Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Ivana Davidović

Zbirna imovniska kartica obveznika

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivana13.05.2022. Prezime Davidović13.05.2022.
Stručna sprema Diplomirani13.05.2022.
Zvanje Diplomirani ekonomist13.05.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica13.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana13.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece13.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 31000 Osijek13.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji13.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor13.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti TRŽNICA društvo s ograničenom odgovornošću, Osijek13.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31000 Osijek13.05.2022. Ulica Trg Ljudevita Gaja13.05.2022. Kućni broj 513.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853121332713.05.2022.
Datum početka mandata 23/08/202113.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 23/08/202513.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno13.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji13.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji13.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji13.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji13.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Rukovoditelj službe financija i računovodstva13.05.2022. Naziv pravne osobe Tržnica d.o.o.13.05.2022. OIB pravne osobe 3069608849013.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31000 Osijek13.05.2022. Ulica Trg Ljudevita Gaja13.05.2022. Kućni broj 513.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 06/06/201413.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22/08/202113.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 18525,2813.05.2022. Neto iznos (HRK) 13525,2813.05.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji13.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji13.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji13.05.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Carta d.o.o.13.05.2022. OIB poslodavca 5613853427913.05.2022.
Bruto iznos (HRK) 8300,0013.05.2022. Neto iznos (HRK) 6000,0013.05.2022.
Datum stupanja u radni odnos 07/05/202113.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa 13.05.2022.
Napomena 13.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji13.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji13.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji13.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.05.2022. Nositelj obveze Osobno13.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka d.d.13.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 80000,0013.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna13.05.2022. Godina zaduženja 201913.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6013.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1518,8813.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,2513.05.2022.
Napomena 13.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.05.2022. Nositelj obveze Osobno13.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka d.d.13.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 90000,0013.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna13.05.2022. Godina zaduženja 202013.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 9613.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1133,8713.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,8613.05.2022.
Napomena 13.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.05.2022. Nositelj obveze Bračni drug13.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka d.d.13.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 115000,0013.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna13.05.2022. Godina zaduženja 201913.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12013.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1233,8513.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,2513.05.2022.
Napomena 13.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.05.2022. Nositelj obveze Osobno13.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste d.d.13.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 243000,0013.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna13.05.2022. Godina zaduženja 202013.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12013.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2025,0013.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 3,9013.05.2022.
Napomena 13.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji13.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji13.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom13.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.05.2022.
Mjesto Sarvaš13.05.2022. Poštanski broj 3100013.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.05.2022. Površina 681,0013.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 600000,0013.05.2022.
Katastarska općina Sarvaš13.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno13.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug13.05.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.05.2022.
Napomena Kuća 86,00 m2; pomoćna zgrada 24,00 m2; dvorište 571,00 m2 Suvlasnički dio: osobno 1/2 : bračni drug 1/213.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji13.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.05.2022. Marka/tip Peugeot 50813.05.2022.
Godina proizvodnje 201613.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 90000,0013.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno13.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)13.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl13.05.2022. Marka/tip Yamaha YZF R613.05.2022.
Godina proizvodnje 200113.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0013.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug13.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji13.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji13.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji13.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 90000,0013.05.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna13.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug13.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.05.2022.
Napomena 13.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji13.05.2022.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: