Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Jadranka Bahlen

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Jadranka06.05.2022. Prezime Bahlen06.05.2022.
Stručna sprema SSS06.05.2022.
Zvanje Umirovljenik06.05.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska stranka umirovljenika06.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana06.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece06.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 42226 Bisag06.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji06.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Upravitelj zaklade06.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti ZAKLADA ZA POMOĆ DJECI VITA06.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 42000 Varaždin06.05.2022. Ulica Franjevački trg06.05.2022. Kućni broj 706.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38591194084306.05.2022.
Datum početka mandata 21/02/202206.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 21/12/202506.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Volonterski06.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji06.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji06.05.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost Županijska vijećnica06.05.2022. Naziv pravne osobe Varaždinska županija06.05.2022.
OIB pravne osobe 1587721091706.05.2022. Način obnašanja dužnosti Volonterski06.05.2022.
Datum početka dužnosti 24/06/202106.05.2022. Datum kraja dužnosti 24/04/202506.05.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 42000 Varaždin06.05.2022. Ulica Franjevački trg06.05.2022. Kućni broj 706.05.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38591194084306.05.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost Potpredsjednica matice umirovljenika Hrvatske06.05.2022. Naziv pravne osobe Matica umirovljenika Hrrvatske06.05.2022.
OIB pravne osobe 7766794412506.05.2022. Način obnašanja dužnosti Profesionalno06.05.2022.
Datum početka dužnosti 28/04/202206.05.2022. Datum kraja dužnosti 28/04/202606.05.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb06.05.2022. Ulica Preradovičeva06.05.2022. Kućni broj 3306.05.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38591194084306.05.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost Potpredsjednica Hrvatske stranke umirovljenika06.05.2022. Naziv pravne osobe Hrvatska stranka umrovljenika06.05.2022.
OIB pravne osobe 2710135914906.05.2022. Način obnašanja dužnosti Volonterski06.05.2022.
Datum početka dužnosti 01/12/202006.05.2022. Datum kraja dužnosti 01/12/202406.05.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb06.05.2022. Ulica Ulica baruna Trenka06.05.2022. Kućni broj 706.05.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38591194084306.05.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednica Saveza udruga umirovljenika i starijih osoba Varaždinske županije06.05.2022. Naziv pravne osobe Savez udruga umirovljenika i starijih osoba Varaždinske županije06.05.2022.
OIB pravne osobe 8657149783106.05.2022. Način obnašanja dužnosti Volonterski06.05.2022.
Datum početka dužnosti 17/03/201406.05.2022. Datum kraja dužnosti 25/05/202206.05.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 42000 Varaždin06.05.2022. Ulica Kolodvorska 06.05.2022. Kućni broj 1706.05.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38591194084306.05.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost Vijećnica općinskog vijeća općine Breznica25.01.2023. Naziv pravne osobe Općina Breznica25.01.2023.
OIB pravne osobe 5957364685725.01.2023. Način obnašanja dužnosti Profesionalno25.01.2023.
Datum početka dužnosti 15/06/202125.01.2023. Datum kraja dužnosti 31/03/202525.01.2023.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 42226 Bisag25.01.2023. Ulica Bisag25.01.2023. Kućni broj 2325.01.2023.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38591194084325.01.2023.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji06.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji06.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Volonterski (EUR) 0,0006.05.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji06.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji06.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1975,4506.05.2022. 262,1306.05.2022. Pravna osnova Od druge djelatnosti06.05.2022.
Vremenski raspon Mjesečno06.05.2022.
Druga djelatnost Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje- mirovina06.05.2022.
Napomena 06.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 674,1606.05.2022. 89,4606.05.2022. Pravna osnova Od druge djelatnosti06.05.2022.
Vremenski raspon Mjesečno06.05.2022.
Druga djelatnost Socialversichung Deutschland - inozemna mirovina06.05.2022.
Napomena Inozemna mirovina, imovina se isplačuje u eurima.06.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji06.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji06.05.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 3861,8306.05.2022. 512,4406.05.2022. Pravna osnova Od druge djelatnosti06.05.2022.
Vremenski raspon Mjesečno06.05.2022.
Druga djelatnost Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje-mirovina06.05.2022.
Napomena 06.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji06.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji06.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit06.05.2022. Nositelj obveze Osobno06.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka06.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 70000,0006.05.2022. 9290,6006.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna06.05.2022. EUR - Euro06.05.2022. Godina zaduženja 202206.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 7206.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1159,7806.05.2022. 153,8306.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 7,9506.05.2022.
Napomena 06.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji06.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji06.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom06.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.05.2022.
Mjesto Bisag06.05.2022. Poštanski broj 4222606.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.05.2022. Površina 450,0006.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800000,0006.05.2022. 106178,2506.05.2022.
Katastarska općina Novi Marof06.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno06.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug06.05.2022. Način stjecanja Na neki drugi način06.05.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine Gradnja kuće na darovanom zemljištu06.05.2022.
Napomena Kuća je izgrađena na darovanom zemljištu.06.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji06.05.2022.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji06.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji06.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji06.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji06.05.2022.