Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Ivana Djedović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivana29.12.2015. Prezime Djedović 29.12.2015. Djedović18.07.2022.
Stručna sprema Magistar Znanosti29.12.2015.
Zvanje diplomirani inženjer biotehnologije29.12.2015. Stranačka pripadnost Hrvatska Seljačka Stranka29.12.2015. Hrvatska seljačka stranka29.12.2015. Nisam član stranke18.07.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana29.12.2015. Razveden/Razvedena18.07.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece29.12.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 43500 Daruvar29.12.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji29.12.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika29.12.2015. Predsjednik uprave18.07.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Daruvar29.12.2015. DARKOM d.o.o. za komunalnu djelatnost18.07.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43500 Daruvar29.12.2015. Ulica Trg kralja Tomislava29.12.2015. Josipa Kozarca18.07.2022. Kućni broj 1429.12.2015. 1918.07.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854333124129.12.2015. +3854344075218.07.2022.
Datum početka mandata 11/06/201329.12.2015. 25/12/202118.07.2022. Predviđeni datum kraja mandata 10/06/201729.12.2015. 23/03/202618.07.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno29.12.2015. Stvarni datum kraja mandata 27/01/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji29.12.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji29.12.2015. Ne postoji18.07.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost članica Odbora za turizam29.12.2015. Naziv pravne osobe Bjelovarsko - bilogorska županija29.12.2015.
OIB pravne osobe 1292862588029.12.2015. Način obnašanja dužnosti Volonterski29.12.2015.
Datum početka dužnosti 24/10/201329.12.2015. Datum kraja dužnosti 29.12.2015.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 43000 Bjelovar29.12.2015. Ulica Dr. Ante Starčevića29.12.2015. Kućni broj 829.12.2015.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854322190029.12.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji29.12.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji29.12.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto pomoćnik direktora za tehničke poslove29.12.2015. Predsjednik uprave18.07.2022. Naziv pravne osobe Darkom d.o.o. Daruvar29.12.2015. OIB pravne osobe 5130044778729.12.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 43500 Daruvar29.12.2015. Ulica Josipa Kozarca29.12.2015. Kućni broj 1929.12.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/03/201129.12.2015. 23/03/201818.07.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 10/06/201329.12.2015. 18.07.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 15698,9129.12.2015. 19310,9118.07.2022. 2562,8818.07.2022. Neto iznos (EUR) 10492,4629.12.2015. 13315,0118.07.2022. 1767,2018.07.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji29.12.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji29.12.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji29.12.2015.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji29.12.2015.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 37386,9629.12.2015. 4961,9729.12.2015. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak29.12.2015.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini29.12.2015.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji29.12.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji29.12.2015. Ne postoji24.02.2017. Postoji18.07.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.12.2015. Nositelj obveze Osobno29.12.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Banka29.12.2015. ErsteSteiermarkische Bank 11.01.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 35000,0029.12.2015. 4645,3029.12.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna29.12.2015. EUR - Euro29.12.2015. Godina zaduženja 201529.12.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 1829.12.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 2081,1129.12.2015. 276,2029.12.2015. Ugovorena kamatna stopa 8,7029.12.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.07.2022. Nositelj obveze Osobno18.07.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erstesteiermarkische bank d.d.18.07.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 110000,0018.07.2022. 14599,5118.07.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna18.07.2022. EUR - Euro18.07.2022. Godina zaduženja 202118.07.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 3618.07.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 3350,9018.07.2022. 444,6218.07.2022. Ugovorena kamatna stopa 6,0918.07.2022.
Napomena 18.07.2022.

Obveza

Vrsta obveze Drugo18.07.2022. Nositelj obveze Osobno18.07.2022.
Druga obveza Sudužnik18.07.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Wustenrot stambena štedionica d.d. 18.07.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 45000,0018.07.2022.
Valuta duga EUR - Euro18.07.2022. Godina zaduženja 201818.07.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 27218.07.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 270,0018.07.2022. Ugovorena kamatna stopa 3,9918.07.2022.
Napomena Sudužnik po Ugovoru o kreditu za međufinanciranje kredita stambene štednje i ugovor o kreditu stambene štednje s ugovorom o založnom pravu za korisnika kredita Ane Jeftimije.18.07.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji29.12.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji29.12.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan29.12.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.12.2015.
Mjesto Daruvar29.12.2015. Poštanski broj 4350029.12.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.12.2015. Površina 73,8529.12.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 380783,9429.12.2015. 50538,5929.12.2015.
Katastarska općina Daruvar29.12.2015. Vrsta vlasništva Knjižno29.12.2015.
Oblik vlasništva Osobno29.12.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)29.12.2015.
Napomena Zaduženjem kod Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb.18.07.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica29.12.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.12.2015.
Mjesto Nin29.12.2015. Poštanski broj 2323229.12.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.12.2015. Površina 75,0029.12.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 700000,0029.12.2015. 92905,9729.12.2015.
Katastarska općina NIN - ZATON29.12.2015. Vrsta vlasništva Knjižno29.12.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama29.12.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom29.12.2015.
Postotak 50,0029.12.2015.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji29.12.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.12.2015. Marka/tip Seat Leon29.12.2015. BMW X118.07.2022.
Godina proizvodnje 200729.12.2015. 202118.07.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0029.12.2015. 266259,9918.07.2022. 35338,6418.07.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug29.12.2015. Osobno18.07.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.12.2015. Na neki drugi način, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.07.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine Darovanje sredstva od majke18.07.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji29.12.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji29.12.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji29.12.2015.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji29.12.2015. Postoji18.07.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Liga protiv raka Daruvar18.07.2022. Sjedište pravne osobe Daruvar18.07.2022.
OIB pravne osobe 6659899772318.07.2022.
Datum učlanjenja 01/01/201818.07.2022. Datum kraja članstva 18.07.2022.
Funkcije 18.07.2022.
Napomena 18.07.2022.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: