Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Irena Petrijevčanin

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Irena28.01.2016. Prezime Petrijevčanin Vuksanović28.01.2016. Petrijevčanin25.03.2024.
Stručna sprema Doktor Znanosti28.01.2016.
Zvanje doktor znanosti28.01.2016. docent doktor znanosti Stranačka pripadnost Hrvatska inicijativa za dijalog - HRID28.01.2016. Hrvatska demokratska zajednica17.10.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.01.2016. Razveden/Razvedena25.03.2024.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb28.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik28.01.2016. Državni tajnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor28.01.2016. Hrvatski sabor28.01.2016. Ministarstvo unutarnjih poslova

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb28.01.2016. Ulica Trg svetog Marka 28.01.2016. Trg svetog Marka25.10.2020. Savska ulica19.01.2021. Kućni broj 428.01.2016. 625.10.2020. 3419.01.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851553452628.01.2016. +38513788746
Datum početka mandata 28/12/201528.01.2016. 14/10/201617.10.2016. 14/09/201625.10.2020. 24/09/202019.01.2021. Predviđeni datum kraja mandata 28/01/201928.01.2016. 14/10/202017.10.2016. 23/09/202025.10.2020. 24/09/202419.01.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.01.2016. Stvarni datum kraja mandata 15/07/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.01.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.01.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji28.01.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto savjetnica za informatizaciju28.01.2016. zastupnica Naziv pravne osobe Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu28.01.2016. Hrvatski Sabor OIB pravne osobe 8483877081428.01.2016. 38597506234
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb28.01.2016. Ulica Hrvatske bratske zajednice28.01.2016. Trg svetog Marka Trg sv. Marka19.01.2021. Kućni broj 428.01.2016. 6
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/08/200928.01.2016. 28/12/201525.10.2020. 14/10/201619.01.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28/01/201628.01.2016. 14/10/201625.10.2020. 22/07/202019.01.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 22000,0028.01.2016. 23503,3826.12.2018. 3119,3826.12.2018. Neto iznos (EUR) 14000,0028.01.2016. 15049,5326.12.2018. 1997,3526.12.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.01.2016. Postoji26.12.2018. Ne postoji Postoji25.03.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 18000,0026.12.2018. 2389,0126.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak26.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.12.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 720,0025.03.2024. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti25.03.2024.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini25.03.2024.
Napomena 25.03.2024.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji28.01.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o. 28.01.2016. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.26.12.2018. OIB poslodavca 8996803306728.01.2016. 2892197858726.12.2018.
Bruto iznos (EUR) 495000,0028.01.2016. 384000,0017.10.2016. 140000,0026.12.2018. 32000,00 4247,13 Neto iznos (EUR) 259000,0028.01.2016. 204000,0017.10.2016. 82600,0026.12.2018. 19500,00 2588,09
Datum stupanja u radni odnos 07/01/200228.01.2016. 17/04/201826.12.2018. Datum prestanka radnog odnosa 28.01.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji28.01.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.01.2016. Ne postoji26.12.2018. Postoji27.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2016. Nositelj obveze Bračni drug28.01.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb28.01.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 90000,0028.01.2016.
Valuta duga EUR - Euro28.01.2016. Godina zaduženja 201128.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 24028.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 635,0028.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,9528.01.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.10.2016. Nositelj obveze Osobno17.10.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka17.10.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 205000,0017.10.2016. 27208,1817.10.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna17.10.2016. EUR - Euro17.10.2016. Godina zaduženja 201617.10.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12017.10.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 1708,0017.10.2016. 226,6917.10.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,5017.10.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.06.2021. Nositelj obveze Osobno27.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste i steiermarkische bank27.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,0027.06.2021.
Valuta duga EUR - Euro27.06.2021. Godina zaduženja 202127.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 6027.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 707,3427.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 2,7627.06.2021.
Napomena 27.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2016.
Mjesto Zagreb 28.01.2016. Poštanski broj 1000028.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2016. Površina 105,3928.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,0028.01.2016. 199084,2128.01.2016.
Katastarska općina Rudeš28.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan17.10.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.10.2016.
Mjesto Zagreb17.10.2016. Poštanski broj 1000017.10.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.10.2016. Površina 88,3317.10.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0017.10.2016. 750000,0026.12.2018. 1000000,00 132722,81
Katastarska općina Zaprudski Otok17.10.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno17.10.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)17.10.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine26.12.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica s pripadajućim zemljištem27.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.06.2021.
Mjesto Kunđevac27.06.2021. Poštanski broj 1034227.06.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv27.06.2021. Površina 1382,0027.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 525000,0027.06.2021. 69679,4727.06.2021.
Katastarska općina Novaki27.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno27.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.06.2021.
Napomena 27.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.06.2021.
Mjesto Kunđevac27.06.2021. Poštanski broj 1034227.06.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv27.06.2021. Površina 482,0027.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 37500,0027.06.2021. 4977,1127.06.2021.
Katastarska općina Novaki27.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno27.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.06.2021.
Napomena 27.06.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.01.2016. Marka/tip opel zafira28.01.2016.
Godina proizvodnje 200828.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0028.01.2016. 35000,0017.10.2016. 4645,3017.10.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug28.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.12.2018. Marka/tip volkswagen passat26.12.2018.
Godina proizvodnje 201426.12.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 140000,0026.12.2018. 100000,00 12000,0025.03.2024.
Oblik vlasništva Osobno26.12.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine26.12.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji28.01.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice28.01.2016. Naziv poslovnog subjekta ht d.d.28.01.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656028.01.2016. Sjedište poslovnog subjekta zagreb28.01.2016.
Broj dionica 13828.01.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 120,0028.01.2016. 15,9328.01.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos28.01.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno28.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji28.01.2016. Ne postoji17.10.2016. Postoji Ne postoji27.06.2021.

Podatci o štednji

Iznos 200000,0028.01.2016. 26544,5628.01.2016. Valuta HRK - Hrvatska Kuna28.01.2016. EUR - Euro28.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug28.01.2016. Način stjecanja Na neki drugi način28.01.2016.
Drugi način stjecanja od nesamostalnog rada 28.01.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 190000,00 25217,33 Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.01.2016.