Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Ivo Burmas

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivo07.11.2022. Prezime Burmas07.11.2022.
Stručna sprema VŠS07.11.2022.
Zvanje Ing pom prometa Brodostrojarske struke s krat ing 07.11.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke07.11.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Izvanbračna zajednica07.11.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece07.11.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 20270 Vela Luka07.11.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.11.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor07.11.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o. za komunalne djelatnosti, Vela Luka07.11.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20270 Vela Luka07.11.2022. Ulica Obala 207.11.2022. Kućni broj 107.11.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852081243807.11.2022.
Datum početka mandata 03/10/202207.11.2022. Predviđeni datum kraja mandata 03/10/202607.11.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.11.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji07.11.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji07.11.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.11.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji07.11.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Tehnički Direktor07.11.2022. Naziv pravne osobe DEANAVIS d.o.o.07.11.2022. OIB pravne osobe 2506327970107.11.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 20270 Vela Luka07.11.2022. Ulica Ulica 7407.11.2022. Kućni broj 1607.11.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/10/201607.11.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03/10/202207.11.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 11331,4107.11.2022. 1907,9217.01.2023. Neto iznos (EUR) 7960,9307.11.2022. 1140,2717.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.11.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji07.11.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji07.11.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca HUM HT d.d.07.11.2022. OIB poslodavca 4661242723807.11.2022.
Bruto iznos (EUR) 7115,6307.11.2022. 944,3207.11.2022. Neto iznos (EUR) 5323,5407.11.2022. 706,4807.11.2022.
Datum stupanja u radni odnos 10/04/201707.11.2022. Datum prestanka radnog odnosa 07.11.2022.
Napomena 07.11.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji07.11.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji07.11.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji07.11.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.11.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji07.11.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji07.11.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.11.2022. Marka/tip Hyundai Tucson07.11.2022.
Godina proizvodnje 201807.11.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 180000,0007.11.2022. 23890,1107.11.2022.
Oblik vlasništva Osobno07.11.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)07.11.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.11.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji07.11.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji07.11.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji07.11.2022.