Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Ivan Bota

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivan17.10.2022. Prezime Bota17.10.2022.
Stručna sprema Diplomirani17.10.2022.
Zvanje Politolog 17.10.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica17.10.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana17.10.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece17.10.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb17.10.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji17.10.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj uprave17.10.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije17.10.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb17.10.2022. Ulica Miramarska cesta17.10.2022. Kućni broj 2217.10.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851647127017.10.2022.
Datum početka mandata 08/09/202217.10.2022. Predviđeni datum kraja mandata 08/09/202617.10.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno17.10.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji17.10.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji17.10.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji17.10.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji17.10.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 24073,3417.10.2022. 3403,2426.01.2023. Neto iznos (EUR) 15657,6317.10.2022. 2243,8426.01.2023.
Napomena Iznos bruto plaće u obračunskoj listi iznosi kao što je gore navedeno, ali na istoj listi se kao ukupan trošak plaće navodi 28.335,44.17.10.2022. Iznos bruto plaće u obračunskoj listi iznosi kao što je gore navedeno, ali na istoj listi se kao ukupan trošak plaće navodi 4003,2626.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji17.10.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji17.10.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 400,0017.10.2022. 53,0917.10.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti17.10.2022.
Vremenski raspon Jednokratno17.10.2022.
Napomena 17.10.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 196,0017.10.2022. 26,0117.10.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti17.10.2022.
Vremenski raspon Jednokratno17.10.2022.
Napomena 17.10.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji17.10.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji17.10.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji17.10.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji17.10.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji17.10.2022.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji17.10.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji17.10.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu17.10.2022. Naziv poslovnog subjekta Zagrebačka banka dd 17.10.2022.
OIB poslovnog subjekta 9296322347317.10.2022. Sjedište poslovnog subjekta Trg bana Josipa Jelačića 1017.10.2022.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 27912,1817.10.2022. 13786,8026.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno17.10.2022. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava17.10.2022.
Napomena Štednja u Zaba LINK fondu u eurima iznosi 3.709,26 eura.17.10.2022. Štednja u Zaba LINK fondu26.01.2023.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji17.10.2022.

Podatci o štednji

Iznos 297033,2117.10.2022. 42757,1526.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna17.10.2022. EUR - Euro17.10.2022.
Oblik vlasništva Osobno17.10.2022. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava17.10.2022.
Napomena Sredstva na tekućem računu17.10.2022.

Podatci o štednji

Iznos 3709,2617.10.2022. 3709,6226.01.2023. Valuta EUR - Euro17.10.2022.
Oblik vlasništva Osobno17.10.2022. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava17.10.2022.
Napomena 17.10.2022. Sredstva na multivalutnom tekućem računu26.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 43259,7817.10.2022. 5867,6326.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna17.10.2022. EUR - Euro17.10.2022.
Oblik vlasništva Osobno17.10.2022. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava17.10.2022.
Napomena Osiguranje života s dodatnom svotom - Croatia osiguranje17.10.2022. Osiguranje života s dodatnom svotom - Croatia osiguranje, dosad akumulirani iznos26.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji17.10.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Viteško alkarsko društvo 17.10.2022. Sjedište pravne osobe Put Petrovca 12, 21230 Sinj17.10.2022.
OIB pravne osobe 1565693498417.10.2022.
Datum učlanjenja 01/04/201017.10.2022. Datum kraja članstva 17.10.2022.
Funkcije Član Nadzornog odbora 17.10.2022.
Napomena Datum učlanjenja približan17.10.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Klub Sinjana Zagreb17.10.2022. Sjedište pravne osobe Masarykova 22, Zagreb 17.10.2022.
OIB pravne osobe 1853444786917.10.2022.
Datum učlanjenja 01/09/200717.10.2022. Datum kraja članstva 17.10.2022.
Funkcije Potpredsjednik 17.10.2022.
Napomena Datum učlanjenja je približan17.10.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga Pokrenimo Tijaricu 17.10.2022. Sjedište pravne osobe Tijarica 156, Tijarica 17.10.2022.
OIB pravne osobe 3628799416817.10.2022.
Datum učlanjenja 01/10/200417.10.2022. Datum kraja članstva 17.10.2022.
Funkcije Zamjenik predsjednice 17.10.2022.
Napomena Datum učlanjenja je približan17.10.2022.