Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Ivan Ambroš

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivan13.05.2022. Prezime Ambroš13.05.2022.
Stručna sprema Doktor Znanosti13.05.2022.
Zvanje magistar inženjer računarstva13.05.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica13.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana13.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece13.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 32100 Vinkovci13.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji13.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor13.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj13.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32273 Gradište13.05.2022. Ulica Ambarine13.05.2022. Kućni broj 813.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853220086713.05.2022.
Datum početka mandata 25/12/202113.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 01/04/202413.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno13.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji13.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji13.05.2022. Postoji27.01.2023.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Školskog odbora27.01.2023. Naziv pravne osobe Drvodjelska tehnička škola Vinkovci27.01.2023.
OIB pravne osobe 4751790847527.01.2023. Način obnašanja dužnosti Volonterski27.01.2023.
Datum početka dužnosti 14/07/202227.01.2023. Datum kraja dužnosti 13/07/202627.01.2023.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 32100 Vinkovci27.01.2023. Ulica Stanka Vraza27.01.2023. Kućni broj 1527.01.2023.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853235406927.01.2023.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji13.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji13.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor - član Uprave13.05.2022. Naziv pravne osobe Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj13.05.2022. OIB pravne osobe 9157197182313.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32100 Vinkovci13.05.2022. Ulica Ohridska13.05.2022. Kućni broj 1713.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/09/201713.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 25/12/202113.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 20348,7913.05.2022. 2713,6127.01.2023. 2726,4919.02.2024. Neto iznos (EUR) 15282,6413.05.2022. 2036,3827.01.2023. 2044,4319.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji13.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji13.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji13.05.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Općinski sud u Vinkovcima13.05.2022. PENEDO d.o.o.27.01.2023. OIB poslodavca 7756165478513.05.2022. 1360714538927.01.2023.
Bruto iznos (EUR) 5213,9013.05.2022. 822,8827.01.2023. 889,0019.02.2024. Neto iznos (EUR) 4171,1113.05.2022. 630,2727.01.2023. 671,5319.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/06/201913.05.2022. 14/10/202227.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa 13.05.2022.
Napomena 13.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji13.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji13.05.2022.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Državni proračun13.05.2022. OIB isplatitelja 5263423858713.05.2022.
Neto iznos (EUR) 750,0013.05.2022. 99,5413.05.2022. Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.05.2022.
Vrsta Poticaj (potpora)13.05.2022.
Korisnik Svrha
Napomena Državni poticaj za dobrovoljnu mirovinsku štednju.13.05.2022.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Državni proračun13.05.2022. OIB isplatitelja 5263423858713.05.2022.
Neto iznos (EUR) 750,0013.05.2022. 99,5413.05.2022. Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.05.2022.
Vrsta Poticaj (potpora)13.05.2022.
Korisnik Svrha
Napomena Državni poticaj za dobrovoljnu mirovinsku štednju.13.05.2022.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Grad Vinkovci19.02.2024. OIB isplatitelja 6764879147919.02.2024.
Neto iznos (EUR) 1000,0019.02.2024. Vremenski raspon Jednokratno19.02.2024.
Vrsta Poticaj (potpora)19.02.2024.
Korisnik Svrha
Napomena 19.02.2024.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj INOVASSJON NORGE19.02.2024. OIB isplatitelja 4599422332119.02.2024.
Neto iznos (EUR) 1500,0019.02.2024. Vremenski raspon Jednokratno19.02.2024.
Vrsta Poticaj (potpora)19.02.2024.
Korisnik Svrha
Napomena 19.02.2024.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji13.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Drugo13.05.2022. Nositelj obveze Osobno, Bračni drug13.05.2022.
Druga obveza Preuzeta otplata kredita od bivšeg vlasnika stana13.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Ministarstvo obrane13.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 122745,6013.05.2022. 16291,0613.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna13.05.2022. EUR - Euro13.05.2022. Godina zaduženja 199913.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 36013.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 340,9613.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 1,0013.05.2022.
Napomena Kod kupnje stana preuzeta je obveza otplate kredita bivšeg vlasnika stana.13.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.02.2024. Nositelj obveze Osobno19.02.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ERSTE BANKA19.02.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 80000,0019.02.2024.
Valuta duga EUR - Euro19.02.2024. Godina zaduženja 202319.02.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 24019.02.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 467,8919.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 3,6519.02.2024.
Napomena 19.02.2024.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji13.05.2022. Postoji27.01.2023.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica27.01.2023. Nositelj potraživanja Bračni drug27.01.2023.
Iznos (EUR) 41409,5227.01.2023. 32268,7819.02.2024. Vremenski raspon Jednokratno27.01.2023.
Napomena 27.01.2023.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji13.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan13.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.05.2022.
Mjesto Vinkovci13.05.2022. Poštanski broj 3210013.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.05.2022. Površina 78,3913.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 530000,0013.05.2022. 78390,0027.01.2023.
Katastarska općina Vinkovci13.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno13.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug13.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)13.05.2022.
Napomena Kod kupnje stana preuzeta je obveza otplate kredita bivšeg vlasnika stana sklopljenog 1999. godine.13.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan19.02.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2024.
Mjesto Vinkovci19.02.2024. Poštanski broj 3210019.02.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2024. Površina 78,3919.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 95000,0019.02.2024.
Katastarska općina Vinkovci19.02.2024. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit), Kupnjom od štednje19.02.2024.
Napomena 19.02.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom19.02.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2024.
Mjesto Nova Jošava19.02.2024. Poštanski broj 3351519.02.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2024. Površina 40819,0019.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0019.02.2024.
Katastarska općina Nova Jošava19.02.2024. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2024.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama19.02.2024. Način stjecanja Nasljedstvom19.02.2024.
Postotak 04,1719.02.2024.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena U Novoj Jošavi naslijedio sam 1/24 dio podkućnice s kućom, dvorištem, voćnjakom, oranicom i livadom, te više manjih dijelova oranica, livada, vinograda i šuma sveukupno površine 40819 m2, s većim brojem suvlasnika i udjelima 5/48, 1/48 i 1/24. Procijenjena ukupna vrijednost podkućnice s ostalim manjim parcelama na području k.o. Nova Jošava je oko 35.000,00 eura.19.02.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji13.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.05.2022. Marka/tip Ford S-max13.05.2022.
Godina proizvodnje 201513.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0013.05.2022. 14900,0027.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug13.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Novčanom pozajmicom13.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji13.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji13.05.2022. Postoji27.01.2023.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio27.01.2023. Naziv poslovnog subjekta PENEDO d.o.o.27.01.2023.
OIB poslovnog subjekta 1360714538927.01.2023. Sjedište poslovnog subjekta Vinkovci27.01.2023.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0027.01.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug27.01.2023. Način stjecanja Na neki drugi način27.01.2023.
Drugi način stjecanja Novootvorena tvrtka27.01.2023.
Napomena 27.01.2023.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice19.02.2024. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom d.d.19.02.2024.
OIB poslovnog subjekta 8179314656019.02.2024. Sjedište poslovnog subjekta Radnička cesta 21 10000 Zagreb Hrvatska19.02.2024.
Broj dionica 5619.02.2024. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 27,0019.02.2024.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos19.02.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno19.02.2024. Način stjecanja Nasljedstvom19.02.2024.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 19.02.2024.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji13.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 7558,0013.05.2022. 7631,3819.02.2024. Valuta EUR - Euro13.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug13.05.2022. Način stjecanja Od osiguranja13.05.2022.
Napomena Trenutno kapitalizirani iznos po polici životnog osiguranje sklopljenoj 2004. godine.13.05.2022. Životno osiguranje sklopljeno 2004.19.02.2024.

Podatci o štednji

Iznos 82808,1313.05.2022. 11438,0727.01.2023. 12366,4719.02.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna13.05.2022. EUR - Euro13.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno13.05.2022. Način stjecanja Od osiguranja13.05.2022.
Napomena Dobrovoljno mirovinsko osiguranje sklopljeno 2004. godine.13.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 11400,0013.05.2022. 2032,1627.01.2023. 3331,1219.02.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna13.05.2022. EUR - Euro13.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug13.05.2022. Način stjecanja Od osiguranja13.05.2022.
Napomena Dobrovoljno mirovinsko osiguranje sklopljeno 2020. godine.13.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 44200,0013.05.2022. 7000,0027.01.2023. Valuta EUR - Euro13.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug13.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine13.05.2022.
Napomena 13.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji13.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti13.05.2022. Sjedište pravne osobe Zagreb13.05.2022.
OIB pravne osobe 6198918524213.05.2022.
Datum učlanjenja 30/05/201813.05.2022. Datum kraja članstva 29/05/202213.05.2022.
Funkcije Član Vijeća Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vukovaru13.05.2022.
Napomena 13.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe PANON Institut za strateške studije13.05.2022. Sjedište pravne osobe Osijek13.05.2022.
OIB pravne osobe 6190455490513.05.2022.
Datum učlanjenja 02/03/201913.05.2022. Datum kraja članstva 01/03/202313.05.2022.
Funkcije Član Upravnog odbora PANON Instituta za strateške studije Osijek13.05.2022.
Napomena 13.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Drvni klaster Slavonski hrast27.01.2023. Sjedište pravne osobe Vinkovci27.01.2023.
OIB pravne osobe 7754795118127.01.2023.
Datum učlanjenja 08/03/202227.01.2023. Datum kraja članstva 27.01.2023.
Funkcije Član Upravnog odbora27.01.2023.
Napomena Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj je član udruge Drvni klaster Slavonski hrast. Kao predstavnik Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, izabran sam za člana Upravnog odbora iz reda poduzetničkih potpornih institucija, s mandatom od 8. ožujka 2022. do 13. listopada 2025. godine.27.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatski drvni klaster27.01.2023. Sjedište pravne osobe Zagreb27.01.2023.
OIB pravne osobe 6210687632827.01.2023.
Datum učlanjenja 31/05/202227.01.2023. Datum kraja članstva 27.01.2023.
Funkcije Član Izvršnog odbora27.01.2023.
Napomena Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj je član udruge Hrvatski drvni klaster. Kao predstavnik Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje izabran sam za člana Izvršnog odbora na mandat od 31. svibnja 2022. do 30. svibnja 2026. godine.27.01.2023.