10.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice28.10.2022. Naziv poslovnog subjekta HT d.d.28.10.2022.
OIB poslovnog subjekta 8179314656028.10.2022. Sjedište poslovnog subjekta Radnička cesta 2128.10.2022.
Broj dionica 6928.10.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,0028.10.2022. 13,2728.10.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%28.10.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno28.10.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice28.10.2022. Naziv poslovnog subjekta HT d.d.28.10.2022.
OIB poslovnog subjekta 8179314656028.10.2022. Sjedište poslovnog subjekta Radnička cesta 2128.10.2022.
Broj dionica 6928.10.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,0028.10.2022. 13,2728.10.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Dijete28.10.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu28.10.2022. Naziv poslovnog subjekta Interkapital d.d.28.10.2022.
OIB poslovnog subjekta 5930009618728.10.2022. Sjedište poslovnog subjekta Masarykova ulica 1, Zagreb28.10.2022.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 118447,6128.10.2022. 15720,6228.10.2022. 22118,8021.02.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno28.10.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu28.10.2022. Naziv poslovnog subjekta Eurizon Asset Management Croatia28.10.2022.
OIB poslovnog subjekta 7307396057328.10.2022. Sjedište poslovnog subjekta Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb28.10.2022.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 186816,2228.10.2022. 24794,7428.10.2022. 33367,9721.02.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug28.10.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu28.10.2022. Naziv poslovnog subjekta Generali Investments d.o.o.28.10.2022. Interkapital d.d.21.02.2024.
OIB poslovnog subjekta 6186518376728.10.2022. 5930009618721.02.2024. Sjedište poslovnog subjekta Savska cesta 106, Zagreb28.10.2022. Masarykova ulica 1, Zagreb21.02.2024.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 64487,3528.10.2022. 8558,9028.10.2022. 11283,1121.02.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug28.10.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji28.10.2022.

Podatci o štednji

Iznos 45000,0028.10.2022. Valuta EUR - Euro28.10.2022.
Oblik vlasništva Osobno28.10.2022. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Podatci o štednji

Iznos 45000,0028.10.2022. Valuta EUR - Euro28.10.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug28.10.2022. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji28.10.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Jedriličarski klub Primošten28.10.2022. Sjedište pravne osobe Porat 2, Primošten28.10.2022.
OIB pravne osobe 8072712419728.10.2022.
Datum učlanjenja 02/06/201428.10.2022. Datum kraja članstva 28.10.2022.
Funkcije Tajnica kluba28.10.2022.
Napomena 28.10.2022.